Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

DF ønsker sig tilbage til de gode gamle dage

DF ønsker fodlænker på- og politiovervågning af syge danskere. Dødsraten falder og falder.

Uge 34 COVID 19 2020

Tallene

Sidste mandag d. 10. august så tallene således ud:

Og i dag, d. 17 august 2020 ser det således ud:

Dødsraten er igen faldet, nu til 3,9 % og vi har kørt lige omkring 130000 test på en uge.

Sidste mandag var der 23 indlagte med en stigende tendens.

I dag er der 16 indlagte og 1 på intensiv.

Der er fundet 925 nye smittede den seneste uge, hvilket næsten er det samme fra 819 nye smittede ugen før.

Der er øget smittespredning i samfundet, men antallet af smittede ser ud til at være konstant. Hvor de fleste smittede sidste uge blev fundet i smittereder, som Ringstedslagteriet og Århusenklaver:

Så er smitten i dag spredt rundt i hele sommerlandet:

Det har potentiale til at sprede sig hurtigt, nu hvor smitten ikke længere er isoleret i bestemte grupperinger.

Husk at tage masken af, når du går til læge!

I dag skal man have maske på, hvis man ikke kan holde afstand i det offentlige rum.
Men for bare 3 måneder siden, der var sikkerheden en helt anden.
Nu hvor borgere kommer til lægen efter en tur med maske i den offentlige transport, bliver den manglende beskyttelse af sundhedspersonersærlig tydelig:

Husk at tage masken af, når du går til læge……

Dengang der manglede værnemidler, skulle man slet ikke bruge maske. Heller ikke læger. Og det skal vi stadig ikke. Vejledningerne om værnemidler er ikke blevet opdateret.
Nu bliver masker brugt i det offentlige rum, men der mangler stadig retningslinjer for, hvordan man skal beskytte de svage borgere, der typisk er ved læge oftere end de raske.
Det er i det segment, at COVID19 vil kunne føre til dødsfald. Desværre er SST stadig fuldstændig uden indblik i den normale hverdag, der er på landets sygehuse og hos de privatpraktiserende speciallæger. De fleste konsultationer bliver afholdt pr. telefon eller video, hvis lægen ikke har behov for at komme tæt på patienten. Men hvis lægen skal tæt på patienten, så er det nødvendigt at bruge værnemidler.
Det vigtige er faktisk at lægen ikke får Corona…..
Med 35-40 konsultationer dagligt kan en supersprederlæge fylde et hospitalsafsnit med coronapatienter i løbet af kort tid.

Lagrene er fyldt op med værnemidler… Kan vi ikke snart få en opdateret retningslinje fra SST, hvor sundhedspersonale ikke skal risikere smitte, når de går på arbejde.

De særligt udsatte er fortsat de kronisk syge, de gravide, de fede og de gamle.

https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

De skal have masker på. Dog med cirka en milliard undtagelser. Jeg kan ikke følge med i SSTs skrivelser. Men her kunne lægen da med fordel benytte en maske, hvis den særligt udsatte borger ikke kan.

Tiden var en anden i marts 2020. Man kan her nyde en speciallæge i infektionssygdomme sable læger ned, der ikke vil møde coronapatienter uden værnemidler:

Det var vilde tider, hvor rigtige mænd ikke brugte masker eller handsker….

Gad vide hvad holdningen er nu, hvor lagrene bugner?

Racisme og covid 19

COVID19 er racistisk som vi vendte allerede i maj måned:

Af uransagelige årsager slår COVID19 hårdere ned blandt de etniske minoriteter og i Danmark har den ramt ned midt i polske slagteriarbejdere i Ringsted, somaliere i Århus og overklassen i whiskeybæltet. Men der ikke ikke er håb for whiskeybæltets navlepillende og skatteunddragende segment, så nærer jeg håb for de førstnævnte grupper.
Det kunne eksempelvis give anledning til, at man målrettede noget af informationskampagnen til disse udsatte grupper, men i stedet foreslår DF at udstyre dem med fodlænker og politiovervågning:

Og ja. Det er lidt politisk ukorrekt at ønske sorte medborgere i lænker, men DF har altså også en udsøgt gruppe af vælgere, der består af ældre racister, og dem skal de pleje. Vælgergruppen er en uddøende skare, så man kan godt forstå at Peter Skaarup bliver nødt til at komme med lidt vidtgående forslag, for at være sikker på, vælgerne ikke springer over til Rasmus Paludan, der trods alt er lidt mere åbenlys racist.
COVID19 spredningen blandt polakker og somaliere faldt som manna fra himlen til partiet, der nok ryger under spærregrænsen ved næste valg, hvis deres genfødsel som kristent parti mislykkes:

Gud mildner luften for de klippede får.

COVID 19 ser ud til at miste pusten, men det er talbedrag

I april lå dødsraten over 5%:

I dag er vi længere nede og det skyldes vi får testet mange flere og dermed får fanget alle de, der kun har få symptomer, men dog fortsat kan smitte.

Tallet til i procent der bliver opgivet af SSI, er det man kalder CFR, altså case fatality rate. En case er en person, der er testet positiv for Coronavirus. Og ud af dem døde så 5% i periode marts til april.

Nu tester vi mere og CFR ligger på omkring godt 1%. Se evt. beregningen fra forrige uges indlæg.

Men samlet er CFR høj pga de mange døde og relativt få cases i starten af epidemien. COVID19 er uændret farlig, men måden vi håndterer den på er anderledes.

De næste 3 uger bliver det spændende at se, hvor mange døde og indlagte den øgede smitte i samfundet kaster af sig. Vi kan faktisk risikere at ingen dør og kun få bliver indlagte. Og det er fordi det er første gang vi ser acceleration efter de nye test og opsporingsstrategier er fuldt implementerede.
Vi er verdens bedste til at teste. Nu må vi se om Magnus fortsat kan præstere i den verdensklasse vi har set, siden han overtog styringen med epidemien.

Værnemidler

Vi slingrer derudaf.

Nye tiltag

Ja. Masker bliver mere og mere moderne.

Panik

Nej. Jeg tror vi ligger i verdensklasse og jeg tvivler på det ruller ud af kontrol. Ellers ville vi allerede nu kunne aflæse markant flere indlæggelser i statistikken og det kan vi ikke.

2 thoughts on “DF ønsker sig tilbage til de gode gamle dage

  1. Økonomiske spørgsmål vedr. corona
    Der debateres en del om i medierne om mundbind burde være gratis. Flere argumentere at det vil være for dyrt og vil “koste” en skattestigning.
    Hvis alle bar mundbind når man er ude eller sammen med andre, ville det så nedsætte antallet af smittede markant? Dermed ville anstalt af indlagte jo også falde. Ville man så ikke spare penge på den konto? Hvad koster det at have en corona- patient indlagt? Gætter på at indlæggelse på intensiv afd. er meget bekosteligt…og genoptræning efterfølgende. Hertil kommer udgifter til sygemeldinger også. Selv en alm. medicinsk sengeplads er vel dyr? Mon ikke det kan svare sig økonomisk at udlevere gratis mundbind. Hvad er din holdning?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *