Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Ulykkelig kærlighed

I dag er dødsattester kliniske konstateringer af, hvad man formoder en patient er død af. Man kan ikke klikke på knappen, der får en patient til at forsvinde fra de levendes verden og ind i et digitalt arkiv, medmindre man som læge har skrevet en god grund til at patienten er død.
Jeg har tit haft lyst til at anføre hjertestop som dødsårsag, for det er generelt et rimeligt godt bud, og tit er det svært at vurdere, hvad der helt præcis slog en 99 årig ihjel. Marasmus senilitas, alderdomssvækkelse, kombineret med en frisk lille pneumoni, lungebetændelse, plejer at tilfredsstille systemets behov for orden og mit behov for ordentlighed.
Men før min tid som læge, kunne man faktisk skrive dødsårsager, der ikke fremgik af systemets lister over acceptable dødsårsager for et menneske. Smadret mod bil, manglende livslyst, forsømmelse fra samfundet og jagtet i ihjel af jobcentret er eksempler på ikke acceptable dødsårsager, selvom de faktisk er ret brugbare i det samfund, vi befinder os i.
I gamle dage kunne man dø af årsager, der i dag, ville være helt uacceptable og have sendt den formastelige læge til kammeratlig samtale i sundhedsstyrelsen.
Men Christian Kromann, der praktiserede som læge i mange, mange år i Marstal på Ærø, var en klog mand. Han var læge på øen fra slut 1800 tallet og frem.
Nedenfor er en Medicolegal Ligsynsattest han har udfærdiget d. 29/3 -1917

En medicolegal ligsynsattest udfyldes, hvis man har mistanke om at døden ikke skyldes naturlige årsager som ved ulykkestilfælde, selvmord og mord.
Alvilda Magdalene Jensen blev født d. 19 september 1891 og døde d. 27. marts 1917. Hun blev 25 år gammel.
Oprindeligt kom hun fra Struer, hvor hendes far var restauratør og folketællingen i 1901 viser hun boede sammen med 5 søstre, mor og far, da hun var 9 år gammel. De havde endda tjenestepiger. Hvordan en niårig pige fra rimelig gode kår ender frossen på en mark langt væk hjemmefra, ved jeg ikke. Hun var husbestyrerinde i Kongensgade 8 i Marstal, da hun døde.
Var hun gravid?
Vi har kun fakta fra dødsattesten.
På Ommelsvejen mellem Marstal og Ommel blev hun fundet ca 200 alen (ca 130 meter) inde på en mark i et hegn i sammenkrøben stilling. Herefter blev hun transporteret 300 alen (190 meter) på en stige til gartner Hansens vognport. På det tidspunkt havde hun været savnet i 2 dage.

Lægen skriver hun sandsynligvis har været forgiftet og herefter frosset ihjel. Forgiftningen er formentlig narkotiske midler -nok nogen hun havde fået af en læge -dengang var der ikke de stoffer i omløb vi ser i dag.
Dødsårsagen angives at være ulykkelig kærlighed.

Sikke en dødsårsag. Det er næsten poetisk.


I dag kan man også dø af knust hjerte.
Så hedder det Takotsubo Kardiomyopati. En svækkelse af hjertet der typisk opstår i forbindelse med store sindsoprivelser. Hjertet stopper simpelthen med at pumpe ordentlig.


Jeg kan mærke det er rart at skrive om døden. Det bliver et tilbagevendende tirsdagsfænomen. Der er ugen stadig i sin depressive fase før man er nået halvvejs til weekenden. Og det er vigtigt at nære også de depressive elementer af ens humørskala. Tænk negativt. Se sort. Bliv i det. Både mandag og nu også tirsdag. Der er ikke grund til andet.

Memento mori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *