Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Vi tester i blinde

Uge 27 COVID 19 2020

Vi har testkapaciteten og blander os i den absolutte top. Nu, hvor det endelig er på plads, så bør vi begynde at teste de rigtige. Og centralt skal vi have en enorm kapacitet, der kan imødekomme de microudbrud vi vil opleve de næste par år. Og måske desværre også hvis anden bølge kommer i efteråret.

Tallene

Sidste mandag d. 22. juni så tallene således ud:

Og i dag, d. 29. juni 2020 ser det således ud:

Dødsraten er 4,7 % og vi har testet godt 110000 på en uge.

Sidste mandag var der 37 indlagte med en faldende tendens.

I dag er der kun 35. Tallet faldt markant sidste uge, da der kom en ny måde at opgøre indlagte på:

COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

Der er fundet 224 nye smittede den seneste uge, hvilket er et fald fra 310 nye smittede ugen før.

Hjørringudbruddet genbesøgt

Der er nu 3 døde som følge af udbruddet i Hjørring. Det passer fint med den patientgruppe, der blev ramt, men nu bør der ikke komme flere. Udbruddet er slået ned.

I uge 25 var der ialt 66 smittede i Hjørring kommune:

I uge 26 var der 94. Altså 28 nye tilfælde.

Denne uge er der ialt 101 tilfælde. Ialt giver det sølle 7 nye smittede.

Microudbruddet er under kontrol.

Kortet så således ud for en uge siden:

Denne uge er Hjørring allerede glemt, men et nyt og spændende område i Nordjylland er kommet til :

Hvad mon der sker i Vesthimmerland? Jeg kunne ikke finde noget i pressen om det.

Testkapaciteten er eksploderet

I midten af marts kunne vi teste mellem 500 og 1000 patienter om dagen, hvis bølgerne gik højt. Positivraten lå på 17% af de testede og vi kæmpede for at holde coronaepidemien ude af hospitalerne. Desværre lykkedes vi på ingen måde med det. Primært pga manglen på værnemidler og SSTs vilje til at kaste sundhedspersonalet ud i smittehelvedet uden andet end en kortærmet kittel og et fromt ønske om, at coronavirussen ikke ville slå for meget sundhedspersonale ihjel. Men det gjorde den.
Heldigvis bliver forholdene bedre. Både værnemiddellagrene og testkapaciteten er i god stand mens epidemien er banket helt i bund.

Men vi skal kigge lidt på testkapaciteten og se, hvad de lande vi sammenligner os med har gjort. Hvem der har taget den rigtige vej, vil tiden vise.
Allerede nu må vi imidlertid konstatere, at på den korte bane har Sverige taget en mere dødelig rute, med en godt 5 gange så høj dødelighed pr. capita i forhold til Tyskland, Danmark og Norge.

D. 15. marts da Danmark lukkede ned, lå Danmark i bunden. Vi testede alt for lidt og havde derfor ingen kontrol eller føling med epidemien. Norge var langt foran os og det har formentlig været med til at gøre, at Norge gik let igennem epidemien. De var forberedte. Danmark og Sverige blev taget uden værnemidler, uden test og dermed uden mulighed for at adskille de syge fra de raske. Vi anede simpelthen ikke hvem der var syge af coronavirus.

Allerede 15. april havde Danmark banket kapaciteten op til 5 gange niveauet måneden før, mens Sverige kun havde fordoblet sin kapacitet. Norge faldt lidt i kapacitet og det kunne de tillade sig, fordi de ikke blev overrasket. De havde styr på hvem der var syge og hvem der var raske.

D. 15. maj har Magnus reelt overtaget magten og tegner selv strategien for testkapacitet og inddæmning af sygdommen og faktisk er det først her, vi begynder og rykke. Mens Brostrøm gør sig lækker i Euroman og fortæller om hans ulykkelige kærlighedsforhold til en anden mand, så rykker Magnus Danmark op i verdensklasse. Vi har 17 doblet kapaciteten og trækker fra alle andre lande vi ellers sammenligner os med. Sverige har valgt en anden kurs og smitten er ude af kontrol i Sverige.

Den seneste oversigt viser et Danmark med en enorm kapacitet. Testmuskler der muligvis ligger som nummer 1 i verden:

Her ses udviklingen over tid. Fra Heunicke overtager styringen så tager det 1 måned og så ligger vi i verdensklasse. Det synes jeg ikke han bliver anerkendt for. Men sådan er det vel at være politiker. Jeg er nu ret imponeret.

Men man skal ikke bar teste for at teste. Lige nu skamtester vi alt fra mink til mennesker med sygdomsneuroser. Men den gang vi startede testningen var det anderledes. For at have epidemien under kontrol, skal vi helst have en positivprocent under 5. Det er et mål for om vi tester nok og kommer nok ud i hjørnerne af samfundet til at kunne sige, at vi i det store hele har kontrol over epidemien.

D. 15. marts lå vi cirka på samme niveau som Belgien i positivprocent. Vi var et uland. Men mens Belgiens epidemi bragede igennem, så formåede vi at begrænse skaden i Danmark.

VI lå på 16,1% i positivrate. Epidemien var ude af kontrol og landet blev lukket.

Allerede d. 28. marts faldt vores positivprocent til 8,5 mens Sveriges steg fra 8,5 til 11,8. Forskellen på landene var at Danmark lukkede ned, mens Sverige væltede sig i virus og åbent natteliv.

En måned senere var epidemien i Sverige ude af kontrol med 15,9% positive, mens Danmark, takket være Heunicke, lå på behagelige 1,1%.

Og nej, jeg har ikke et hemmeligt forhold til Heunicke, og han har ikke engang sendt mig en flaske Amarone for mit ulønnede PR arbejde.
Til gengæld har han reddet livet for mange svage danskere, der ville være gået til af coronavirus, hvis han ikke havde skåret igennem og fået styr på kapaciteten. Det må vel være nok for nu.

I dag har Sverige ladet epidemien rase og den er fortsat ikke under kontrol. Danmark, Norge og Tyskland ligger på behagelige promiller i positivrate.

Set over tid, så er det omkring den tid, hvor nogle lande lukker ned, mens andre ikke gør, at forskellen kan måles efter 1-2 uger.

Vi tester i blinde

I stedet for hovedløst at teste, så er det ved at være på tide at omstille testningen til de forhold, der er nu.
Da vi begyndte at teste massivt i Hjørring steg svartiden fra 24 timer til 4-6 dage over en lille uge. Det er helt uacceptable ventetide og det medfører at mange mennesker må isolere sig i urimelig lang tid. Når der opstår mikroudbrud, især kritiske steder som plejehjem og sygehuse, så skal der være nogle centrale testmuskler, der kan stå for hurtigt svar. Svar bør foreligge efter 8 timer, så samfundet kan være så åbent som muligt og en test medfører så lidt nedlukning af arbejdspladser som muligt. Rent samfundsøkonomisk koster den lange ventetid på testsvar meget mere end en omorganisering af testmaskineriet ville gøre. Den centrale testkapacitet bør kunne tage 4000 test dagligt, mens de decentrale testenheder i regionerne bør kunne tage resten.

Hvis det tager 5 dage at få svar på en coronatest, så skal man ikke begynde at teste 400 mink eller kæledyr og trækfugle. Det kræver lidt prioritering, hvis samfundet skal have mest muligt “bang for the buck”

Reorganiser, når forholdene ændrer sig. Og det er nu der skal laves en reaktiv styrke til endemiske udbrud.

Lige nu har Heunicke sørget for kapaciteten. Spørgsmålet er om den nye styrelse formår at omsætte den valuta til noget fornuftigt. Det ser sort ud lige nu. Heldigvis flyder landet med honning og coronatest, der desværre spildes på forsømmelig vis.

Smitteopsporing

Lige nu er smitteopsporingen begrænset til en amatørlinje hos SST eller SSI, der har uuddannede folk til at snakke med dem, der ringer ind. Uanset hvad de spørger om eller hvad de har af problemer, så ender samtalen altid med en opfordring til at ringe til egen læge. Når amatørlinjen virkelig gør i nælderne (og det gør de konstant) så anbefaler de at folk bliver testet og blot skal kontakte egen læge. Desværre opfylder de fleste af de, der ringer ind ikke kriterierne for test, og derfor medfører det, at borgerne bliver pissesure på den praktiserende læge, der så enten kan bøje reglerne eller stå fast. Det er helt urimelig brug af højtuddannede lægers tid. Enten skal den amatørlinje opgraderes eller fjernes.

I øvrigt er der lange telefonkøer og det er helt uigennemskueligt hvilke retningslinjer amatørlinjen følger. Det er i hvert fald ikke nogen retningslinjer, der er publiceret.

Den bedste smitteopsporing (og billigste) ville formentlig være, hvis man stillede en pose penge foran de praktiserende læger og lod dem stå for opsporingen. Amatørlinjen giver lige nu forkert vejledning, mere arbejde for de praktiserende læger og utilfredse borgere, der er forvirrede over at myndighederne ikke arbejder sammen.
I Norge har de effektiv smitteopsporing og derfor kan de klare sig med færre test. I Danmark drukner det effektive i at der både er kommuner, regioner, en amatørlinje og enkelte professionelle folk inde over. Alle velmenende, men meget få med noget fagligt at byde ind med. I Hjørring havde kommunen allerede foretaget samtlige tiltag 3 dage før smitteopsporingsenheden kom på den ide at kontakte kommunen. For lidt, for langsomt og for dårligt.

Værnemidler

Vi venter stadig på patientsikre retningslinjer…..

Nye tiltag

Næ…

Panik

Næ. Blot lidt ærgrelse over gode spildte test.

One thought on “Vi tester i blinde

  1. Hvad sker der dog i Vesthimmerland ? spørger du ! Tja, normalt ikke så meget, der kommer i landspressen/medierne. Men ifl. TV2 Nord har der været en smittespredningstur med Nilles busrejser til Bornholm og vel også andre småting måske. Man fandt da heldigvis på at sende en testbil til Aars så man kunne teste løs på alle, der havde lyst. Håber ikke at den slags på et tidspunkt vil medføre, at vi alle skal bære mundbind i det offentlige rum. Jeg er 75 år og vil ikke smittes, så jeg holder mig fra plejehjem og velbesøgte offentlige transportmidler. Og forøv rigt mener jeg at det er helt på sin plads at vi tager lærer ordentlig (ikke hysterisk) håndhygiejne !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *