Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Rotten af Marstal

I dag handler det om Marstals nok største plattenslager, tugthuskandidat, flugtfange og småsvindler. Der er aldrig skrevet om ham. Men jeg synes det er på tide. Han var kendt som “Rotten” både blandt marstallere og hos politiet. Til sidst kendte politiet ham så godt, at der blev sendt advarsler via det ugentlige politiblad, Politiefterretninger, hver gang Rotten blev løsladt. Han fik over 27 domme for alt fra bedrageri, tiggeri, tyveri og løsgængeri.
Den store frihedstrang, der sendte ham ud at sejle mellem hans spjældture, fik ham formentlig også til gang på gang at undvige straffeanstalter og fængsler. Det hele ender med en dødsattest.
Men nyd nu historien om en af 1800 tallets skæve eksistenser.

En rotterede

Hans Jørgensen blev født 15. august 1838.
Hans far hed Hans Jørgensen, hans mor Ellen Pedersen. Begge var fra Rise. De var fattigfolk og levede af forefaldende arbejde og til tider fattighjælp. I 1845 boede de i Kongensgade i Marstal. Faren var daglejer og den 7 årige Hans boede med sin 14 årige storebror. Moren var 52 år og har altså fået Hans i en forholdsvis sen alder.

Folketællingen 1845.

Efter konfirmationen tog han ud at sejle som matros. Han havde hele tiden hyre og hvis han undtagelsesvis var hjemme noget tid, så gik han til hånde med forefaldende arbejde. Da han blev 18 aftjente han sin værnepligt i flåden som orlogsmatros.

Blev far i Danmark, lå i Vestindien

Hans blev gift d. 18 februar 1859 med Inger Christensen Hansen, da han var 21 år gammel. Hun var 2 år ældre end ham og havde haft de naturlige kopper. Hun har formentlig været skamferet af ar i ansigtet.
Til gengæld var hun gårdmandsdatter og havde allerede født ham en søn, Hans Christian Jørgensen, der kom til verden i Lindelse sogn i starten af 1858.
Hans Jørgensen var kun 18 år, da han gjorde hende gravid i sommeren 1857. Straks efter han havde plantet sæden, tog han afsted som orlogsgast til Vestindien, og da han kom hjem, ventede familielivet.

Hans livsbane blev forseglet anden gang han gjorde hende gravid. Hun var nemlig ca. 3 måneder henne da de blev gift. Hans Jørgensen gjorde det ordentlige. De flyttede til Marstal og blev gift.

Inger fødte en død dreng i efteråret efter deres februarbryllup. Hans Jørgensen arbejder fortsat som orlogsmatros de første år af deres ægteskab, men trods fraværet kommer der allerede d. 5. oktober 1861 en lille pige til familien. Eline Cecilie Jørgensen.
Og hvor fattigfolk er, kommer flere til. I 1863 d. 28. januar får de Jørgen Hansen Jørgensen.
Ved folketællingen i 1870 ses hele familien samlet i Teglgade i Marstal. Men lutter idyl er det ikke. Allerede på det tidspunkt er Hans Jørgensen begyndt sin deroute. Han har fået nogle mindre domme for tiggeri og dokumentfalsk.

Folketællingen 1870

Derouten

Indtil 1875 får Hans jørgensen en 5-6 smådomme for tiggeri, bedrageri og dokumentfalsk, men efter det tager hans ulovligheder til selvom han sidder i fængsel i længere perioder. Han drikker og angiver i sin stambog i fængslet at mange af hans tyverier med videre er sket pga drukkenskab. Samtidig er han fattig. Og endnu fattigere fordi meget af hans kriminalitet består i at tigge eller stjæle nødvendigheder.
Han er beskrevet i stambogen som blond med blå øjne, almindelig af bygning, 162 cm høj, med kroget næse og sund ansigtsfarve. Han kan både læse og skrive. Hans kaldenavn er “Rotten” og han bliver ret berømt. Han bliver efterlyst i Politiefterretninger (et ugeblad for politiet med eftersøgte personer mv) ofte flere gange årligt og han stikker af fra det anstalter han bliver anbragt på.
Ingen andre i hans familie er straffet. Hans helbroder Niels dør ung og hans forældre dør tidligt. Han har kun den familie han stiftede lidt for tidligt at læne sig op af.
Nedenfor efterlyser byfogeden i Ærøskøbing hans meritter fra andre kredse i 1877. Læg mærke til han er “almindeligt kaldet Rotten”.

Strafattest udbedes 15 februar 1877 af byfogeden i Marstal.

I 1881 er han i Svendborg avis, hvor han er stukket af fra Nyborg arrest, men fanget igen. Han er arresteret for at have stjålet en båd i Marstal Havn.

Svendborg Avis 22. November 1881

Han må imidlertid være blevet løsladt ret hurtigt for allerede 3 måneder senere har hans stjålet lidt varmt tøj og pudevår. Det takserer retten til 18 måneders forbedringshusarbejde. Nedenfor er beskrivelsen fra Fyns Stifttidende.

Fyns Stifttidende 21 juni 1882

Efter han havde siddet 18 måneder i forbedringshuset er han blevet så berømt, at da han skal til at sættes på fri fod, advares hele landets politi om at “Rotten” af Marstal løslades.

28. Juli 1883 advares politiet om han løslades 11. august

Mod forventning holder han sig i skindet og først et års tid efter løsladelsen bliver han igen efterlyst. Denne gang for at stjæle en spidsgattet Damjolle fra Marstal havn.

Efterlyses pga tyveri. 11. september 1884
Herredsfogeden efterlyser straffeattest på Rotten. 16. September 1884 i politiefterretninger.

Hans Jørgensen ryger ind og ud de næste par år. Med længere og længere straffe.

Han fortæller i fængslet at han sejler, når han ikke sidder inde. Blandt andet forliste han ved Gotland og måtte finde hjem til Danmark derfra. Han kan ikke finde arbejde i København og stjæler et lommeur for at skaffe penge. Det sammen med tiggeri og lignende giver ham 18 måneders forbedringshusarbejde.

15 september 1887

Men han begynder at stikke af. Og det giver en del efterlysninger i politiets efterretninger.

Efterlyst 19. juni 1890 i politiefterretninger.

Vaneforbryder

I 1890 er Hans Jørgensen blevet så berygtet, så politiet går ud fra han har gjort noget ulovligt. Nedenfor beskriver politiet ruten han har gået efter han endnu engang har rømmet arbejdsanstalten. Politiet beder herefter kolleger være opmærksomme om der er sket ulovligheder i forbindelse med hans springtur.

I politiefterretninger d. 24. juli 1890 efterlyses mulige forbrydelser begået af Rotten.

Nedenfor er Rotten igen stukket af.

Politiefterretninger 30. juni 1892

Og det tog lang tid at finde ham. han er med i listen over kvartalets efterlyste, der ikke er findet endnu.

April 1892

Hver gang Rotten løslades sendes der advarsel ud til politiet i hele Danmark:

I politiefterretninger 24. august 1895 advares betjentene om at Rotten løslades.

Byfogeden efterlyser ovenfor mulige forbrydelse Rotten kan have begået.
19. november 1895.
Han indsættes igen til tvangsarbejde.

Politiefterretninger 15. Oktober 1896
I politiefterretninger 5. august 1897
Bortgået fra Anstalten. Efterlyst i politiefterretninger d. 22. september 1898
Politiets efterretninger 5. december 1899
Fyns Stifttidende 9. oktober 1900

Ved folketællingen i 1901 er Hans på fællesarbejderanstalten i Klaregade i Odense. Det er angivet han har 2 børn.
I 1902 har han kortvarigt adresse i København, men denne ændres kort efter igen til Tvangs og arbejdsanstalten i Klaregade i Odense.

Efterlyst 25. april 1903 i politiefterretninger. Rotten er bortgået.

Rotten bliver gammel

Hans Jørgensen døde i 1914 af alderdom og gangræn i foden på fattiggården i Marstal. Han har ikke været efterlyst siden 1903 og han var begyndt at blive gammel og syg. Det hårde liv har sat sine spor.
Han er angivet til at være gift på dødsattesten, men fraskilt i kirkebogen. Men de nåede aldrig at blive skilt. De levede som separerede i næsten 40 år.

I 1919 døde hans kone, Inger, 83 år gammel af alderdom. Hun levede af fattighjælp og selvom hun aldrig blev skilt havde hun ikke boet sammen med sin ægtefælle i 40 år. Det er også en form for lykke.

Efterkommerne

Efterkommerne efter Hans Jørgensen, Rotten, er på øen endnu. Den yngste af Hans Jørgensens sønner udvandrede til USA, den ældste døde formentlig ung. Han blev konfirmeret i 1872 i Marstal, men efter det er der ikke flere spor af ham.
Men datteren Eline giftede sig med en rebslager Herman Gehring fra Tyskland i 1883 og efterslægten fra disse 2 er endnu på Ærø.

Fattige har en dårlig moral

Rotten var drikfældig og fattig. Begge dele gør folk dummere. Sultne mennesker med angst for, hvor næste måltid mad eller penge til børnenes tøj skal komme fra, træffer dårlige valg af nød.
Således også Rotten.
Hans Jørgensen blev dømt for smårapserier og tiggeri. Han brugte det meste af sit liv på forbedringsanstalter, men han blev aldrig forbedret. Han vedblev at være fattig og drikfældig. Og sådan er det. Man kan ikke straffe folk ud af fattigdom eller drikfældighed. Uanset hvor hårdt vi straffer.
Rotten var en overlever i et fattigt land med elendig omsorg for de svage.
En marstallerdreng. En fordrukken far og en elendig ægtemand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *