Syg eller sund

Det afhænger af vinklen, databehandlingen og fortolkningen

Masker virker fortsat

Gennemgang af maskestudiet igen igen igen….

Tallene

I går, tirsdag d. 17. november 2020, så det således ud:

Og i dag, onsdag d. 18. november 2020 ligner det en perfekt gentagelse:

Der er 1257 nye smittede og flotte 80000 test. 

I dag er der 248 indlagte, 43 på intensiv og 26 i respirator mod 267 indlagte og 44 på intensiv heraf 27 i respirator i går.

Der ryger 50 ind på sygehuset og der er røget 61 ud af klappen. Kun 2 er døde, så resten må være kommet ud af hovedudgangen og ikke kælderen. Det er positiv vi har nået ligevægten. Men det har taget 4 uger… Det er ikke normalt. Indlæggelsestiden er nok i snit omkring 1 uge.

Således så kortet ud i går: 

Og i dag:

Der er ikke den store forskel, men Billund og Varde er kommet på kortet.

De værste kommuner

I går havde to jyske kommer sneget sig ind på top 8:

I dag er der fortsat to jyske kommuner på listen, men oplandet til København dominerer:

I går var disse kommuner de bedste:

I dag er det samme kommuner:

Jo længere fra København jo bedre.

Maskestudiet

Jeg beklager. I får først gennemgangen om lidt. Jeg bliver nødt til at gå ud fra I er idioter… Fordi ellers risikerer jeg, at de nye, der er kommet til på det seneste og ikke har læste gennemgangene før vil læse konklusionen og smide masken.

Vi bliver nødt til lige at lave nogle antagelser og tæve lidt fakta igennem:

  1. SARS-COV-1 smitter også luftbårent. Altså gennem aerosoler. Her er en oversigtsartikel, der er ganske ny og henviser til mange af de studier jeg tidligere har henvist til.
  2. Studier skal bevise “Beyond any reasonable and unreasonable doubt”, at der enten er effekt eller ikke effekt af et bestemt tiltag, før man vil tale “bevis”. Alt der ligger udenfor det, er ikke et acceptabelt bevis, og derfor vil man ikke sige noget særligt om studiet.
  3. Vi bærer masker for at nedsætte smittetrykket i samfundet. Ikke kun for at beskytte os selv.
  4. Kirurgiske masker beskytter ikke mod luftbåren smitte men mod dråbesmitte.

Kirurgiske masker har nogen effekt for bæreren (fra The Lancet, Systematisk review og metaanalyse) :

De første 10 studier er kirurgiske masker vs ingen og de viser alle effekt af masker. Nogle med et rimeligt konfidensinterval (altså om man kan stole på data) andre med svag evidens, hvis nogen.

Fælles for dem er at studierne er lavet i sundhedsvæsnet, hvor de skulle beskytte mod rimeligt giftige sygdomme som MERS og SARS (COVID19s onde brødre) og personalet har nok følt sig meget motiverede for maskebrug. Noget mere end den gennemsnitlige dumme dansker, der køber chips til togturen blot for at slippe for masken.
Men hvis man benytter masken konsekvent, så virker den også til at beskytte en selv.
Studierne under de 10 først er alle FFP2 eller FFP3 studier. Dvs reelle åndeværn der filtrere mellem 95% og 99% af alle mikroaerosoler fra. De virker.

Som jeg tidligere har skrevet ville jeg aldrig indånde luften på coronaafdelinger gennem andet end en FFP2 eller FFP3. Jeg gider ikke blive syg på arbejde også selvom sygehusene gør meget ud af at skyde skylden over på de ansatte. Altså fortælle de nok er blevet smittet i fritiden eller på personalestuen. Fakta er at sygehuspersonale bliver smittet hyppigere end andre faggrupper og på coronaafdelingerne var smitten enorm. Desværre er der ikke lavet ordentlige undersøgelser over det, fordi personalet var udlånt fra stamafdelingerne.
Københavnerne har dog gjort et lille forsøg:

Naturligvis et studie, der ikke blev anmeldt til videnskabsetisk komite, og med brug af det fejlbehæftede quicktest.

Der er ingen der vil arbejde på coronaafdelingerne og det er forståeligt. Jeg ville ikke røre det med en ildtang.

Anyways: den eneste ordentlige beskyttelse af en selv mod luftbåren smitte er egentlige åndedrætsværn som FFP2 og FFP3 masker. Dem har jeg selv brugt. Man kan sagtens bruge dem fra byggemarkeder, de beskytter bare ikke andre helt så godt som sygevæsenets masker, men hvis man smider en kirurgisk maske over, så er de fine til formålet. Husk dog at der er grænser for hvor længe man må gå med åndedrætsværn før der er risiko for vand i lungerne.

Normalt må man absolut maksimalt have åndedrætsværn på i 3 timer i døgnet. Brostrøm kiggede dog i sin omfangsrige værktøjskasse og konstaterede at der ikke var flere åndedrætsværn, så trods forringelse af personalets arbejdsmiljø og risiko for deres helbred, blev det ændret til 8 timer i døgnet:


https://dsr.dk/amir-kompasset/viden-og-vaerktoejer/brug-af-ansigtsmasker

Kan I godt forstå hvorfor tiltroen til Brostrøm er lav?

Grunden til vi har masker på er ikke kun for at beskytte os selv, men faktisk primært for at nedsætte den samlede mænge virusbyrde i det offentlige rum. Og det virker masker skidegodt til:

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2?fbclid=IwAR1Pl6KlitbvJErxpnPSqEInkxTNp_saqSmosuJgoPdKF-e6RKM-Ovk0aSI

Der skal ikke meget fantasi til at ekstrapolere data til, hvor meget lort vi indånder og overlever også, når der ikke er corona. Nu er det målet vi ikke skal have corona og masker virker intuitivt mindre indgribende end lockdown. Også økonomisk.

Og så springer vi til det danske maskestudie, som alle de navlepillende konspirationsteoretiker og højrefløjen mener må være den bedste videns overhovedet.

Resultatet er:

Masker beskytter måske bæreren en smule….

Det ovenstående betyder er, at der ikke var nok infektioner i studiet og ikke nok deltagere til at man kan bevise, at bæreren nedsætter sin risiko for infektion. Dog er det mest sandsynligt at der er en lille nedsættelse af risiko. Kun 50% af studiets deltagere i maskegruppen brugte masken som foreskrevet. Af det kan man jo udlede at det er svært at få folk til at gøre som der bliver sagt. Det synes jeg er den virkelige lektie.

Værnemidler

Intet nyt

Nye tiltag

Nej.

Panik

Nej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *