COVID 19 status i Danmark

Danmark er lige nu samme sted som Italien var for 3-4 uger siden. 35 smittede og ikke den store politiske vilje til at gribe ind. For at forstå epidemien og dens væsen ordentligt er der nogle begreber og fakta, der skal på plads. Jeg vil forsøge at give et indtryk af epidemiens hærgen og de problemer, der kommer i dens slipstrøm.

Lige nu er der officielt 35 smittede i danmark. Som den tidligere apoteker og nu chef for styrelsen for patientsikkerhed skriver, så har ingen smittespredning i Danmark. Alle tilfælde er importerede eller kan relateres til nogen, der har været i udlandet.

Og det er jo rigtig godt og helt anderledes end andre lande, hvor smitten er så udbredt, at man ikke kan spore den til udlandet mere. Desværre er det jo sjældent så enkelt og fint, som myndighederne ønsker at fremstille det.
Seneste opdatering fra statens seruminstitut viser at der er testet 649 personer i Danmark og af dem er 23 positive. Det giver 3,5% positive test. Testen har imidlertid en sensitivitet på mellem 60% og 80% , hvilket betyder at en del, der tester negativ alligevel har infektionen.

Men hvem tester vi så for COVID 19?
Dem, vi må have lov at teste, har indtil videre kun været personer, der har været i risikooråder i udlandet eller opholdt sig sammen med personer, der har været smittet med COVID 19. Når det kun er dem vi tester, så finder vi også kun de tilfælde, der er blevet smittet udlandet eller har været sammen med COVID 19 smittede.
Dermed bliver Vangsteds udtalelse om at vi kun har fundet smittede, der har været i udlandet, en selvfølgelighed.
Vi tester for h…. ikke andre. Derfor finder vi dem ikke. Derfor har vi ikke officiel smitte i Danmark. Men uofficielt er jeg sikker på smitten trives gevaldigt godt.

Nye testkriterier 6. marts 2020

6. marts kom der nye retningslinjer for, hvem vi må teste. Det er fortsat kun de, der kommer fra risikoområder eller har været sammen med smittede, der må testes, men nu er det ikke længere et krav at de har feber.
Som jeg har skrevet tidligere, er det i starten af en epidemi, man skal være stram for at undgå at smitten løber løbsk. I Danmark strammer vi en lille smule, hver gang det er ved at løbe os af hænde. Men vi jagter lige nu noget, der allerede er ude af kontrol

Som en lille ekstrating, må man nu teste patienter med svær lungebetændelse, hvor man ikke har kunnet finde andre årsager.
Hvor mange sundhedspersoner tror du, der har været forbi en dårlig patient, før lægerne giver op og siger: “Vi ved ikke hvad denne patient fejler!” ?
Rigtig mange. Hele afdelingen vil være sovset ind i coronasmitte inden vi når til at teste. Lidt som i Italien, Kina og Thailand, hvor de stakkels patienter blev smittet på sygehuset af Corona. De var egentlig ved at blive raske, men en frisk lille Coronainfektion høster godt på de intensive sengestuer.

Karantæne eller anbefalinger?

Statsministeren er kommet med en masse anbefalinger. Det er lidt som at anbefale 6 frugter om dagen. Der sker ikke skid ved ikke at følge anbefalingerne. Og anbefalingerne bliver ikke fulgt. Årets hingstekåring i Herning kører for fuld tryk og ikke mange af de mindre spillesteder har råd til at aflyse koncerter med videre, fordi, de stadig vil hænge på løn til kunstneren og refusion af billetter. Læger i private praksis følger faktisk anbefalingerne om at blive hjemme, men de ser frem til en selvbetalt karantæne, fordi epidemilovene ikke er taget i brug.

Hvis regeringen brugte deres myndighed, ville de selvstændige kunne søge erstatning og blive refunderet for deres tab. Men det kan de ikke pga de vage anbefalinger. Det vil sige at praktiserende læger og andre selvstændige kommer til at betale selv for at følge anbefalingerne. Det bekræfter jo nok blå blok i at socialdemokraterne afskyr selvstændige og selv i krisesituationer gør det, de er bedst til. At bruge andres penge.

Regeringen burde sætte epidemiloven i spil, så det ikke er de få uheldige, der skal betale for regeringens fromme ønsker.
Det skal være gratis at gøre det rigtige. Det var intentionen med den ældgamle lov. Nu har socialdemokraterne, formentlig af almindelig sparsommelighed på egne vegne, og håbet om samfundssind hos alle andre, valgt at se om folk vil gå konkurs for et fælles bedste. Det bliver spændende at følge.

Umiddelbart bør regeringen bruge sin myndighed med de fordele i form af magtanvendelse og ulemper i form af økonomisk tab, der følger. Ellers vil det være et tiltag, der kun vil koste samvittighedsfulde danskere penge, mens de skruppelløse vil undgå tab.

Forsyningssituationen

Danmark får meget af hospitalsgrejerne fra …. Kina. Og der er forsyningslinjerne noget ustabile. Der er begyndt at blive lukket for operationer, mens beredskabets top beder til, at der kommer en sending respiratorer og masker fra Kina inden maj måned. Håbet er lysegrønt, men jeg vil tillade mig at tvivle på, vi får de store leveringer derfra.
Der er fortsat praktiserende læger, der mangler den ene maske, regionerne mener er nok til hvert lægehus. Samtidig mangler vi testudstyr til Corona.
Alt i alt må man undre sig over, hvad beredskabet har lært af svineinfluenzaen i 2009. Der må simpelthen være nogen på lønningslisten, der har produceret en masse papir og ikke en skid andet.
Det kører ikke, som vi siger. Det skal nok gå galt.

Kommunikation -papirbunkerne vokser

Som jeg skrev i et tidligere indlæg, stiger mængden af papir fra myndighederne proportionalt med panikken i bureaukratiet. Ekstrabladets livechat er nu min foretrukne oplysningskanal, fordi de centrale myndigheder melder ud i medierne, før de melder ud til os frontkrigere. Og det er egentlig lidt irriterende, men på den anden side er ekstrabladet bare den tand bedre til at sende pushbeskeder. Jeg har fået sidelange beskrivelser direkte i min private e-boks fra lægemiddelstyrelsen om, at stjerneanisolie desværre ikke kan leveres.

Jeg kan leve uden at vide det.
Til gengæld ville det være super, hvis sundhedsstyrelsen og kumpanerne på Islands Brygge ville orientere os i fronten, før de gik i fjernsynet og delte ud af deres visdom og nye tiltag.

Det er jo egentlig dem, der skal lede slaget. Men som menig soldat uden udstyr, uden information og uden tiltro til toppen, så synes jeg det er svært at forestille sig, at skulle lade dem lede, hvis der kommer en virkelig krise. Lad os håbe, det ikke går så galt.

Hvor galt kan det gå?

I Italien stod de som sagt samme sted som os for en lille måned siden. Ganske få smittede. Ingen panik. Nice and easy does it.
“Det er bare en lille forkølelse!”
“Ikke værre end influenza….”

Det viste sig så, at det var lige en anelse værre.

De italienske intensivlæger har sendt en officiel skrivelse ud, hvor de beskriver, hvad der kan blive nødvendigt i forbindelse med epidemien.

Alle operationer, der kan udskydes skal udskydes. Man skal gøre det klart, at ressourcerne er knappe, og derfor skal man nøje udvælge de patienter, der skal have mulighed for intensiv behandling. Der bliver foreslået en aldersgrænse og jeg forestiller mig den er ligefrem proportional med antallet af intensiv senge. Der skal prioriteres og da de gamle og syge har elendige chancer for overlevelse, er der ingen grund til at bruge ressourcer på dem. De skal fjernes fra intensivstuerne straks og fordi det er ganske gruopvækkende at dø langsomt af iltmangel, anbefales det, at de, man ikke behandler, bliver bedøvet til tungt sovende indtil de trækker vejret sidste gang.
Det tager urimeligt lang tid at dø af Corona, så det er vigtigt at få de patienter væk fra læger og sygeplejersker så snart, der er givet op, således ressourcerne går til de yngre.

Gamle og syge kommer til at dø i hobetal pga manglende ressourcer. Læger kommer til at træffe beslutninger, der i fredstid vil ses som fuldstændig utilstedelige.

I den periode hvor kapaciteten overstiges af patientbehovet, vil der ikke være lægehjælp. Folk vil dø af trivielle årsager. Blodpropper i hjertet, lungebetændelse og tarmslyng. Ingen vil være der, hvis du brækker en arm eller stikker fajancestellet op i numsen. Alt vil være lagt ned. Det vil vare måneder. Og det vil også høste lidt blandt de yngre aldersgrupper.

Så en lille influenza er det måske for de unge. Men døden kommer til at høste i 65+ segmentet. Og blandt de syge. Rent samfundsøkonomisk vil det være en enorm fordel, men jeg håber virkelig ikke, at det er derfor, vi ikke tager det alvorligt i Danmark.

Det er et rædselsscenarie og eftersom vi ikke handler anderledes i Danmark end i Italien, så er der intet der tyder på vi går fri.

Om 2-3 uger går det løs i Danmark og om 6-7 uger overstiger antallet af patienter de ressourcer vi har, og så er det benhård prioritering. I hvert fald hvis vi følger Italien. Og det gør vi indtil videre.


Virus fra totalitære regimer

Lige nu er der et nyt virus i omløb. Coronavirus fra Kina.
På nuværende tidspunkt ved vi meget lidt om Corona i og med, at dens epicenter ligger i et diktatorisk land med statscensur.
Sygdomme, der starter i Kina har det med at være meget svære at undersøge, før de spreder sig ud over landegrænserne, fordi Kina ikke er et land, man kan regne med udsender korrekte oplysninger.
Flere kinesiske læger vidste den var helt gal allerede i 2019. De læger, der råbte op, er nu blevet irettesat og kan formentlig se frem til mange års genopdragelse i Kinas berømte arbejdslejre.
Diktaturet ønskede at skjule sygdommen, men da det ikke lykkedes, så forsøger de at pynte på tallene.
Regimet fortæller, de kun tester for sygdommen ved alvorlige tilfælde, fordi der ikke er nok testkits. Det vil sige, at det reelle antal inficerede og døde formentlig ligger langt højere end de officielle tal.
Link til NY times er nedenfor.

Hvad ved vi om coronavirus lige nu?

Meget lidt.

Vi vil gerne vide:

 1. Hvem kan smitte med sygdommen?
  Er det kun en særlig høne i et øde område, der smitter? Eller smitter den via gråspurve? Eller kan den smitte fra menneske til menneske?
 2. Hvordan smitter den?
  Skal man dyrke sex med en specifik musvågeart for at få den? Skal man blande blod? Smitter den via kys? Eller smitter den via luft?
 3. Hvor længe smitter den?
  Hænger den i luften i halve til hele timer som mæslinger? Eller falder den til jorden som en tung streptokokinfektion?
 4. Er det kun syge der smitter?
  Eller kan man være rask og stadig sprede sygdommen? Smitter man efter man har haft sygdommen?
 5. Hvor lidt eller hvor meget skal der til for at blive smittet?
  Er få viruspartikler nok? Eksempelvis mæslinger kan smitte et helt fly, hvis der er en smittet ombord.
 6. Hvor mange bliver syge?
  Bliver alle der er smittet med sygdommen syge?
 7. Hvor syg bliver de syge?
  Kan de syge ligge et helt land ned? Bliver læger, sygeplejersker og og støttepersonale syge? Kan vi klare sygdomspresset på systemet? Både det udefra og det indefra i form af sygt personale?
 8. Hvor mange dør af sygdommen?
  Hvor mange af de smittede ender i en etværelses med låg.

Første videnskabelige artikel 24/1-2020

The Lancet ( videnskabeligt lægemagasin) udgav d. 24 januar i år en artikel om en familie på besøg i Wuhan, der blev smittet med Coronavirus uden at have besøgt det marked i Wuhan, hvor virussen formodes at være opstået.
En familie, der bestod af bedsteforældre, deres datter og svigersøn samt 2 børnenebørn fløj d. 29. december fra deres hjem i Shenzen til Wuhan og indlogerede sig på hotel.
Under deres besøg i Wuhanprovinsen havde enkelte familiemedlemmer besøgt et familiemedlem med lungebetændelse på sygehuset.
Herefter blev hele familien på skift syge undtagen de to børn, der begge var raske. Det ene barn havde dog virussen, men var ganske uden tegn på sygdom.
Symptomerne var feber, snot, nysen, hoste, ondt i halsen, diarre og utilpashed.
Da familien fløj hjem, besøgte svigersønnen straks sin egen mor. Hun blev også smittet.

Artiklen viser, at Corona smitter mellem mennesker, der har almindelig kontakt, at den formentlig er luftbåren, at den smitter i inkubationsperioden -altså tiden fra patienten bliver smittet til der kommer symptomer. Og at der findes raske bærere af virussen.
Nedenfor er linket til The Lancet.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30154-9/fulltext?fbclid=IwAR2xKjcpGLEdd1r7jsMGoZj3dV2BQF_ClrGeyf8RGyIy3PQmlOGAr3oYVHg

Den smitter i Europa mellem mennesker

Næste videnskabelige opmuntring er en artikel fra New England Journal of Medicine, der beskriver hvordan en forretningskvinde fra Shanghai fløj til Tyskland og holdt møde med et firma d. 19 Januar. Hun fløj hjem igen d. 22. januar, men på turen oplevede hun feber, ondt i halsen og ondt i musklerne. Hun blev senere testet positiv for Corona.
4 medarbejdere i det firma hun havde besøgt blev efterfølgende testet positive for Corona. Kvinden havde altså smittet, selvom hun ikke selv havde symptomer.

Men kun 2 af de 4 tyske medarbejdere med positiv coronatest havde mødt kvinden fra Shanghai. De to andre blev smittet ved kontakten med de, der havde siddet til møde med kvinden. Ingen skulle efter beskrivelserne have blandet hverken blod, sæd eller spyt med hinanden. Smitten sker altså ved almindelig høflig omgang med i hinanden på en arbejdsplads.

Alle de tyske medarbejdere havde et fredeligt sygdomsforløb uden behov for lægehjælp.
Værd at bemærke er at ingen gik syge på arbejde. Alle blev smittede af raske bærere af virusset -altså i inkubationsperioden. Så man kan ikke vurdere om folk er syge med stetoskop og en god lang snak. Man kan allerhøjest selv blive syg af at undersøge personen.

Nedenfor er den fulde beskrivelse fra NEJM:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468?query=featured_home

Mange andre lande byder nu ind med asymptomatiske smittede. Time for time kommer der flere og flere meldinger. I Japan har de i skrivende stund testet to positive for Corona, der er ganske uden symptomer.

Virussen smitter altså mellem mennesker, der plejer almindelig omgang med hinanden på arbejdspladsen og er raske bærere af virussen. Nu tør jeg godt sige den smitter gennem dråber i luften. Ligeså meget fordi det er det coronavirus kan. Flyve. Det er også coronavirus der er synderen, når vi får en snotforkølelse. Og det ved vi alle smitter selvom man holder afstand, spritter og slår korsetstegn, hver gang et barn med 11 tallet under næsen nærmer sig.

Statistik og hvordan man fordrejer den

WHO har udsendt deres opdaterede statistikker og risikovurderinger i går.
D. 1. februar:

Risikoen er høj globalt. WHO er bekymret for den hurtige spredning og de mange dødsfald.

Hvad ved vi så?

 1. Hvem kan smitte med sygdommen?
  Inficerede mennesker. De behøver ikke have symptomer
 2. Hvordan smitter den?
  Den dråbesmitter gennem luften.
 3. Hvor længe smitter den?
  Det ved vi ikke endnu, men med de mange flyevakueringer finder vi nok ud af det indenfor få uger.
 4. Er det kun syge der smitter?
  Nej. De raske bærere smitter også.
 5. Hvor lidt eller hvor meget skal der til for at blive smittet?
  Det ved vi ikke endnu. Men igen -flyevakeringerne vil give et fint billede om nogle uger.
 6. Hvor mange bliver syge?
  Ikke alle bliver syge. Men der mangler solide tal før der kan sættes procenter på.
 7. Hvor syg bliver de syge?
  Omkring 15000 er smittede. Det forlyder der er 1500 kritisk syge og 305 er allerede døde. 10% bliver kritisk syge, måske flere. Problemet med statistik så tidligt i forløbet er at der går 4- 15 dage før patienter bliver ordentligt syge af virussen. Derfor vil der nok reelt være flere kritisk syge. Samtidig er der en del, der ikke er syge, men har sygdommen. De bliver ikke testet i Kina lige nu. Ressourcerne er begrænsede.
 8. Hvor mange dør af sygdommen?
  300 indtil videre, men det tal vil helt sikker stige. 300 ud af 15000 giver en dødelighed på omkring 2%. Men den må blive højere endnu, når vi engang står på den anden side af udbruddet og skal regne efter.

Coronavirus har spredt sig til mange andre lande allerede nu.
Selvom det er småudbrud, så viser udviklingen i Kina, at vi alle forsøg på at isolere de syge og hindre smitten er forgæves.

Stigningen i Kina er eksponentiel. Fra omkring 300 i starten af januar til 15000 nu. Vi må vente og se om vi når en kritisk masse her i Vesten på et tidspunkt. For derfra eksploderer udviklingen.

I linket nedenfor kan du følge udviklingen:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jeg laver en Liselotte

Altså en Liselott Blixt. Det vil sige jeg kloger mig på noget, jeg dybest set ikke har anden forstand på end lidt almen viden og en mavefornemmelse. Forhåbentlig besidder jeg dog lidt sund fornuft og en god dømmekraft. Men når man laver en Liselotte, så er man på dybt vand.
Men synes jeg, vores beredskab er i orden i forhold til at undgå smitte med coronavirus?
Neeeeeej. Vi skal alle dø. Løb for livet.

Hvad gør vi i Danmark for at undgå corona?

Ikke en skid!

Kort og godt.

Det er kun patienter, der har været Wuhan, nærmer bestemt hubeiprovinsen indenfor de sidste 14 dage eller har plejet kontakt med patienter med Corona eller mistænkt for Corona
OG
Har akut alvorlig nedre luftvejsinfektion med feber.

Men det er jo indtil videre ikke noget der tyder på de fleste har feber. Og virussen er spredt ovre hele det kinesiske fastland, så Hubei provinsen er bestemt ikke det eneste sted man kan rage en gang Corona til sig.
Lad os gætte på denne indskrænkning vil overse halvdelen af patienterne.
Og det er kun for ikke at være urimelig, jeg sætter andelen af oversete så lavt.

Undersøgelserne af flypassagerer fra Kina er endnu en joke.

Der skal kun overvejes undersøgelse og screening, hvis der er en passager ombord på flyet, der mistænkes for at have Corona pga klinikken (altså høj feber, besøg i Hubei osv).
Og screeningen skal kun være af dem der sidder indenfor 2 flysæder fra den mistænkte smittebærer…. Et fly er jo bare et stort smittehelvede af folk i en tindåse, der sidder for tæt, hoster, går på toilettet konstant og indånder den recirkulerede luft i uendelighed mens deres slimhinder tørrer ud og efterlader en paradisisk mulighed for adgang til diverse mikroorganismer. Det er en form for viruswellnesophold med rig mulighed for formering og udvidelse af horisonter.


Men de få, der har siddet indenfor 2 sædder af en hostende feberramt passager fra Hubei provinsen bliver så heldigvis tjekket rigtigt grundigt?

Nej.
Der kommer en læge og snakker med dem, tager deres temperatur, spørger til symptomer og så må de gå ud i samfundet. Men hov…
Kan man være rask og stadig smitte?
Ja ja. Ingen problem. Og inkubationstiden er minimum 3-4 dage, så ingen skulle da nå at udvikle feber på en 12 timers flyvetur.
Der er ingen mulighed for at screene med et termometer og en lang lægekarriere. Og flysæder er mig bekendt ikke specielt virushæmmende.
De få, der bliver screenet, får formentlig en pamflet fra STPS i hånden og besked om at tage deres temperatur to gange i døgnet.

Ud fra det vi ved indtil videre om Corona så virker håndteringen noget halvhjertet. Og det er i orden. For noget tyder på vi nok bliver ramt uanset, hvis udviklingen fortsætter.
Men lad da være med at lade som om det er et super beredskab, vi har.

Lad mig sige det på den her måde: Det er ikke sundhedsmyndighedernes skyld, hvis Corona undgår Danmark. Så er det noget med klimaet eller vores udlændingepolitik, der gør udfaldet. Men sundhedsmyndighederne sover i timen.

Til gengæld kan det vise sig at sygdommen er mildere end forventet. Lige nu bliver dødsprocenterne presset i vejret af at kineserne kun tester de virkeligt syge. Det betyder, at der vil være en del immunkompetente, der er småsnottede og har feber som kommer igennem sygdommen uden de store problemer, men ikke indgår i statistikken fordi der ikke var ressourcer til at teste dem.

Send en tanke til de læger der råbte op i Kina

Ud fra regimets oplysninger om Corona synes det eneste, man kan konstatere med sikkerhed at være:
det er farligere at være læge i Kina og forsøge at råbe myndighederne op, end det er at få Coronavirus.
Jeg håber mine kolleger i Kina overlever regimets straffe og får asyl, hvis de søger til Danmark.

Styrelsen for patientsikkerhed

Også kendt som STPS, der intuitivt og med en træfsikkerhed på omkring 99% hver gang træffer elendige beslutninger, der ikke gavner patientsikkerheden, men enten generer patienter eller læger (som oftest rammer de både patienter og læger) og naturligvis koster deres vanvittige ideer milloner af skattekroner hvert år -udover de penge der allerede postes i selv styrelsen.

Hvad skal man gøre for at få en Panodil til hovedpinen i fængslet?

Først skal man spørge om man må få en Panodil. Så skal der sendes en fængselsbetjent med til Hjørring for, at den stakkels indsatte kan konstateres syg nok til at have brug for en Panodil og rask nok til at kunne tåle den, hvorefter turen går til apoteket for at hente en pakke Panodil.
Herefter udleveres 2 Panodil til den indsatte fra pakken. En øvelse der giver fuldtidsarbejde til 1 fængselsbetjent, der alene skal bruge sin tid på taxature, udlevering af medicin og ligende.
Fængslet må nemlig ikke længere have en bøtte Panodil stående til trængende indsatte mere. Det har STPS vurderet er farligt.
Det er meget vigtigt for STPS, at den indsatte har sin helt egen pakke Panodil og at der er en læge, der vurderer om den indsatte har behov for det.
Det er åbentbart sådan, at indsatte i fængslerne er helt ude af stand til at vurdere om de skal have håndkøbsmedin (helt uden misbrugspotentiale, vel og mærke), så der tager staten over og det er en lille udgift på et par millioner årligt.
Fængslerne er klogeligt gået i dialog med lægemiddelstyrelsen og ikke STPS.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/skaerpede-medicinkrav-giver-ekstraarbejde-i-faengslerne-tiden-kunne

Hvad skal man gør for at få lidt stærkere stoffer til hovedpinen i fængslet?

Ikke ret meget. Jeg har linket til en lidt ældre artikel nedfor, men stofferne flyder stadig. Og det kan ende med at blive billigere i længden rent samfundsøkonomisk, hvis fængselsapotekerne får lov at føre Panodil sammen med de velkendte midler som hash, amfetamin og anabolske steroider.
https://www.tv2nord.dk/artikel/abne-faengsler-flyder-med-stoffer

Man kan også spørge en fængselsbetjent:
https://www.avisen.dk/fangevogter-skal-i-faengsel-for-narkosmugling_158465.aspx

Det drejer sig om voksne mennesker, der er frihedsberøvede. Giv dem nu lov til få en Panodil. Uden at det skal koste dem 2 timer på tur og samfundet millioner.

Det er en ommer.