Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Pandoras æske

Døde horeunger og en liderlig bigamist og sømand fra Marstal

Jeg har åbnet pandoras æske med denne sag. Hver gang jeg fandt svar, førte svarene til mange nye spørgsmål. Hver gang jeg var tæt på at lukke sagen, så sprang alle løse ender op og jeg måtte begynde forfra.
Det her er en sindsoprivende spændende gennemgang af et vildt liv. Mindst 3 døde børn. En seriebigamist. Ødelagte kvindeskæbner og meget få svar.

Godtfred og Alfred

Det hele startede med, at jeg som vanligt læste dødsattester. Jeg gør det i stedet for at sidde og spille spil eller læse tabloidaviser. Det er mere opmuntrende og knap så fordummende at læse de gamle attester og fornemme historiens vingesus.

Min opmærksomhed blev vakt, da jeg fandt nedenstående dødsattest. Et sæt tvillinger, der uden forudgående sygdom døde med få timers mellemrum, 2 måneder gamle, hos deres enlige, ugifte mor.
Børnene blev født og begravet i Mesinge på Nordfyn.
D. 20 marts 1884 døde de og obduktionsrapportens konklusion var: ingen bestemte Tegn fandtes paa at Børnene ere døde paa
nogen unaturlig Maade

Det er underligt, men ikke uset at tvillinger dør lige efter hinanden. Jeg har et par eksempler i mit arkiv. Dog har de ofte været syge af det samme op til døden.
Når de er tvillinger det dog fristende at se på jordemoderprotokollen, idet en del tvillinger er for tidligt fødte og dermed har ringere overlevelseschancer. Jordemoderprotokollen fra Mesinge viser ganske rigtigt at de var for tidligt fødte. Den første blev født med hovedet først. Den næste havde smådele forrest men blev fremtrukket. 2 levende ufuldbårne drenge blev født d. 24 januar 1884. Men jordemoderprotokollen viser også, moren har født en gang før. Hun er 25 ved fødslen og gennemgang af kirkebogen viser hun er lokal fra Mesinge og født i en større søskendefolk i 1858. Hendes far var murer og moren gik hjemme.
Nedenfor er jordemoderprotokollen for tvillingefødslen.


Ane Marie Hansen må altså have et barn mere udenfor ægteskabet et sted. Og selvom tvillingerne var levedygtige og det er meget mystisk de dør med timers mellemrum uden forudgående sygdom, så har der ikke været tale om børn med de bedste forudsætninger for at overleve barndommen. De er for tidligt fødte og de er uægte. De har mindre modstandskraft og bliver formentlig udsat for mere modgang i deres korte liv end de ægtefødte. Dødeligheden er markant højere for uægtefødte børn.

Horeungerne

I kirkebogen fremgår det at børnenes far, Lars Hansen Bay, er separeret fra en tidligere kone og at han har taget ophold i Midskov med Anne Marie Hansen. Børnene er altså, efter datidens lov, horeunger for farens familie uden ret til at blive lyst i kuld og køn, men almindelige børn med arveret for morens familie. Det er ikke slegfredsbørn idet, den ene af parterne, Lars Hansen Bay, er utro. Havde begge parter været ugifte, men kærester, var barnet blot blevet slegfredsbarn og så snart de blev gift, indtaget samme ret som ægte børn.
Nedenfor er dåbshandlingen noteret i kirkebogen. Tvillingerne skulle vente til allersidst, hvis der var ægtefødte børn der skulle døbes. Uægte børn skulle ikke besudle dåbsvandet for de ægte børn. Horeunger som Godtfred og Alfred kom til sidst. Døden var det eneste, de fik før de fleste andre børn.

Bemærk i øvrigt at det fremgår af kirkebogen, hvor kvinden opholdt sig 10 måneder før fødslen. Det var nemlig det sogn hun blev besvangret i, der skulle stå for den økonomiske støtte til børnene, hvis de ikke kunne klare sig. Således er det at være kvinde i et patriarkat. Det sogn sæden sås i, skal afholde udgifterne. Ikke det sogn der har dannet rammen for hele kvindens liv og graviditet.

Uægte, uønskede og en byrde for samfundet.

Selv i døden slipper børnene ikke for titlen “uægte”. Her fra Mesinge kirkebog hvor de uægte børn noteres:

Sømanden fra Marstal

Gravøren, Lars Hansen Bay blev født d. 15. april 1842 i Marstal på Ærø. Han var 7. barn ud af en børneflok på 9. Hans far, Laurits Hansen Bay, var skipper og hans mor Anne Kirstine Jacobsen var husmor.
Lars selv blev uddannet sømand, som det var skik for de af drengebørnene i Marstal, der ikke blev håndværkere.
I kirkebogen dukker der en lidt overraskende oplysning op.
Han må være blevet gift på et tidspunkt før 1881, men det fremgår ikke med hvem.
Udover at det i hvert fald ikke er med Ane Marie Hansen.
Det viser sig nemlig at det første barn Anne Marie Hansen føder, har samme far som de senere tvillinger. Hun bor hos Lars Hansen Bay i Marstal og føder en lille pige i 1882 2 år før hun fik tvillingerne.

Barnet er fuldbårent og fødslen går godt.

Jordemoder protokollen for den uægte og udøbte pige.

Den lille piges liv blev kort. Hun døde efter 3.5 måned. Hendes eftermæle er “udøbt og uægte datter” af Ane Marie Hansen.

På pigens dødsattest er årsagen angivet som “Mors repentina sine nota causa”. Løseligt oversat betyder det “pludselig død uden kendt årsag”.

Lars Hansen Bay og Ane Marie Hansen har altså fået 3 børn sammen og ingen af dem er blevet ældre en 3,5 måneder og alle er døde uden kendt årsag og de sidste to under så mystiske omstændigheder at der blev begæret retslægeligt ligsyn. Det tegner et dystert billede af levevilkårene. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på om det kunne være følge af onde handlinger.

Sømandens første kone

Marie Sofie Magdalene Wiese blev født i 1948. Inden hun blev 22 havde hun allerede mindst 2 uægte børn med Christian Krøldrup. Første barn fik hun da hun var 13 år, så hun var ikke helt ny i spillet. Man kunne nærmest kalde hende en rutineret kvinde. Men i 1875 blev hun gift med sin overmand. Lars Hansen Bay.
Om hun nåede at få børn med ham, kan jeg ikke opklare, men senest efter 5 år, forlader han hende og gør Anne Marie Hansen gravid. Hun hører ikke fra ham mere og i 1887, 12 år efter ægteskabets indgåelse efterlyser hun Lars Hansen Bay i aviserne, så hun kan få sin skilsmisse. Igen forladt og muligvis med flere børn end da hun indgik ægteskabet. Det kan jeg ikke finde oplysninger om. Med Lars Hansen Bay må man dog mistænke at han skyder med skarpt. Og at han gør det ofte og med stor glæde.
Se indrykning i aviserne nedenfor.


Når døden kommer belejliget

I tiden op til tvillingernes død, skete der også meget i Ane Maries og Lars Hansens liv. D. 16 marts 1884 skiber Lars ud fra Hamburg på skibet Wieland og ankommer til Ellis Island 31/3-1884, hvor han indvandrer til det nye land. Det tager nogle dage at komme til Hamburg fra Nordfyn, så det er ikke mere end 2 døgn børnene har overlevet deres fars afsked. Om de døde af sorg, blev syge eller om moren mistede omsorgsevnen ved jeg ikke. Men det er endnu et spøjst sammenfald.

Bigamisten Lars Hansen Bay

Den 11 oktober 1887 bliver Maren Hansen og Lars gift i Michigan. Ud for Lars navn er der angivet de korrekte forældre og alderen er ligeledes korrekt. Maren hansen er imidlertid kun 24 i 1887 og hendes foraældre bliver angivet som Anton Hansen og moren er Jens Cena Rasmussen.
Ane Marie hansen ville have været 29 i 1887 og hendes far hed Anders Hansen. Moren Jensine Rasmussen.
Jeg tror alligevel det er en og samme kvinde.

Lars har blot glemt en ting. 2 måneder efter brylluppet i Michigan bliver Lars efterlyst i aviserne i Danmark af hans første kone. Han glemte at blive skilt. Nu er han bigamist. Og Ane Marie er blevet 5 år yngre ved at flytte til mulighedernes land.

Hull City, England

Der er ikke flere oplysninger om parret i Michigan. Men der dukker nye informationer op fra kirkebogen i Hull.
Den 31. oktober 1888 bliver lille Andreas Hansen Bay døbt i Hull City i England. Søn af ægteparret Lars Hansen Bay og Anne Marie Hansen. Altså et år efter giftermålet i USA.
Men det er en usædvanlig dåb, for barnet er 3 år gammelt. Og hans mor, Anne Marie Hansen er død.

Den 20. september 1885 blev Andreas Hansen Bay født, altså kun godt et år efter tvillingernes død.
Anne Marie, må være rejst til Amerika efter Lars senest et halvt års tid efter tvillingernes død.
Et sted mellem 20. september 1885 og 31. oktober 1888 dør Anne Marie fra sit levende barn.

Men Lars har ikke opgivet kvinder endnu. D. 26. november 1888 indgår han ægteskab med en ny kvinde. Todeinah Annie Sandersen stå der i databasen, men jeg tror det er en fejlafskrivning. Jeg kan desværre ikke få adgang til de originale microfilm Lars er blot 46 år og han har allerede 3 ægteskaber (vi kender til), 3 døde børn, et levende og en død ægtefælle. Han er bigamist og har formentlig ikke kunnet gifte sig i den danske kirke i Hull, fordi han er registreret som gift med hans første kone i Danmark.
Marie Sofie Magdalene Wiese.

Og således opmuntret slutter denne fortælling. Jeg kan mærke, jeg ikke er helt færdig med bigamisten. Hvis nogen kender noget til detaljerne, hører jeg gerne om det !!

2 thoughts on “Pandoras æske

 1. Med stor interesse har jeg læst artiklen Pandoras æske.
  Lars Hansen Bay er bror til min oldefar. Jeg har haft ham i min slægtsbase i en årrække. Har ikke kunnet få alle oplysninger på plads. Har arbejdet en del med ham de senere uger. Lidt mere er faldet på plads. Fandt din artikel ved at søge på google noget om Maren Hansen fra Midskov udvandret til USA.
  Mine bemærkninger til dig: Anna Marie Hansen ef født 05/11/1858 i Mesinge, Bjerge, Odense.
  Hun føder sit 1. barn, en pige, 26/06/1882 i Marstal, Ærø, Svendborg. KB 1879-1891, Marstal, Ærø, Svendborg, opslag 102/24 Udlagt barnefar Skipper Lars Hansen Bay, Færgestræde.
  Hun føder Alfred Anders og Gotfred Laurits 24/04/1884.KB 1880 – 1891, Mesinge, Bjerge, Odense, opslag 10/3
  Lars bliver gift 11/10/1887 i Manistee, Michigan, USA. Med
  Maren Hansen, født 21/09/1863 i Mesinge, Bjerge, Odense. Hendes forældre er
  Anders Hansen og Jensine Rasmussen. (Navnene er forkerte i udenlandske optegnelser).
  Nu kommer så det næste “besynderlige”: Anna Marie og Maren er søstre!

  På Ellis Island er det ikke muligt (for mig trods øvelse) at finde Maren (der er flere).

  Hvordan får Lars lokket søsteren til USA? Hun må jo kende til Lars´”triste” fortid.

  Med hensyn til Hull. Jeg har ingen anelse om, at Lars skulle have været rejst til Hull. Men han har en bror, som udvandrede til England, og som fik familie dér.
  Andreas: Tjah. Ham kender jeg ikke. Men i min farmors hæfte med oplysninger om familien står der:
  Lars Hansen Bay, skibskaptajn, Amerika, g. med.
  Børn: 1: Andrew Bay. 2.? – 3. ?, 4. ? 4 nævnt – hun må have vidst noget.
  Men kan have hørt forkert/fået forkerte oplysninger m.h.til Andrew. Eller —-

  Du skrev, du gerne hørte nærmere. Derfor sender jeg disse oplysninger til dig.
  Jeg vil prøve at arbejde lidt mere målrettet.
  M. h. til Todeinah Annie Andersen vil jeg også undersøge hende. Ud fra følgende:
  Der er flere Lars Hansen Bay, som udvandrede til USA. Jeg havde længe fat i én, som så alligevel ikke var ham.

  Kort om mig selv: Fhv. lærer. Har boet 6 år i Marstal som dreng. Har fundet en meget stor familie i USA, som er resultatet af 4 af Lars´ bror Frederiks børn, som udvandrede til USA.
  Lars´ bror Frederik Hansen Bays portræt hænger iøvrigt på Erik Kromanns kontor i Søfartsmuseet i Marstal.

  Med venlig hilsen
  Frans Bay, Odense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *