Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Senfølger efter COVID19

Uge 30 COVID 19 2020

Senfølger efter COVID19 er fremme i tiden og i medierne. Men er det ikke helt almindeligt med en periode efter en infektionssygdom, hvor man kommer til kræfter? Jo. Det er mere reglen end undtagelsen.

Tallene

Sidste mandag d. 13. juli så tallene således ud:

Og i dag, d. 20. juli 2020 ser det således ud:

Dødsraten er igen faldet, nu til 4,6 % og vi har kørt lige omkring 80000 test på en uge.

Sidste mandag var der 17 indlagte med en faldende tendens.

I dag er der 18. Dog er tallene rimeligvis uændrede på intensivafdelingerne, hvilket er et lidt hårdere målepunkt end antal indlagte.

Der er fundet 225 nye smittede den seneste uge, hvilket er en stigning fra 159 nye smittede ugen før.

Udbruddet i Aabenraa endte i ingenting. Til gengæld er Kalundborg et lovende nyt område:

Senfølger efter COVID19 infektion

Denne artikel er udgivet for godt en uge siden og beskriver senfølgerne omkring 2 måneder efter infektion med COVID19:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768351

Data viste at over halvdelen stadig var udmattede 2 måneders efter infektionen. Lige under halvdelen havde stadig dyspnø og en fjerdedel havde stadig muskelsmerter.

Det virker bare ikke rimeligt. Men desværre er det meget normalt efter en alvorlig infektionssygdom.

I de gode gamle dage, under den spanske syge, som vi rundede sidst, var der også lang rekonvalescents. Desværre var tidshorisonterne knap så skarpt trukket op i skrivelserne fra lægerne sundhedsstyrelsen:

Kort og godt: Let sygdom, kort rekonvalescents. Svær sygdom, lang rekonvalescents.

Eller er det sådan det hænger sammen?

Den ene læge ser en sammenhæng mellem sygdommens sværhedsgrad og rekonvalescentsperioden. Den anden ser intet mønster. Kun uensartethed.

En god grund til de manglende tidsangivelser og forskellige svar i spørgeskemaerne er nok, at lægerne simpelthen var lagt ned. De havde ikke tid til at forske eller dokumentere, som denne besvarelse vidner om:

Heldigvis har nogle læger kunnet følge med papirarbejdet:

Her angives tiden det tog at komme til kræfter som flere måneder.

Nedenfor beskrives tiden dog kun som uger:

Nedenfor beskrives igen en lang periode på 5-6 uger hvor man er uarbejdsdygtig efter influenzaen. Og det er vel at mærke på en tid, hvor man fik et hjerteanfald og arbejdede videre. Hvor bækkenløsning ikke var opfundet og kronisk træthedssyndrom formentlig ville være tolket som dovenskab eller sindssygdom:

I 5% af tilfældene går der uger før patienterne er arbejdsdygtige:

Man skal vare sig for at stå for tidligt op fra sygdomslejet:

Værnemidler

De mangler stadig på plejehjemmene.

Nye tiltag

De folkevalgte er taget på deres 2-3 måneders sommerferie. Det giver en dejlig fred og ro.

Panik

Bestemt ikke.

2 thoughts on “Senfølger efter COVID19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *