Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Uge 18 2020 COVID 19

Virus er begyndt at trives igen trods de mange børn med svær håndeksem efter alt for meget kirurgisk håndvask og de mange gamle, der har lagt sig til at dø af sorg over manglende besøg udefra.
Til gengæld viser dødsstatistikkerne at vi dør som vi plejer. Helt fredeligt.

Tallene

De er fortsat rimeligvis stabile og tyvstjålet fra SSIs rapport:

https://files.ssi.dk/COVID19-overvaagningsrapport-27042020-ce23

Og jeg vil godt slå et slag for SSI rapporterne. Jeg har tidligere efterlyst tallene af nyindlagte, tal på regioner osv. Ligeså langsomt er SSI fremkommet med særdeles nyttige rapporter, der i høj grad tilfredsstiller den tidligere mangel på brugbare oplysninger. Kåre fremstår ret nørdet og det er rart, der er nogen i toppen, der har deres faglighed i behold. Selv da han meldte ud om flokimmunitet, så virkede det fagligt velfunderet og selvom han trak det tilbage igen, så var hans udtalelser som alle de andre han har lavet, på et særdeles fagligt velfunderet grundlag. Når det er videnskab, der skabes lige nu, så hedder det ikke fejl, men at vi er blevet klogere. I modsætning til SST, der mod bedre vidende efterhånden har fået en dårlig vane med at presse forkerte vurderinger og fejlbehæftede vejledninger ned over sundhedspersonale og befolkning. Det vender vi tilbage til.

Sidste uge så tallene således ud:

Denne uge er der et lille fald i forhold til for 7 dage siden, men faktisk en netto stigning på indlagte. 25 nye er kommet til. Der er færre i respirator og det er meget godt, når nu tallene stiger igen. Nogle af de nye ender i respirator.

Dødsprocenten er oppe på 4.9 af de, der har testet positivt. Fordi der er så store mørketal må man dog regne med at dødeligheden er markant lavere. Mit gæt er den roder omkring 0,1%, måske endnu lavere. Og ja, jeg er en af dem der roder med mørketal på omkring 200000. Det bliver spændende at se en dag.

Testkapaciteten er oppe på 10000 nogle dage. Til gengæld er svartiderne steget til 2-4 dage, så det tyder på, der bliver skubbet en stor pukkel foran.

Jeg har hørt, at København skulle have ret store testmuskler nu. NovoNordisk har jo budt ind og kan testet et mindre land på en uge. Det er ret imponerende og jeg synes egentlig de fortjener en hånd.

Antallet af nyindlæggelser er støt faldende. Indtil i dag, som er den dag, der ikke er medtaget. Det ser stabilt ud.

Hovedstaden ligger stadig i toppen med over halvdelen af alle indlagte i hele landet.

Hvis man kigger på, hvem, der ryger på intensiv af de, der tester positiv, så må man sige, at hvis man er en man med kronisk sygdom over 70 år, så ligger risikoen på 13% for at ende på intensiv. Igen er de 80+ årige underrepræsenterede i intensivstatistikken, fordi der er færre 80 årige, der tilbydes intensivbehandling.
Betyder det så de dør i stedet?
Ja. Og sådan er det. Også når der ikke er corona. Behandling skal være med det sigte, at der er en chance for et godt liv bagefter, ikke med sigtet at forlænge dødens indtræden nogle få uger.

De gamle

SSI har lavet en fin rapport om corona på plejehjem:

https://files.ssi.dk/COVID19-epi-trendogfokus-24042020-kl3k

Hvis en plejehjemsbeboer tester positiv for corona, så er risikoen for at dø ca. 31%. Cirka det samme som en mild gang ebola for os andre immunkompetente. Og derfor vil vi gøre alt for at holde corona ude af plejehjemmene.

For det er kun i 33/425 = 7% af tilfældene koronaen kun rammer en enkelt beboer. I 77% af tilfældene bliver over 5 beboere på samme plejehjem ramt og i en lille fjerde af tilfældene bliver over 15 beboere ramt. det koster omkring 5 liv at smitte 15 ældre mennesker.

Sundhedsstyrelsen har igen igen igen vendt på en tallerken og nu er det i orden at bruge værnemidler, når man omgås ældre mennesker. SST kalder det dog ikke en kovending, men en opdatering. En opdatering, der er i en helt anden retning end tidligere. SST bærer en stor del af ansvaret for smittespredningen på plejehjem. Hvis en kvik journalist går tilbage i de uendeligt mange vejledninger SST har lavet til sundhedspersonale og får vejledningerne fra marts måned, så vil det fremgå at asymptomatisk sundhedspersonale, der tester positivt ikke skal i karantæne, men direkte på arbejde. Hvis journalisten er superkvik, så er det bare at spørge sig frem på de ramte plejehjem. (og ja det samme skete på sygehuse).
Når vi så både sender asymptomatisk smittede på arbejde og samtidig ikke anbefaler værnemidler, ja så koster det menneskeliv. Og det er også sket i den her sag. Det er trist.

Værnemidler

Sundhedsstyrelsen har kigget på deres lagerstatus og antallet af døde plejehjemsbeboere og opdateret deres retningslinjer. Det betyder at SST nu, efter 2,5 måneder endelig kommer med vejledninger, der kan tolkes således, at der er lidt faglighed bag. Det skal man dog ikke lade sig narre af. Der er ikke fremkommet ny viden på nogen måder, men lagerstatus på værnemidler er steget og så behøver sundhedspersonalet ikke at sætte deres eget liv på spil, når de går på arbejde. Patienterne bliver også udsat for smitte, men det er en kamp EB eller BT må tage. Jeg orker næsten ikke.
Men er der mennesker, der er døde af den manglende smittehygiejne? Åh ja. Det er der.

Er der rum for forbedring i SSTs vejledninger? Åh ja. Men nu virker deres vejledninger ikke til at have det formål at udrydde samtlige plejehjemsbeboere i Danmark. Og det er fremskridt. Det at sende en asymptomatisk hjemmehjælper på arbejde virkede ondskabsfuldt overfor de ældre. Meget ondskabsfuldt.

Døden skal jo have en årsag

Du skal dø. Jeg skal dø. Vi skal alle dø.

Det er udgangspunktet. Og sidder der ved en fejl et eller andet identitetsbelastet individ fra venstrefløjens ekkokammer af underlige biologifornægtende debatører, der ikke identificerer sig med homo sapiens, men i stedet med en udødelig regnbuefarvet enhjørning, og læser med, så er det tiden at stoppe med at læse. Døden er statistik. Døden er uundgåelig. Og det er nogle gange ligegyldigt, hvad døden skyldes.
Manden med leen høster. Og han har udset sig de ældre. Om det er influenza, corona eller en blodprop er ligegyldig for det samlede billede. Og formentlig ligegyldig for den enkelte. Det er kun fjolser, der ikke anerkender at nogen sidder lidt længere ude på kanten af stolen end andre.
Dødelighed for de, der testede positiv for Corona på plejehjem var 31%. Men den var 12% for de, der testede negativ…. Så er der noget med falsk negative test, men alligevel. 12%. De sidder ude på kanten af stolen, så der skal ikke meget til. Derfor skal vi passe på dem. Men vi skal også være en smule kyniske.

Vi har ikke nogen overdødelighed i Danmark! Corona eller ej.

Nedenfor er afvigelsen af døde fra det normale. Længst ude til højre ses coronaens indtog. Der sker intet spændene i Danmark. Belgien, Italien og Sverige lader derimod manden med leen høste.
Det er den form for dødsstatistikker man bruger, hvis man er usikker på om der nu er registreret nok døde med en bestemt sygdom. Hvis Danmark havde en kæmpe stigning i døde og ikke mere end 400, der kunne tilskrives corona, så måtte man formode et enormt mørketal. Det har vi ikke grund til. I og med 1/3 af de døde er plejehjemsbeboere, så giver det ikke noget i statistikken.
Nogen skal dø, af noget.
Jeg vil godt have lov til at henlede opmærksomheden på 2018 årsskiftet og 12 uger frem. Det var influenzaåret vi stadig alle husker med gru. Ikke?
Den vinter blev der høstet.

Det gør mig lidt stolt over at være dansk. Intet fejet ind under gulvtæppet.

Ganske lille overdødelighed i Danmark:

Men ikke mere end at i 2018 (influenzarædselsåret) så det sådan ud:

Nedenfor kan man læse om 2017/2018 influenzaen og gyse.

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2017-18

For de dovne vil jeg nævne at 1644 døde af influenza det år. Heraf 14 børn….

Døden skal have en årsag.

Nye tiltag

Alle skal testes, hvis der er symptomer. I 1813 land skulle man blot kunne ringe og så bliver man testet. Symptomer eller ej. København er et meget spændende område på den måde. Om dagen er det speciallæge ved telefonen i almen praksis. Om aftenen og natten er det jordmødre og andet godt, der giver gode råd om alt fra svamp i skeden til meningitis.

Panik?

Ja. Jeg er blevet testet for Corona for anden gang. Og i de 60 timer, der gik fra test til svar gennemlevede jeg samtlige coronasymtomer. Man skal aldrig mærke efter i sin krop…

5 thoughts on “Uge 18 2020 COVID 19

  1. Blot en rettelse “Dødelighed for de, der testede negativ for Corona på plejehjem var 31%.”
    Mon ikke det skulle have være positiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *