Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Talgymnastik for begyndere

Tallene for smittede, døde og alvorligt syge i aviser og på nettet er rigtig svære at forholde sig til. Hvor mange er for meget, og hvor mange er helt normalt? Er nogle lande bedre til at behandle COVID19? Hvorfor er de afrikanske lande ikke ramt?

Jeg synes, det giver tryghed at vide noget. Også selvom man ikke kan bruge det til ret meget. Det er rart at vide, hvad man har med at gøre og forstå, hvorfor verden arter sig som den nu gør. COVID 19 ved vi ikke så meget om, og derfor kommer vores viden om den også nu. Mens vi er i det.
Men det at blive grebet af frygt er måske ikke så nærliggende, hvis man kender tallene og kan sætte dem i perspektiv.

Jeg håber, det vil give en grundforståelse af epidemien og en lidt anden forståelse for de tal og begreber, der slynges ud:

Jeg vil gennemgå følgende udsagn:

  • 627 mennesker er døde i Italien i dag.
  • Sydkorea og Tyskland er de bedste til at behandle COVID19
  • Dødeligheden i Italien stiger dag for dag
  • Mortalitetsraten er 3%
  • Danmark har knækket kurven
  • Afrika er ikke ramt

627 mennesker døde af COVID i Italien på 1 dag!!

Det lyder jo voldsomt. I italien bor 60 millioner mennesker. Hvis vi runder Danmarks befolkning op til 6 millioner (for hovedregningens skyld) så er der cirka 10 gange større befolkning i Italien end i Danmark.
Det ville svare til der døde 63 mennesker om dagen i Danmark af COVID19.

Er det meget?

I danmark var der fra uge 40 i 2017 til uge 20 i 2018 1644 influenzarealterede dødsfald. Det var en hård sæson. Langvarig og dødelig.
1644 dødsfald på 32 uger. Det svarer til 7-8 dødsfald om dagen hver dag i 32 uger!!!!. Der har nok været dage med 100 dødsfald. Og dage med ingen.
Og vi husker vel alle, hvordan forsiden på ekstrabladet talte op hver gang endnu en døde af influenza? Nej. vel?
Hvert år høster virusser og andre underlødige mikroorganismer en del blandt de aldre og svage. Det er sådan det er. Altid har været.

Vi ved ikke hvornår dødstallet topper i Italien, men om det er meget?
Mere end influenza hvis det fortsætter 4 uger endnu med samme tal hver dag. Mindre hvis det ebber ud.

Enten har jeg givet dig en ny angstneurose, nu for influenza ellers er du blevet klogere.

Sydkorea og Tyskland er de bedste til at behandle COVID19

Mange medier skriver om, hvor gode Tyskland og Sydkorea er til at behandle og inddæmme smitten med COVID 19. Tyskland har 19848 smittede og kun 67 døde. Det omregner en frisk journalist så til en mortalitet på 67/19848= 0,3%. Det virker spiseligt ikke?
Sydkorea har 8653 smittede og 94 døde svarende til 1% dødelighed.
I modsætning til Italien der nu ligger med en dødelighed på 8,5%.

For det første tager det op til 3 uger at dø af COVID 19, så det betyder at man burde tage antallet af smittede for måske 2 uger siden og bruge som nævner (det har noget med brøker at gøre -google det), hvilket vil få dødeligheden til at tordne i vejret. Uha. Det gør vi ikke.

Men den anden og måske mere interessante faktor er, at man kun tæller de smittede med, der har testet positive. Og i Tyskland har man testet aggressivt, fordi de allerede i januar havde cases med COVID19. De har altså testet som gale og fundet mange flere smittede end vi har gjort i Danmark. Det gør at det registrerede antal smittede stiger. Dermed stiger nævneren i brøken og det ser ud som om dødeligheden falder. Det gør den jo ikke. Det er bare talgymnastik.

Italien blev ramt hårdt fra start. Så vidt jeg husker startede epidemien med 6-7 dødsfald indenfor dage, og så er man ligesom bagud på point fra start. Mens deres intensivafdelinger tæskede op på flere gange normal kapacitet og patientstrømmen tog til, formåede de ikke at teste aggressivt i lokalbefolkningen. Italien er et stort land og enkelte steder testede de helt vildt. Men i de hårdest ramte områder testede de, de syge. Og det betyder jo at nævneren bliver meget lille, mens tælleren er uændret. Samtidig så dør der mennesker, der ikke ville være døde ellers, fordi antallet af patienter overskred kapaciteten. Hvis der er 3 respiratorer og 8 patienter, så vælger man dem med bedst chance for at overleve.

En lav dødsrate betyder altså ikke at Sydkorea og Tyskland er bedre til at behandle COVID19, men at de er bedre til at teste.

Dødeligheden i Italien stiger dag for dag

Ja. Det gør den. Den startede lavt, men nu er den over 8%!!!!
Enten er det fordi , de ikke kan teste pga kapacitetsproblemer. Alternativt fordi deres sundhedsvæsen er helt i knæ nu. Lad os håbe på det første.

Mortalitetsraten er 3%

Njaaa. Måske.

Vi ved vi overser et stor antal smittede, når vi tester så lidt som vi gør. I en lille by i Italien testede de 3600 og holdt dem indespærrede. 3% havde COVID19. Ingen havde symptomer på testtidspunktet. Det giver grund til at tro, COVID19 nok er mere udbredt end vi tror. Det er ikke umuligt der er 600000 smittede i Danmark nu. Det er heller ikke urealistisk (med det vi ved nu -eller nærmere det vi ikke ved) at 90% er uden symptomer. Og 9% bar føler sig lidt uoplagte og tilskriver det hjemmeskoling og for meget vin. Den sidste 1% er så mere utilpas og op søger læge. De fleste kan hoppe hjem under dynen. De sidste promiller, er dem der bliver syge. Rigtig syge. Og det er dem vi læser om.

Det kan også være dødsraten er over 3%. Det der taler for det, er at der er nogle studier i Wuhan, der sandsynliggør at de faktisk fik testet de fleste. Men med et elendigt sundhedsvæsen og en sygdom, der bliver opdaget sent. Meget sent. Så jeg tillader mig at tvivle lidt.
Der er også en tendens til at overestimere dødsraten ved influenza (svineinfluenzaen havde i starten en mortalitetsrate på 6%!!) og underestimere den ved coronavira. SARS var man ikke så bange for i starten, men det blev man, da man blev klar over at dødsraten ikke var 3% men nærmere 10%. Led coronatype.

Meninger er som røvhuller. Alle har et. Husk det, når nogen snakker om tror, synes og mavefornemmelser.
Her kommer min. Spring endelig over, hvis du kun er her for matematikken.
Jeg tror vi har udbredt smitte i Danmark. Og jeg tror og håber at dødeligheden er meget mindre end 3%. Nok nede i promiller. Om der er 200000 smittede ved jeg ikke. Men jeg tror der er mange…. Og jeg tror de fleste dårligt har opdaget, hvad der har ramt dem. Vi har jo overset de fleste af de smittede, der kom til Danmark, så smitten har virkelig kunnet sprede sig ubemærket.
Lige nu går det for hurtigt. Vi skal smittes i en hastighed så kapaciteten på sygehuset kan følge med. Det er det vigtigste. Tiden må vise om dødeligheden ligger lavt eller højt.

Danmark har knækket kurven

Nej. Nej. Nej.
Vi er holdt op med at teste, så vi finder ikke de smittede. Det håber jeg I tager med herfra. Bare fordi man ikke kigger på opvasken, betyder det ikke den er væk. Bare fordi man ikke tester syge mennesker for COVID19 betyder det ikke, at de ikke har den.

Afrika er ikke ramt

Afrika følger Danmarks eksempel og tester ikke.

Blev I klogere?

Måske. Skriv Hvis der er ting, der undrer jer eller som I gerne vil vide mere om. Ikke noget personligt om sygdomme eller gode råd til at undgå COVID19. Det kan man få drøje hug for at udtale sig om.

34 thoughts on “Talgymnastik for begyndere

  1. Tak for en løbende interessant blog. Jeg er een af de nye læsere, som fandt din side efter Corona. Jeg bruger dog en del tid på at læse alt det historiske materiale om fx fødsler og dødsattester. Det er godt skrevet og spændende læsning, hvis man er lidt historisk interesseret. Så jeg tillader mig at blive hængende fra nu af 😉

  2. Hvis R0 er 2,6 (håber håndsprit aflysninger og karantæne har bragt den ned) og der nu som idag er 1255 smittede (testet i forbindelse med indlæggelse) så siges der at 1255 forventes at svare til 10% af det samlede antal smittede, så har der måske for 10 dage siden været 12500 smittede. Hvis Det tager en dag at smitte 2,6 mennesker så ender jeg ekstremt meget højere end mellem 9 og 90 tusinde, men hvis der er usikkerhed på en faktor 10 kan jeg selvfølgelig bare gøre brug af den faktor også. Hvor lang tid er normalt at sætte af til at en person har smittet videre?

    1. det var først ved 800 ca at de kun testede indlagte. Men jeg er tilbøjelig til at give dig ret ift antal smittede. Ingen immunitet i samfundet. God tid til at sprede sig. Det er hver enkelt case, der smitter 2,6. Nogle mere andre mindre. Men i snit 2,6.

  3. Tak for et godt indlæg.

    Hvis jeg var pårørende til et af de 1644 influenzarealterede dødsfald i 2018, så ville jeg nok sidde tilbage med en stor portion bitterhed.

    Jeg kan ikke undgå at tænke, at man kunne have gjort mere dengang, set i lyset af hvor langt vi strækker os nu.

    1. Vi kan ikke gøre så meget ved influenza. Den er endemisk. Det regner de fleste med COVID19 også bliver. Angrebsraten bliver bare meget lav fordi de fleste har haft den om et år.

    2. Må jeg kondolere. Vaccination anbefales til alle svækkede. Jeg tager som læge også et skud når jeg husker det, det smutter nogle år. Engang blev det tilbudt til alle på hospitalerne, men det er sparet væk i Midtjylland.
      En anden forskel fra 2018 til nu er, at kapaciteten for den specialiserede behandling dengang ikke var opbrugt som man ser i Italien.

  4. I forhold til Afrika, I og med de ikke tester, og (måske) har noget dårligere infrastruktur/sundheds system, vil man så se noget om nogle uger, der er langt værre end Italien?

  5. Jeg kan forstå at man ikke har tal på raskmeldte da man slet ikke måler på det, men at man nu vil lave en matematisk model samt man har lavet en IT løsning, hvor man kan registrere sig.

    Mit spørgsmål er måske banalt, men: Jeg antager at sundhedsvæsenet ved hvem de smittede er. Hvorfor kan man helt lavpraktisk ikke bare ringe til folk og spørge om de stadig er syge?

    1. Jeg tror de vil trække hospitalsdata på cpr niveau oghvis de ikke har været indlagt eller er døde indenfor 3-4 uger, så gå ud fra de er raske. Det er ikke toppet og det er mange opkald.

  6. Tak for dine indlæg. Jeg er en af de nytilkomne læsere og jeg bliver hængende. God dag til dig.

  7. Hej Iza.

    Tak for en vinkel på hele Corona-situationen, som jeg ikke finder andre steder. Det var en øjnåbende og forfriskende oplevelse for første gang at støde på din blog i sidste uge.

    Nu har jeg brugt de første karantænedage på at læse alt hvad du har skrevet herinde fra ende til anden, og jeg er fan!

    Tak for at gøre mig klogere og underholde mig på samme tid Jeg bliver hængende!

  8. Hej Iza
    Som viraamatørentusiast følger jeg begejstret med, fordi jeg her får alternative forklaringer udlagt. Jeg er en hund efter fakta, og i denne tid må jeg nøjes med alt for mange gæt. Dine er dog langt de mest interessante.

    Kan du forklare, hvorfor antallet af daglige positiv-testede ikke stiger (efter strategiændringen pr. 12 marts), men snarere ser ud til at stagnere/falde?

    1. Fordi vi tester en anden population. Før testede vi dem, der havde været udsat for smitte. Og det giver mange positive. Nu tester vi dem, der indlægges med akut vejrtrækningsbesvær. Det giver heldigvis færre positive. (Ellers var vi for alvor på den)

  9. Hej Iza. Har fulgt din side siden “reklamen” på regional tv nord ! Stærk oplevelse, elsker din stil. Har læst “som pesten”, så rædselsscenariet har jeg set oprullet før (og før igen, hvis man ser bare lidt tilbage i historien). Nå, egl ville jeg bare takke dig for at du gider skrive for os. Venlig hilsen, palle.

    1. Tak for ordene. Jeg er glad for, der er flere, der bruger tiden på at blive klogere. Jeg er stadig irriteret over at SST sådan angreb uden omtanke. Men jeg staser på de har deres at se til nu.

  10. Hej Iza

    Jeg har også kun fulgt dig siden sidste uge, hvor jeg blev tippet om din blog af en god ven og jeg er også stor fan som flittigt videregiver din blog i mit netværk, så jeg har nok en del af skylden for at du måtte opgradere kapaciteten, sorry.

    Ud over Afrika, ser det fra min sofa ud til at både Boris Johnson og onkel Donald undervurderer alvorligheden i situationen og jeg vil høre om du kunne kommentere på de engelske og amerikanske tal samt din vurdering af omfanget af krisen i de to lande?

    1. Boris og Donald har undervurderet omfanget længe. Begge lande er præget af et offentligt sundhedsvæsen, der er presset i bund. Efter sigende så de en rapport lavet af de fremmeste forskere og den viste omkring 250000 døde i UK, hvis de ikke gjorde noget. Nu er de i gang. Spørgsmålet er om de er på forkant eller bagkant. Det ved vi snart.

  11. Hej lza
    Mange tak for alle dine opdateringer.
    Jeg har tænkt på : virus har det en densitet som pollen og støv, eller er det mere tungt og falder hurtigt til jorden. Ved du det ?
    Min bekymring fik jeg fordi jeg ser at folk på Facebook opfordrer til at man samler skrald op på offentlige steder, og mener handsker skulle være tilstrækkeligt.
    Jeg har frarådet folk at gøre det. På andet end noget der har ligget længe. Men jeg ved ikke om jeg har grund til det
    Jeg forestillede mig det kunne hvirvles op ligesom støv gør, eller når man ryster sengetøj

    1. Alt er muligt. Men jeg ville nu stadig samle skrald op. Virusloaden må være ganske lille på papir eller plast. Så kan det være man får et mildt forløb. Vi skal alle have det. Bare ikke på en gang.

      1. Så essensen er “sålænge man ikke er mere syg end det der interessere en mest, mens man sidder og bliver podet, er hvornår man kan komme hjem igen”, så burde man blive hjemme i stedet for at udsætte sundhedspersonalet for smitte. Det har alligevel ingen konsekvens, hvis man bliver testet positiv.

  12. Hej Iza,
    Super interessant læsning her på siden, og ganske øjenåbnende, når man sammenholder med de informationer Sundhedsstyrelsen og medierne ellers præsenterer.
    Som nybagt mor, fik jeg akut krise over udmeldingen omkring, at spædbørn skulle være en risikogruppe, hvilket jo var stik imod, hvad man hidtil havde fået fortalt. Det blev senere rettet til, at de var en gruppe “man skulle have fokus på” jvf en kinesisk rapport, som man dog ikke kunne stole helt på, – da den jo kom fra Kina. Jeg tænkte om du, i din grundige research, havde støt på sådanne rapporter, der supporterer Sundhedsstyrelsen udmelding (advarsel). Kigger man statistik på worldometer, er der ingen registrerede dødsfald i aldersgruppen 0-9. Og jeg sidder nu, et par dage efter udmeldingen, og lurer på om dette kunne være en snu udtalelse fra myndighedernes side, for at øge incitamentet hos “barnevogns-segmentet” til rømme gader, stræder og legepladser? Der gik i hvertfald ikke 2 sekunder fra at jeg hørte ordene “spædbarn” og “risikogruppe”, før jeg barrikaderede mig i min parcel! Har jeg fået konspirationskuller i min isolationscelle eller kunne der være noget kalkuleret i denne udmelding?
    Tak for dine interessante og kontante betragtninger i denne usikre tid, – jeg føler mig klogere og mere forberedt på det, der kommer.

    1. Jeg ved det ikke. Vi passer generelt rigtig godt på gravide og børn i Danmark. Så jeg tror mere det afspejler en ekstra agtpågivenhed.

  13. Hej Iza.
    Super spændende indlæg. Jeg har læst resten af indlæggene på bloggen, og synes især nogle af de ting du har skrevet om medicins historie var ret spændende.
    Det kunne være ret fedt hvis du lavede en indlæg omkring den spanske syge. Eller Polio, for ligesom at få en kig tilbage på hvordan vi har håndteret den slags i Danmark.

    Eller et indlæg omkring antivax-typer, og folk der tror at coronavirus er en stor hoax. En af mine bekendte på facebook skrev at hun bestemt ikke ville vaccineres, fordi kviksølvet i vaccinen tiltrækker 5G stråling, og så dør man af kræft (ja, seriøst).

    1. Den spanske syge er faktisk interessant, men det er en lang fortælling, jeg nok vil have svært ved at nå i disse dage.

      Antivaxx mennesker kan man ikke ændre på. Man må holde af dem så længe de lever.

  14. Jeg læste en godt nok noget upræcis artikel i JP der handlede om Bergamo der er en af de hårdest ramte byer I italien. Der stod at 200 var døde på det lokale hospital i løbet af få dage. Bergamo har 120.000 indbyggere og en del patienter bliver transporteret til andre sygehuse grundet manglende kapacitet. Et hurtigt regnestykke siger så at 0,16% af befolkningen døde i løbet af få dage. Med et sådant tal er det ret sandsynligt at CFR er noget højere end sundhedsstyrelsen forventer.

    1. De forventer cfr på 0,1 og attackrate på 10%. Det er en ukuelig optimisme, man kun kan misunde.

  15. Tyskland tester ikke post-mortem ( der siger en rumænsk læge som arbejder derhen). Så dødstal viser kun dem som på forhånd var testet positive for covid-19.
    Derfor (måske) ser tallerne pænere ud end de er i virkelighed.
    Tak for alle dine informative artikler og for din opråb, Iza!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *