Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Julen varer længe, koster mange senge

Efter halvanden uges lockdown i hele landet og 3 uger i hovedstaden er vi nu landet trygt og godt på et kontakttal på 1,2, der er det samme som før lockdown. Presset på sygehusene har aldrig været højere. Positivprocenten banker opad mod 5% muren, mens mørketallet må formodes at være på højeste niveau siden maj. Testkapaciteten er så presset, at man må betegne tilstanden som et totalt sammenbrud. Kapaciteten er muligvis til stede, men ikke der hvor der er brug for den.

Vi skal i hårdere lockdown, hvis vi skal bringe smitten ned.

Julen har gjort det svært at tolke tallene og jeg må erkende jeg selv har været så coronatræt, at jeg har overset det første trin i tretrinsraketten. Tak til Niels og Bjarne for at være insisterende. Der er noget i luften og det er coronaaerosoler.


Nu venter vi på tredje del af raketten, der just som jeg skriver bliver fyret af i aften:

Tallene

I går mandag d. 28. december:

Og i dag tirsdag d. 29. december:

I går var der 872 indlagte og 113 på intensiv heraf 66 i respirator.

I dag er der 900 indlagte og 128 på intensiv heraf 73 i respirator.

Vi tester ikke så mange som vi plejer, dermed finder vi færre. Det hænger muligvis sammen med at testsystemet før jul var under pres, men nu de facto er brudt sammen.

Praktiserende læger skal vente i telefonkø i 1-2 timer for bestille en coronatest til borgere, der ikke selv kan komme ind til test.

Der er en målsætning om at 80% af befolkningen skal have adgang til test indenfor 24 timer…. D. 20/12 havde 2% af befolkningen den luksus:

Følg med i ventetider her og græd.

Det er jo selvfølgelig smart, at man kan komme hurtigere til, hvis man er nær kontakt, men som tidligere beskrevet er også smitteopsporingen brudt sammen, så medmindre man vil vente 3 timer i telefon, så har man reelt ingen mulighed for at blive testet. En bekendt af mig, boede med en coronasmittet og fik tid til test 9 dage efter. Lortet er brudt sammen om ørerne på os. Selvfølgelig er der enkelte, der kommer igennem til både smitteopsporingen og får en tid, men det er mere et kuriosum end reglen disse dage…..

Min assistent har tjekket teststeder og det viser sig at der er nogen steder man kan komme til indenfor 24 timer. Man skal blot være villig til at køre nogle ekstra kilometer i bil eller i offentlig transport.

Ledige tider indenfor 24 timer:

Greve: Nej Taastrup: Ja Ballerup: Ja Herlev: Nej Valby: Nej RN, Halmtorvet: Nej København, Vingelodden: Nej Lufthavnen: Ja

Vi har kunnet holde smitten nede pga vores enorme testkapacitet, der har opvejet vores discountløsning på smitteopsporing. Nu er vores testkapacitet det samme som vores naboer, vores smitteopsporing er ringere og sidst men ikke mindst er danskerne coronatrætte. Folk har hygget sig til jul og det høster vi nu:

Kontakttallet er 1,2 nu. Og det kan vi ikke holde til, for vi er på grænsen af hvad Sjælland og Hovedstaden kan klare, og lige nu er der også pres på de 3 øvrige regioner.

Region Syddanmark har indvilliget i at overtage cancerpatienter fra Hovedstaden, men nu står Syd i deres eget lille helvede:

Nyindlæggelserne banker op og det gør antallet af indlagte også:

Nu skal de til at aktivere beredskabsplanen fordi de har overskredet de 89 senge, de har aktiveret, samtidig med de skal passe hovedstadens cancerkirurgi:

Region Sjælland har aktiveret til 135 sengepladser i forgårs, men det holdt ikke til i dag:

Region Sjællands max kapacitet ligger på 160 patienter, så de har som Region Hovedstaden været fantasiforladte, da de skulle lave beredskabsplanerne. 14 patienter mere og så er kapaciteten opbrugt:

Så må de lave en Region Hovedstaden og opskalere COVID kapaciteten, mens de sender cancerkirurgi til en knapt så presset region.

Region Nordjylland og Region Midtjylland har lidt luft op mod loftet, men de skal også varsle markante opskaleringer nu.

Smitten er ikke i skolerne og på de højere uddannelsesinstitutioner mere. Nu er det ude blandt de ældre og på plejehjemmene. Og ikke mindst på sygehusene. Det presser massivt på sygehusvæsnet, da det er dem, der ikke kan tåle det, der bliver smittet nu. Der har aldrig været mere smitte og død blandt plejehjemsbeboere som nu. Det ser ud til ollerne har fået mere end bare en julegave af velmenende besøgende.

Det er mærkelige tider hen over julen, hvor man ikke har kunnet regne med hverken test eller andet. Julen var ikke som den plejede. Og testningen har muligvis afspejlet dette. En masse raske mennesker har optaget pladserne på testcentrene således de syge og nære kontakter ikke er blevet testet. Det er første efter ferien vi rigtig kan se hvad der er op og ned.

Men tallene ser under lige ud. Flere burde være blevet testet positive, hvis det skal passe med indlæggelserne, så jeg tror desværre vi over jul har fået et markant mørketal og lige spreder Corona sig under radaren i hele landet.

Vi er på den.

Således så kortet ud i går:

Og i dag:


Det er meget det samme.

Region Syd skiller sig fortsat ud på regionsniveau:

I går så det således ud på landsplan:

I dag stiger incidensen ganske lidt, men positivprocenten markant:

Dødskurven banker også opad:

I hovedstaden er det endnu mere klart, hvad der sker:

For helvede:

Så meget burde en positivprocent beregnet på et 7 dages gennemsnit ikke kunne stige på en dag….

Jeg skal være den første til at indrømme jeg ikke har været vågen. Forandringen er kommet snigende forklædt som lidt nedsat sjattestning og helligdage. Nu er den maligne stigning der fulminant, hvor man kan se at indlæggelserne stiger trods faldende smittetal. Presset på kapaciteten må forventes at stige yderligere den næste uge, hvis man regner med at vi trods færre bekræftet smittede, må regne med et stigende mørketal pga kapacitetssammenbrud i testningen. Smitteopsporingen fortjener ikke skylden for dette. Den har ikke virket på noget tidspunkt.

De værste kommuner

I går var det rent Københavneri:

Således også i dag. Bemærk den stigende incidens:

Blandt de pæne kommuner var kun Læsø smittefri:

Sådan er det også i dag:

Tretrinsraketten er skudt i gang

Ja. Nu sker det igen. Jeg missede første del af tretrinsraketten, som denne gang blev leveret i går aftes i sikker stil af den nye SSI direktør, som jeg faktisk finder ret sympatisk trods hans kængurukarriere:

Yes. Rakettens første trin er en eller anden fagperson eller politiperson, der melder om dystre udsigter. Ullum leverer, formentlig til regeringens store tilfredstillelse.

Næste trin blev skudt af her til eftermiddag af Heunicke himself:

Nu afventer vi så restriktionerne, men til coronafølgemødet i dag, blev der ikke pillet ved nytåret:

Kl. 16 skal de mødes igen og snakke flere restriktioner/ forlængelse af restriktioner….

Og mens jeg var ved at afslutte bloggen tikker dette ind:

Så er raketten fyret af. Brace for impact.

Det er lidt svært at se på et stigende kontakttal, stigende mørketal og kapacitetspres på sygehusene, mens politikerne er skidebange for at røre ved de danske højtider. Vi fik ret til at mødes juleaften og sprede smitten på tværs af landsdele og aldersgrupper. Nu kommer nytåret og der skal vi så også give den gas…

Jeg markerer 2020 med min nye hat:

Det skal nok blive muntert. Vi holder nytår med hinanden, så jeg må drikke for 3, når nu hverken hund eller børn er vilde med portvin. Det skal nu nok komme.

Jeg tror vi stiger fra risikoniveau 4 til 5 over de næste 14 dage, medmindre det viser sig vi kan få smitten under kontrol. Restriktionerne burde ikke blive mindre indgribende efter d. 3. januar. Nu har vi snart haft 3 ugers lockdown i hovedstaden og 1,5 uger i resten af landet. Det har medført et fald i smittetallet til 0,9 sidste uge, men nu en stigening til 1,2.

Skruen skal strammes nu.

Værnemidler

Intet nyt

Nye tiltag

Nej.

Panik

Nja. Jeg er vågnet af min tornerosesøvn. Jeg tror, faktisk vi er på vej ind i en niveau 5 lockdown.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *