Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Kontakttallet er nede!

Tirsdage er også spændende, for der kommer de friske kontakttal, indlæggelsestal og meget andet godt.

Tallene

I går, mandag d. 9. november så oversigten således ud:

I dag, tirsdag d. 10 november, ser det således ud:

Der er 1066 nye smittede, men imponerende 82000 test. Det er uovertruffent, Magnus. Jeg føler mig 10 gange mere tryg med tusinde smittede om dagen og en ordentlig teststrategi, end dengang der var 100 smittede om dagen og vi testede 500. Lækkert.

I dag er der 211 indlagte, 33 på intensiv og 21 i respirator mod 196 indlagte og 33 på intensiv heraf 21 i respirator i går.

VI sander lidt til på indlæggelsessiden. Hvis vi ikke kan få ekspederet samme antal ud af hospitalet enten morguen eller ud af døren, som der kommer ind hver dag, så stiger tallet bare stille og roligt, og det kan betyde, at jeg har taget fejl.
Vi kan ikke holde til 1000 smittede dagligt i længere perioder. Heldigvis går det langsomt opad, men jeg havde trods alt bildt jer ind, at vi kunne tåle det. 41 indlæggelser i dag og ikke nok udskrevne eller døde.

Således så kortet ud i går:


I dag er det meget det samme:

I den forgangne uge har vi fået styr på positivprocenten.

De værste kommuner

I går havde Vestegnen helt overtaget top 8:

I dag er det ikke meget anderledes. Internt strides de om placeringerne, men suppen er tyk af corona og det er marginaler, der afgør placeringen:

Dog må man erkende, at Vallensbæk er stukket af fra feltet og har formået at forsvare førstepladsen i flere dage.

Tirsdagstallene

Således fordeler antallet af indlagte sig på regionerne:

Det passer vel rimeligt med antallet af indbyggere.

Incidensen er højest i Hovedstaden og Nordjylland. Lavest i Region Syddanmark:

Antallet af indlagte er stille og roligt stigende. I region Nordjylland er tallet dog faldet over den seneste uge, mens Region Sjælland er den region, der har haft den mest massive stigning:

Kontakttallet er faldende og ligger nu under 1. Det er uventet og ret fantastisk:

Man kan sige meget skidt om socialdemokratiet. Men i den her krise, balancerer de på en knivsæg. Og det går vældig godt med det….

Gennemtestningen af Vendsyssel er i gang

Og der bliver testet igennem. Der bor lige under 60000 i Frederikshavn Kommune og med 10000 testede de seneste 7 dage, ligner det, de nok skal nå det, hvis de skruer endnu mere op:

I Thisted bor der godt 40000 og det ligner også, de nok skal nå det:

På dette site kan man se en matematiknørd lege med tallene:

https://covid19danmark.dk/?fbclid=IwAR21Nr4gJFL52f3Cu-5N4_sRJqrPws1nN0hwJoCfmg22sDMSl0uDBX6PmLo#plots-kommuner-og-landsdele

Og han har valgt at vise hvordan det ser ud, når man river testningen op i et højt gear:

Thisted, Hjørring og Frederikshavn får virkelig en på opleveren. På trods af massiv testning, ser det ikke ud til at antallet af positive stiger helt vildt, som jeg forventede. Enten er det for tidligt i testningen og ellers virker Magnus teststrategi uovertruffent.

Minkfadæsen

Det er åbenbart ikke helt lovligt at slå mink ned. Så det udnytter Venstre på ucharmerende vis:

Spændende at se hvor det lander. Mest for verdenssamfundets skyld…..

Hvis der bliver udskrevet valg, stemmer jeg på Magnus. Selvom jeg har brokket mig gevaldigt over håndteringen i starten, så var nedlukningen en nødvendig politisk beslutning, der i retrospekt viste sig at være klog.
Jeg vil have en regering med klodser. Ikke en leder, der sidder og småstikker til fodfejl. Hvis der er risiko for 2. bølge af muteret corona, så må vi undvære minkpelse.

Værnemidler

Intet nyt

Nye tiltag

Nej.

Panik

Nej.

3 thoughts on “Kontakttallet er nede!

 1. Må man komme med et læserønske til et fremtidigt indlæg? For i så fald kunne det være ret spændende at få dit bud på hvad der kommer til at ske når en vaccine er klar til at blive distribueret. Vi åbner jo nok ikke samfundet dagen efter risikogrupperne er blevet vaccineret.. og tak for en interessant blog!

 2. Fadæse eller fake news

  Tilsyneladende har Jakob Ellemann-Jensen selv sikret hjemmel til aflivning af minkene med en ændring til Lov om hold af dyr i 2018.

  Fremsat den 4. oktober 2018 af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen): https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201812L00053

  Her fremgår bl.a.
  Det er hensigten, at bestemmelsen skal kunne anvendes i situationer, hvor det vurderes nødvendigt at fastsætte regler om eller meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med smittebeskyttelse, så man kan hindre, begrænse og forebygge spredning af zoonotiske smitstoffer, nye sygdomme og sygdomme, som fremgår af den i lovens § 25 nævnte liste 3 og 4. Bestemmelsen vil kunne anvendes til at fastsætte regler om smitteforebyggende foranstaltninger, selvom der ikke er tale om udbrud eller begrundet mistanke om udbrud.
  Bestemmelsen tænkes også anvendt i situationer, hvor dyrene ikke selv er syge, men hvor smitstoffet stadig udgør en sundhedsmæssig risiko for mennesker.

  Og https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/38:

  § 30. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan for at udrydde, hindre, begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af zoonotiske smitstoffer og af de sygdomme, der er anført i de i § 25 nævnte lister 3 og 4, fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger samt meddele forbud mod anvendelse af dyr, dele heraf eller animalske fødevarer, sæd, oocytter, embryoner af dyr samt gødning, hø, halm, dyrefoder og andre produkter og genstande, hvormed sygdomme og zoonotiske smitstoffer kan spredes. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige smitteforebyggende foranstaltninger i andre tilfælde end ved udbrud eller mistanke om udbrud.
  Stk. 2. Foranstaltningerne i henhold til stk. 1 kan bl.a. omfatte:
  1) For dyrehold og vildtlevende dyr:
  a) Særlige undersøgelser, herunder prøveudtagning med henblik på diagnosticering,
  b) tilsyn,
  c) mærkning,
  d) behandling,
  e) vaccination,
  f) isolation,
  g) særlige betingelser for levering af dyr,
  h) aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted, eller slagtning på særlige vilkår og
  i) destruktion.

  Det fremgår, at der er hjemmel til både aflivning og destruktion (§ 30 stk. 2 h) og i)), selvom der ikke er tale om udbrud eller begrundet mistanke om udbrud. Der er heller ikke noget krav om, at der skal være et udbrud i nærheden.

  Så er det rigtigt, at der ligger en bekendtgørelse fra Fødevarestyrelsen, der siger:

  § 15. Fødevarestyrelsen kan sætte en besætning, der geografisk er placeret inden for en radius af 7,8 km fra en smittet besætning, under offentligt tilsyn.

  Men det står Fødevarestyrelsen frit for at ændre dette i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om hold af dyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *