Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Nyt varslingssystem

I dag skal vi løseligt gennemgå det nye varslingssystem, der lidt simplificeret laver en målestok for, hvornår smitten er udbredt nok til at samfundsresponset ændrer sig.

Tallene

I går d. 31. oktober 2020 så tallene således ud:

Og i dag, d. 1. november 2020 ser det således ud:

I går var der 147 indlagte og 19 på intensiv heraf 14 i respirator. Tallet er steget til 156 i dag med og 19 på intensiv heraf 14 i respirator.

Nu begynder det at rykke på indlæggelserne. Det går sikkert den gale vej. Søndage er normalt fredelige ift indlæggelser. I dag er der 30 nye…
I morgen er traditionelt store indlæggelses dag, så mon ikke vi får en hård start på ugen, hvis bagvagterne ikke får ryddet op inden mandag morgen.

Der er fundet 948 nye smittede det seneste døgn. Fredeligt som det skal være søndag.

Kommunerne med den højeste incidens af smittede så i går således ud:

I dag ser det således ud:

Det er i Vestegnen det hele sker. Snart krydser vi en incidens på 500.

Positivprocenten stikker af i forskellige kommuner på Vestegnen. Hver gang en kommune er kommet under kontrol, så starter balladen i en ny kommune:

For hver dag, der går, bliver Danmarkskortet mørkere og mørkere. I går så det således ud:

I dag er det endnu mørkere:

Læsø og Ærø har 0 smittede.

Varslingssystemet

Der er kommet et nyt varslingssystem. Det går fra niveau 1-5, hvor 5 er totalt kaos og 1 er almindelig kedelig dansk sommer. Vi ligger lige nu på en 3’er og man kan gå ind og se på coronasmitte.dk og orientere sig om, hvilket niveau vi er på.
Desværre er det lidt svært at bruge til så meget, hvis man har fulgt med i pressemødet. Ligesom coronaen er uforudsigelig, forbeholder regeringen sig også retten til at ændre på tiltagene med kort varsel og de er ikke bundet af de tiltag, der står på planchen. For læsere af denne blog er det nok ret triviel og almen viden, men her kan man læse alt om indikatorer og tiltag:

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2020/Regeringen-lancerer-varslingssystem-covid-19-okt-2020/Publikation-Nationalt-varslingssystem-for-risikovurdering-og-tiltag-til-haaåndtering-af-COVID19.pdf?fbclid=IwAR2V57bRhD_IUTard17wTcGFC1UrEgU6eqlNaNqCb8WYU0iQ2NzvWNFGLYE

Der er kommet 6 pejlemærker, som indgår i vurderingen af hvilket niveau vi er på:

Min yndlingstalnørd og computerkyndige har skrevet bedre og mere tålmodigt end jeg kan om de 6 pejlemærker:

Første pejlemærke er incidensen som er antallet af nye smittede per uge pr 100.000 indbyggere. Den deles op i kategorierne:0-20: lav, 20-49: mellem, 50-99: høj, 100-199: meget høj, 200+: kritisk høj,
Vi har 34 kommuner i kategorien “meget høj” og 9 kommuner i kategorien “kritisk høj”.

Næste kategori er positivprocenten der deles op i <0.5%: “gunstig”, 0.5-5%: “opmærksom” og >5% “ugunstig”. Vi ligger på omkring 1,8% pt.

Så er der vækstrate i ny smittede (det der også bliver kaldt kontaktallet). Her er kategorierne <1: “gunstig”, 1-1,5: “opmærksom” og >1.5 “ugunstig”. I nyeste estimat ligger vi på 1,2-1,4.

Så ser de på antallet af indlagte og hvor mange af disse indlagte der er på intensiv: 0–50 / 0–20: “gunstig”, 50 -250/ 20-65: “opmærksom” og >250/>65: “ugunstig”. Der er pr i dag 147 indlagte og 19 på intensiv, altså “opmærksom” i forhold til indlagte og “gunstig” i forhold til intensiv.

Så kigger de på antallet af nyindlagte pr uge pr 100.000. Her er kategorierne <4: “gunstig”, “4 –8”: opmærksom, “>8”: ugunstig.
Den har jeg faktisk ikke regnet på (og det tror jeg heller ikke at de officielt har, det er ikke en del af deres dashboard). Fra fredag d. 23 til torsdag d. 29. var der 202 nyindlagte.
Dividerer man med Danmarks befolkning og ganger med 100.000 får man et tal på 3,48. Altså “gunstig”.

Sidste kategori er kommuner med en incidens over 20 _og_ et antal smittede over 20. Her er kategorierne: <10%: gunstig, 10 –50%: “opmærksom” og >50% “ugunstig”. Vi har i dag 17 kommuner der ikke opfylder begge kriterier, så der må situationen siges at være ugunstig.

Det er selvfølgeligt meget fint der er kommet et nyt varslingssystem, men det er vel lidt en forsimpling af det hele og nok også en god måde at kommunikere på, fordi vi lukker ned igen, spørgsmålet er bare hvornår.

Og der kan det været rart, hvis man ikke er nørd, at kunne nøjes med at forholde sig til tallene 1-2-3-4-5.

Ugentlig risikovurdering

Den ligger her.

Første kan man læse om den samlede risikovurdering i Danmark:

Så kommer risikovurderinger fra hver region med indikatorer:

Hvis man sammenligner Region Syddanmark med Region Hovedstaden, så er det svært for mig at se logikken i systemer. Selvom der er dobbelt så mange smittede, 3 gange så mange nyindlagte og 27% procentpoint højere andel kommuner med en incidens over 20, så er det cirka faktisk fuldstændig det samme…..
Arrrrr. Arrrr.

Men som en generel betragtning så er varslingssystemet vel en måde at gøre klart for befolkningen, hvornår samfundet som hele vil tage drastiske skridt for at stoppe en overbelastning, ikke kun af sundhedssystemet, men af hele velfærdssystemet, der ville bryde sammen pga syge, hvis vi lod smitten løbe løbsk. Altså en målestok for, hvornår smitten er så udbredt at den udgør en risiko for samfundet som hele.

Man kan nu stadig nyde den friske luft lidt mere her på Ærø end i Ishøj……

Værnemidler

Intet nyt

Nye tiltag

Nej.

Panik

Nej. Vi går mod lockdown. Jeg er klar med 12 lokumsruller.

One thought on “Nyt varslingssystem

  1. Godaften Iza. Du er nu min primær kilde til information om corona-situationen i DK sammen med DR og Berlingeske. Jeg er imponeret over, hvor præcis du har overblik over situationen og hvor hen den udvikler sig før end alle de andre.
    Hvornår tænker du, at der kommer en lock-down af hovedstadsområdet med de smittetal, der ses her?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *