Vi tester i blinde

Uge 27 COVID 19 2020

Vi har testkapaciteten og blander os i den absolutte top. Nu, hvor det endelig er på plads, så bør vi begynde at teste de rigtige. Og centralt skal vi have en enorm kapacitet, der kan imødekomme de microudbrud vi vil opleve de næste par år. Og måske desværre også hvis anden bølge kommer i efteråret.

Tallene

Sidste mandag d. 22. juni så tallene således ud:

Og i dag, d. 29. juni 2020 ser det således ud:

Dødsraten er 4,7 % og vi har testet godt 110000 på en uge.

Sidste mandag var der 37 indlagte med en faldende tendens.

I dag er der kun 35. Tallet faldt markant sidste uge, da der kom en ny måde at opgøre indlagte på:

COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

Der er fundet 224 nye smittede den seneste uge, hvilket er et fald fra 310 nye smittede ugen før.

Hjørringudbruddet genbesøgt

Der er nu 3 døde som følge af udbruddet i Hjørring. Det passer fint med den patientgruppe, der blev ramt, men nu bør der ikke komme flere. Udbruddet er slået ned.

I uge 25 var der ialt 66 smittede i Hjørring kommune:

I uge 26 var der 94. Altså 28 nye tilfælde.

Denne uge er der ialt 101 tilfælde. Ialt giver det sølle 7 nye smittede.

Microudbruddet er under kontrol.

Kortet så således ud for en uge siden:

Denne uge er Hjørring allerede glemt, men et nyt og spændende område i Nordjylland er kommet til :

Hvad mon der sker i Vesthimmerland? Jeg kunne ikke finde noget i pressen om det.

Testkapaciteten er eksploderet

I midten af marts kunne vi teste mellem 500 og 1000 patienter om dagen, hvis bølgerne gik højt. Positivraten lå på 17% af de testede og vi kæmpede for at holde coronaepidemien ude af hospitalerne. Desværre lykkedes vi på ingen måde med det. Primært pga manglen på værnemidler og SSTs vilje til at kaste sundhedspersonalet ud i smittehelvedet uden andet end en kortærmet kittel og et fromt ønske om, at coronavirussen ikke ville slå for meget sundhedspersonale ihjel. Men det gjorde den.
Heldigvis bliver forholdene bedre. Både værnemiddellagrene og testkapaciteten er i god stand mens epidemien er banket helt i bund.

Men vi skal kigge lidt på testkapaciteten og se, hvad de lande vi sammenligner os med har gjort. Hvem der har taget den rigtige vej, vil tiden vise.
Allerede nu må vi imidlertid konstatere, at på den korte bane har Sverige taget en mere dødelig rute, med en godt 5 gange så høj dødelighed pr. capita i forhold til Tyskland, Danmark og Norge.

D. 15. marts da Danmark lukkede ned, lå Danmark i bunden. Vi testede alt for lidt og havde derfor ingen kontrol eller føling med epidemien. Norge var langt foran os og det har formentlig været med til at gøre, at Norge gik let igennem epidemien. De var forberedte. Danmark og Sverige blev taget uden værnemidler, uden test og dermed uden mulighed for at adskille de syge fra de raske. Vi anede simpelthen ikke hvem der var syge af coronavirus.

Allerede 15. april havde Danmark banket kapaciteten op til 5 gange niveauet måneden før, mens Sverige kun havde fordoblet sin kapacitet. Norge faldt lidt i kapacitet og det kunne de tillade sig, fordi de ikke blev overrasket. De havde styr på hvem der var syge og hvem der var raske.

D. 15. maj har Magnus reelt overtaget magten og tegner selv strategien for testkapacitet og inddæmning af sygdommen og faktisk er det først her, vi begynder og rykke. Mens Brostrøm gør sig lækker i Euroman og fortæller om hans ulykkelige kærlighedsforhold til en anden mand, så rykker Magnus Danmark op i verdensklasse. Vi har 17 doblet kapaciteten og trækker fra alle andre lande vi ellers sammenligner os med. Sverige har valgt en anden kurs og smitten er ude af kontrol i Sverige.

Den seneste oversigt viser et Danmark med en enorm kapacitet. Testmuskler der muligvis ligger som nummer 1 i verden:

Her ses udviklingen over tid. Fra Heunicke overtager styringen så tager det 1 måned og så ligger vi i verdensklasse. Det synes jeg ikke han bliver anerkendt for. Men sådan er det vel at være politiker. Jeg er nu ret imponeret.

Men man skal ikke bar teste for at teste. Lige nu skamtester vi alt fra mink til mennesker med sygdomsneuroser. Men den gang vi startede testningen var det anderledes. For at have epidemien under kontrol, skal vi helst have en positivprocent under 5. Det er et mål for om vi tester nok og kommer nok ud i hjørnerne af samfundet til at kunne sige, at vi i det store hele har kontrol over epidemien.

D. 15. marts lå vi cirka på samme niveau som Belgien i positivprocent. Vi var et uland. Men mens Belgiens epidemi bragede igennem, så formåede vi at begrænse skaden i Danmark.

VI lå på 16,1% i positivrate. Epidemien var ude af kontrol og landet blev lukket.

Allerede d. 28. marts faldt vores positivprocent til 8,5 mens Sveriges steg fra 8,5 til 11,8. Forskellen på landene var at Danmark lukkede ned, mens Sverige væltede sig i virus og åbent natteliv.

En måned senere var epidemien i Sverige ude af kontrol med 15,9% positive, mens Danmark, takket være Heunicke, lå på behagelige 1,1%.

Og nej, jeg har ikke et hemmeligt forhold til Heunicke, og han har ikke engang sendt mig en flaske Amarone for mit ulønnede PR arbejde.
Til gengæld har han reddet livet for mange svage danskere, der ville være gået til af coronavirus, hvis han ikke havde skåret igennem og fået styr på kapaciteten. Det må vel være nok for nu.

I dag har Sverige ladet epidemien rase og den er fortsat ikke under kontrol. Danmark, Norge og Tyskland ligger på behagelige promiller i positivrate.

Set over tid, så er det omkring den tid, hvor nogle lande lukker ned, mens andre ikke gør, at forskellen kan måles efter 1-2 uger.

Vi tester i blinde

I stedet for hovedløst at teste, så er det ved at være på tide at omstille testningen til de forhold, der er nu.
Da vi begyndte at teste massivt i Hjørring steg svartiden fra 24 timer til 4-6 dage over en lille uge. Det er helt uacceptable ventetide og det medfører at mange mennesker må isolere sig i urimelig lang tid. Når der opstår mikroudbrud, især kritiske steder som plejehjem og sygehuse, så skal der være nogle centrale testmuskler, der kan stå for hurtigt svar. Svar bør foreligge efter 8 timer, så samfundet kan være så åbent som muligt og en test medfører så lidt nedlukning af arbejdspladser som muligt. Rent samfundsøkonomisk koster den lange ventetid på testsvar meget mere end en omorganisering af testmaskineriet ville gøre. Den centrale testkapacitet bør kunne tage 4000 test dagligt, mens de decentrale testenheder i regionerne bør kunne tage resten.

Hvis det tager 5 dage at få svar på en coronatest, så skal man ikke begynde at teste 400 mink eller kæledyr og trækfugle. Det kræver lidt prioritering, hvis samfundet skal have mest muligt “bang for the buck”

Reorganiser, når forholdene ændrer sig. Og det er nu der skal laves en reaktiv styrke til endemiske udbrud.

Lige nu har Heunicke sørget for kapaciteten. Spørgsmålet er om den nye styrelse formår at omsætte den valuta til noget fornuftigt. Det ser sort ud lige nu. Heldigvis flyder landet med honning og coronatest, der desværre spildes på forsømmelig vis.

Smitteopsporing

Lige nu er smitteopsporingen begrænset til en amatørlinje hos SST eller SSI, der har uuddannede folk til at snakke med dem, der ringer ind. Uanset hvad de spørger om eller hvad de har af problemer, så ender samtalen altid med en opfordring til at ringe til egen læge. Når amatørlinjen virkelig gør i nælderne (og det gør de konstant) så anbefaler de at folk bliver testet og blot skal kontakte egen læge. Desværre opfylder de fleste af de, der ringer ind ikke kriterierne for test, og derfor medfører det, at borgerne bliver pissesure på den praktiserende læge, der så enten kan bøje reglerne eller stå fast. Det er helt urimelig brug af højtuddannede lægers tid. Enten skal den amatørlinje opgraderes eller fjernes.

I øvrigt er der lange telefonkøer og det er helt uigennemskueligt hvilke retningslinjer amatørlinjen følger. Det er i hvert fald ikke nogen retningslinjer, der er publiceret.

Den bedste smitteopsporing (og billigste) ville formentlig være, hvis man stillede en pose penge foran de praktiserende læger og lod dem stå for opsporingen. Amatørlinjen giver lige nu forkert vejledning, mere arbejde for de praktiserende læger og utilfredse borgere, der er forvirrede over at myndighederne ikke arbejder sammen.
I Norge har de effektiv smitteopsporing og derfor kan de klare sig med færre test. I Danmark drukner det effektive i at der både er kommuner, regioner, en amatørlinje og enkelte professionelle folk inde over. Alle velmenende, men meget få med noget fagligt at byde ind med. I Hjørring havde kommunen allerede foretaget samtlige tiltag 3 dage før smitteopsporingsenheden kom på den ide at kontakte kommunen. For lidt, for langsomt og for dårligt.

Værnemidler

Vi venter stadig på patientsikre retningslinjer…..

Nye tiltag

Næ…

Panik

Næ. Blot lidt ærgrelse over gode spildte test.

Microudbrud

Uge 26 COVID 19 2020

Der er gode takter i håndteringen af Danmarks første microudbrud efter vi har fået kapaciteten på test og lageret af værnemidler op på niveau.

Tallene

Sidste mandag d. 15. juni så tallene således ud:

Og i dag, d. 22. juni 2020 ser det således ud:

Dødsraten er 4,8 % og vi har testet godt 110000 på en uge. Det er strålende.

Sidste mandag var der 58 indlagte med en faldende tendens.

I dag er der kun 37, men næsten hele ændringen skyldes det knæk der kom, da de ændrede definitionen på hvem der var COVID-indlagt..

Der er fundet 310 nye smittede den seneste uge.

Sidste uge var der ialt 66 smittede i Hjørring kommune:

I denne uge er der 94. Altså 28 nye tilfælde. Vi står for lige under 10% af nye smittede og omkring 1% af Danmarksbefolkning.

For en uge siden så vi således ud:

Denne uge matcher vi de 2 værste smittekommuner i Danmark. Førstepladsen er løbet os af hænde……

Udbruddet

Over halvdelen af personalet er smittet og det er ikke nemt at skaffe personale, selvom Hjørring Kommune faktisk lynhurtigt er kommet i omdrejninger.

Hvis jeg havde et mikrogram energi, så ville jeg arrangere pizza til personalet og skønsang fra terraserne, men jeg er slidt ned til asfalten. Hvis der sidder nogen derude, der gerne vil arrangere noget chokolade eller gode mad til de modige kvinder, der trodser frygten og møder på arbejde, så vil jeg gerne smide et par hundrede efter det projekt.

De har fortjent en stor hyldest. De knokler med risiko for at blive smittet -og samtidig er der fjolser på nettet, der forsøger at placere skylden for smitten hos dem. Vi er mange der synes I er superseje! Jeg inklusive….

Der er lidt småudbrud på skoler og andre institutioner i resten af kommunen, men de fleste kan vist spores tilbage til Vendelbocentret.

Det kører jo, Heunicke

Jeg ville brokke mig over, det ikke var let nok at blive testet og man burde oprette mobile testenheder, der har en kapacitet på omkring 900 daglig. Nu er der sendt testbiler ud, så jeg vil lade den ligge. Inddæmningen kører rigtig godt.

Et enkelt ankepunkt, jeg har, er dog, at det er meget omstændigt at blive testet, hvis man har brugt den ene test, man har.

Som selvstændig læge, kan jeg kun blive testet, hvis jeg har været i nærheden af en smittet eller har symptomer.
Begge dele betyder jeg skal gå i karantæne til der er et negativt resultat. Lige nu er svartiden op til 4 dage.
Så ryger der en kvart månedsløn.
Det skal være nemt at gøre det rigtige. Svartiden skal ned på 8 timer og man skal kunne blive testet uden at opfylde så strenge kriterier. Lige nu er det dyrt, besværligt og ubehageligt at gøre det rigtige. Det skal laves om straks, hvis vi skal fange de smittebærere, der typisk er raske mennesker med få symptomer.

Minkavlerne

På tv2 nord er der det mest fantastiske interview med denne mand. Uanset om man synes minkfarme er en god ide eller ej, så elsker jeg ham. Han synes det er en god ide at få dyrene testet, og han er egentlig rimelig kold. Farmen er hans livsværk, men hvis den på nogen måder er til fare for offentligheden, så er han da villig til at få slået alle hans dyr ned. Iskold, ordentlig nordjyde.
“Hvis mit livsværk, min passion og grunden til jeg står op om morgenen på nogen måde kan skade andre, så slår jeg bare hele bestanden ihjel…”
Desværre vil coronavirus nok være her de næste par år, så hvis alle mink, der har Corona, skal slås ned, så bliver der mangel på minkpelse næste vinter.

Værnemidler

VI har ikke mangel. Det kræver retningslinjer ovenfra, så skal de nok blive brugt. Vi venter stadig…..

Nye tiltag

Nu kom den testbil jeg ville have foreslået, så jeg er bagud på point fra starten.

Panik

Nej. Udbruddet er under kontrol.

Udbrud i Hjørring

Uge 25 COVID 19 2020

Jeg var væk i 5 dage og så var vi på forsiden af ekstrabladet, som den kommune med mest smitte.

Tallene

Sidste mandag d. 8. juni så tallene således ud:

Og i dag, d. 8. juni 2020 ser det således ud:

Dødsraten er 4,9 % og vi har testet 95000 på en uge. Det er strålende.

Sidste mandag var der 79 indlagte med en faldende tendens.

I dag er der kun 58.

Men hvor kommer de nye tilfælde fra?

Jeg kan næsten ikke få mig selv til det…

Det er mit område.

Det startede med jeg tog på kursus i onsdags. Jeg efterlod området i perfekt stand. 32 smittede ialt siden coronakrisen startede. Det svarer til 50 pr 100000. Lavere end Aalborg, der havde 75 pr 100000.

Sådan så verden ud for en uge siden.

Mandag d. 15. juni var tallet mere end fordoblet for Hjørring:

I dag så det således ud.

Vi har smadret alt det vi har bygget op. For en uge siden så Danmarkskortet således ud:

Ved du hvor Hjørring kommune ligger? Nå. Ikke. Så kig her:

Hjørring har det største udbrud i Danmark i flere måneder…

Udbruddet

Det har ramt klamt og tungt på et plejecenter i Sindal:

Samtidig er der udløbere til flere skoler i området, hvor klasserne er blevet sendt hjem, hvis der har været smittede i dem.

Coronaen har ramt igen og lige nu er vi epicentret.

Heunickes ilddåb

Det er første massive udbrud siden Heunicke overtog førersædet og fortalte SST, hvor skabet skulle stå. Smitteopsporing. Test, test test. Isoler. Eliminer.
Adskil de syge fra de raske.
Og han lykkes faktisk med det. Der er blevet testet omkring 900 i Hjørring kommune den seneste uge og 34 var positive. Desværre dækker det over nogle dobbelttest, fordi man tester de samme mange gange. Måske er omkring 5% positive lige nu. Det er mange, men vi er ikke i nærheden af at det er ude af kontrol. Og det må det ikke komme. Man får en fornemmelse af, at det er politisk styret og at det skal være en succes.

Det glæder mig…. Usigeligt. Der testes, opspores og isoleres. Tvivlen kommer sundheden til gode. Blandt andet er skoleklasserne hjemsendt 14 dage, hvis der har været smittede. I starten var det kun de smittede, der skulle hjem. Andre måtte komme på skolen efter en negativ test. Men det er altså billigere og mindre indgribende at smække i, før det løber os af hænde.
Og med en positivprocent på mellem 3,5 og op til 10% alt efter hvor mange der bliver testet flere gange, så skal vi passe på vi ikke ender med at skulle lukke Hjørring helt ned.

Heunicke er ikke læge og ved formentligt begrænset om epidemier. Det han ved, har han lært på kort tid. I stedet for at kigge i bøgerne for at forudsige hvordan det skal gå, så har Heunicke kigget på andre samfund og især skævet til WHO. Erfaring slår til hver en tid teori.

SST har kigget på kortet og set terrænet ikke passede. Og så frøs de i den stilling, mens de prøvede at forstå, hvad det var for en underlig virus.
Heunicke kiggede på terrænet, skævede til Italien, der lå sønderlemmede foran os, og så beordrede han alle til at dukke sig for fjendtlig ild.

Denne gang dyrker han samme fine tiltag.
Det går hurtigt nu. Mange smittede så hurtigt.
Først plejehjem, så skoler og hvor rammer det næste gang? Heunicke vil ikke vide det. Han lukker ned, tester og kommer videre.

Det virker meget trygt… Jeg håber vi har en vindersag her. Ironisk nok er det måden at holde samfundet åbent på. Så snart der er udbrud så skal man ramme første gang og man skal ramme hårdt og bredt. Er der smitte? Kan det lukkes? Kan det beskyttes?
Nu er han godt hjulpet på vej af Vendelboernes snusfornuft. De er begyndt at trække sig. Aflyse aftaler, holde afstand og tænke sig om. Og så har vi god plads og masser af sol. De næste 2-3 uger bliver afgørende og jeg har al mulig tillid til at Vendelboerne holder afstand, undgår at mødes og drager omsorg for de svageste.

Plejepersonalet

På facebook retter nogle deres vrede mod plejepersonalet. De mener plejepersonalet burde have beskyttet sig bedre, burde have holdt sig hjemme for at mindske risikoen for smitte og burde have passet bedre på de ældre.

De fleste sundhedspersoner har som jeg børn og familie, som vi ses med. Jeg har haft meget lidt kontakt i fritiden med andre, fordi jeg ikke ville kunne bære at smitte mine patienter. Men jeg kommer ud og glæder mig over at holde afstand. Uinviterede krammere har jeg altid afskyet.

Og jeg arbejder lidt mindre med patienter i konsultationen og betydeligt mere i telefonen.

Det valg har plejehjemspersonalet ikke.

En ble bliver ikke skiftet af at man ringer og tager god snak om hvordan det skal gøres.
“Jamen Kirsten, du skal jo bare tage din ble af, og så fremover lave bummelum på toilettet….”
Sengen bliver ikke redt og tænderne ikke børstet, hvis ikke vi har varme hænder.

Jeg kan sidde kold som en fisk og diskutere teoretiske fordele ved den ene form for allergimedicin fremfor den anden og ende med en tilfreds patient.

Det kan de varme hænder ikke.

Så når omsorgsmedarbejdere går på arbejde, så kan de ikke holde afstand. De kan ikke passe på andet end med værnemidler og hver omsorg bliver en opvejning af om det gavner eller potentielt kan skade. Jeg husker engang for urimeligt mange år siden da jeg arbejdede som ufaglært plejer, at jeg altid blev overrasket af en ældre herre, der forsøgte at kramme, når han så mig. Jeg havde ham mistænkt for at ligge på lur til tider. Allermest lykkelig var han hvis jeg sad på skødet. Det var inden alt blev forbudt, og tit sad vi sådan og skrællede kartofler. Han troede jeg var hans datter.
Det er meget svært at snakke sig ud af at give omsorg.

Plejepersonalet er formentlig bekymrede. 16% er smittet…. Hvem bliver de næste. Hvis I kender en omsorgsmedarbejder, der i disse dage går på arbejde trods risiko for smitte, så giv dem et kald og sig tak. Og luk alle facebookkrigerne ned.

Omsorgsmedarbejderne gør det så godt. I Hjørring har de påtaget sig rigtig mange ekstraopgaver for at undgå, at en som jeg, kom indenfor dørene med den risiko det måtte medføre for beboerne. Jeg blev sprittet og iført fuldt ornat da jeg var på Vendelbocentret sidst. Og 1 sygeplejerske fulgte mig helt ud.
Formentlig for at være sikker på jeg ikke slikkede på karme og potteplanter på vejen ud.
Det havde været nemmere for dem at lade mig luske ind og ud igen.
Det havde været lettere for dem at bøje af for de pårørende der vil ind på besøg.
Det havde været meget nemmere at lade mig vaccinere alle beboerne, som jeg skulle. Men fordi de ikke ville have jeg gik fra sted til sted med risiko for smitte, så gjorde de det selv…

De har påtaget sig masser af ekstraarbejde og jeg er imponeret. Især over deres værnemiddeltilgang. Så giv dem den beundring de fortjener. Lige nu har alle lyst til at blive hjemme fra arbejde. Men de her mennesker, de er der. 24/7.

Respekt herfra.

Værnemidler

VI har ikke mangel. Det kræver retningslinjer ovenfra, så skal de nok blive brugt.

Nye tiltag

Hvis Heunicke får banket Hjørringudbruddet ned, så tror jeg vi snart kan få nogle mere vidtgående retningslinjer, således der smækkes i med det samme, der findes smittede.

Panik

Ikke endnu, men jeg er tilbage til åndedrætsværn og hele balladen.

SST hænger i bremsen

Uge 24 COVID 19 2020

Tallene

Sidste mandag d. 1. juni så tallene således ud:

Og i dag, d. 8. juni 2020 ser det således ud:

Dødsraten er 5.0 % og vi har testet 80000-90000 på en uge. Det er acceptabelt.

Sidste mandag var der 103 indlagte med en faldende tendens.

I dag er der kun 79 men med stigende tendens. I virkeligheden kunne man kalde det stagnerende uden at være helt forkert på den:

Det er naturligvis fordi jeg skriver disse indlæg om mandagen og der indlægger vi traditionelt flere. Så mandag er en tabersag at tjekke indlæggelser på. Uanset hvor meget antal indlæggelser falder, så står jeg med en let stigende tendens hver mandag. Jeg gider ikke kommentere på det mere…..

Men hvor kommer de nye tilfælde fra?

Gæt….. Nu er vi nede omkring Solrød Strand, hvor medarbejderne på et værtshus har vist sig at uddele andet en kolde øl. Coronavirus er også blevet stanget over disken og det går ikke.

Genopfriskning

Hvad er corona? Hvornår vidste vi hvad? Og hvad er den gennemsnitlige tid fra ny viden rammer tidsskrifterne og til SST skæver til det?

Skal man have feber for at smitte?

Nej. Kun cirka halvdelen oplever feber. Hoste, hovedpine, træthed og ondt i halsen er faktisk mere forekommende end feber.
Det vidste man tilbage i januar 2020, hvor der blev publiceret mange artikler om symptomer på coronasmitte:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30154-9/fulltext

I februar kom der større studier, der ligeledes viste at feber ikke nødvendigvis var til stede:

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30086-4/fulltext

Og jeg linker kun lige til de gratis artikler. Der er mange flere, som man kan købe sig adgang til. Alle viser det samme. Man kan sagtens have coronavirus uden at have feber.

Og SST har råd til at købe sig adgang. Det falske interview Tine Gøtzsche lavede med Brostrøm, betalte SST over 130000kr for. Det er en billig pris for at kommunikere succes ud og undgå kritiske spørgsmål:

Og for 130000 kr solgte både Søren og Tine al deres faglighed.

De 130000 kunne være brugt på 1300 års medlemskab af diverse tidsskrifter. Desværre har SST adgang til dem, de bruger bare ikke adgangen til noget fornuftigt.

Senest har SSI lavet en undersøgelse, der viser fuldstændig det samme som Kina og andre lande vidste for 4-5 måneder siden. Feber er ikke nødvendig for smitte.

https://files.ssi.dk/COVID19-epi-trendogfokus-25052020-us12

Nedenfor er en af tabellerne fra rapporten:

Og hvor vil jeg så hen med det?
Jo. I februar og marts fastholdt SST, at det kun var skiturister med feber og 38,5, hoste OG ondt i halsen, der skulle tjekkes. Der blev gjort en undtagelse for en tv2 chef, men ellers var det umuligt at få sine patienter testet. Busfuld efter busfuld af skiturister kørte hostende over grænsen, og det lagde kimen til nedlukningen. Men i starten af februar var det kun kinesiske turister med feber og alvorlig luftvejsinfektion vi testede.

Sidst i februar kunne man blive testet, hvis man havde været i Italien.

Og 14 dage efter lukkede landet ned, fordi vi ikke havde nogen anelse om hvem der var smittede og hvor mange det kunne dreje sig om. Der var stor debat i lægekredse om, hvorvidt der blev testet nok og om SST var dygtige nok til deres arbejde. Den diskussion blev overflødig, da landet lukkede og SST måtte revurdere deres dispositioner.

Hvis SST er blevet foreholdt kritik, har deres respons været den samme: “Kritik fra fagpersoner underminerer befolkningens tillid til myndighederne og det er uhensigtsmæssigt i denne krise.”
Jeg fik samme tur i EB af Bolette Søborg.

Selvom jeg godt kan sætte mig ind i, det er irriterende at lave fejl og så få dem påpeget, så er der noget meget antidemokratisk i den måde SST bruger deres magt til at lukke munden på kritikerne. Krisen er ovre og nu er det tid til at få svesken på disken. Det har været så uskønt et forløb, så der bør læres af det.

Smitter asymptomatiske?

Svarene lå allerede frit fremme i januar 2020 på The Lancet og andre tidsskrifters hjemmesider. Jeg ved flere læger sendte artiklerne til SST, så de kan dårligt hævde, de var uvidende om det. Desuagtet er det deres arbejde at følge nyeste viden, hvis der er en truende epidemi, så de kan dårligt snige sig udenom denne eklatante mangel på dømmekraft ved at hævde, de ikke vidste bedre.
I slutningen af marts blev sundhedspersonale sendt på arbejde, hvis de havde teste positiv, men ikke havde symptomer. Det har berlingske allerede afdækket, at det kom til at koste menneskeliv.

Skal man teste?

SST mente ikke det var nødvendigt at teste ret meget og gik dermed imod WHOs anbefalinger igen.
Efter vi overgik til afbødningsfasen testede vi kun de allersygeste. Og det var alt for lidt. Magnus Heunicke gik flere holmgange med SST, der stædigt holdt på deres. De ville ikke teste mere.
Politisk blev det en varm kartoffel, der endte med, at politikerne igen tog teten og pressede en ny teststrategi igennem. SST har gennem hele forløbet forsøgt at sabotere de politiske beslutninger der blev truffet, og har således undsagt politikerne ved flere lejligheder med: “Det er der ikke sundhedsfaglig evidens for.”
Men hvis vi have ventet på evidensen, så var vi endt som Sverige. De venter stadig. Måske på Godot…. (google det, hvis du er uden dannelse)

Mindsker masker smitte?

Ja. Selvfølgelig mindsker de smitte. Det er intuitivt korrekt og nu er der lavet en stor metaanalyse, der viser det.

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9

Desværre har SST malet sig op i et lille hjørne og nu afventer vi svaret på en dansk undersøgelse. Heldigvis er infektionen så sjælden nu, at masker til alle ikke ville give mening. Men masker til folk i København i myldretiden, ville nok have givet mening. SST er bare så sløve i optrækket at krigen er slut længe før de når op i omdrejninger

Hvem er ofrene?

Ofrene for SSTs langmodighed er alt de sundhedspersonale, der er blevet smittet pga manglende værnemidler samt de patienter der er blevet smittet på sygehus. Mange af patienterne er desværre døde.

SST har handlet mod bedre vidende og det har kostet menneskeliv. Alligevel ser pressen ud til at acceptere det, når SST undskylder og lover at gøre det bedre. Jeg håber sundhedsministeren trækker dem med gennem sølet.

Værnemidler

Nej. Mundbind bruges kun de steder der har været coronaudbrud. De fleste andre sygehusafdelinger fortrænger risikoen og fortsætter som vanligt.

Nye tiltag

Vi er slet ikke spor bekymrede mere. Grænserne åbner og Mai Manniche, der ser ud til at have arvet halvdelen af sin mors begavelse, tager straks mod Cypern og insisterer på at undgå karantæne. Det er vel cirka ligeså usportsligt, som havde hun valgt at tage til pælesidning i Zanzibar, og derefter insisteret på at undgå hivtest inden en tur i den lokale swingerklub.

Hermed en lille advarsel til den lokale swingerklub i Mais distrikt. Pælesidning kan være en risikofyldt disciplin, men lad os håbe for hendes omgangskreds hun ikke forulemper de lokale cabanaboys.

Men hvor man selv beslutter om man vil i swingerklub, så beslutter man desværre ikke selv om man vil møde typer som Mai i det offentlige. København er lige nu hele Danmarks glory hole, hvor man må forvente en snue, hvis man stikker næsen frem.

Apropos Zanzibar og sorte, så er “Black Lives Matters” demonstrationerne nået til Danmark.

Sagen er god. Men at samle 15000 mennesker tæt sammen under århundredes epidemi, hvor vi netop forsøger at beskytte de svageste, svarer vel lidt til at holde årets tale for lungeforeningen fra en drosche trukket af afroamerikanere i lændeklæde…

Det kommer aldrig til at blive helt godt. Således skider de fromme på de svageste. Det skal nok blive en munter uge.

Panik

Nej. Det virker dog spøjst at læger og plejehjemsmedarbejder, der bor i Sverige og arbejder i Danmark ikke skal i karantæne. Mange plejehjem er afhængige af svensk arbejdskraft. Hvordan hænger det sammen? Er der en fra berlingeren på linjen?

Politik kontra faglighed

Uge 23 COVID 19 2020

Coronaepidemien er første epidemi med en rimelig dødelighed og højt smittepotentiale i over 100 år. Tilgangen til epidemien fra sundhedsmyndighedernes side baserer sig på de influenzaepidemier vi har haft, hvor flokimmunitet opnået med både vacciner og naturligt smittede er kommet efter ganske få bølger, og hvor de døde det har kostet har at opnå flokimmunitet, har ligget på et par tusinde.

Corona koster i Danmark 500 døde pr 60000 infektioner. Det vil sige, slag på tasken, at vi skal op omkring 40000 døde før vi når en rimelig immunitet ad den naturlige vej. Meget færre hvis vi kan vaccinere os ud af epidemien.

For 100 år siden døde folk af så meget mærkeligt. Der var ingen penicillin og en lille skramme kunne ende i blodforgiftning og pludselig død. Den spanske syge dræbte mange danskere, men samfundet var accepterende. Shit happens. Selvom “La Grippen” som nogle af de allerældste kalder den spanske syge, trak et spor igennem samfundet og blev husket i generationer, så lå den placeret lige omkring 1. verdenskrig, der blev efterfulgt af en massiv økonomisk nedgang 10 år efter og igen efterfulgt af 2. verdenskrig, der også kastede død og ødelæggelse af sig.

Den doktrin SST vejleder efter er ældgammel. Der er ikke sket noget nyt på den front. Enten så vurderer man at en sygdom er så farlig at den skal inddæmmes for enhver pris. Det kunne eksempelvis være en sygdom som ebola, der indtil videre er holdt ude af Europa.
I starten syntes SST ikke vi skulle have coronavirus. Med en dødsrate på omkring 5% virkede den alligevel for farlig. Men så kom epidemien, godt hjulpet på vej af SSTs manglende beredskab og sløsede smitteopsporing samt manglende testning. Der gik lige over 14 dage fra vi havde konstateret den første smittede i landet til landet lukkede ned.
SST havde ikke testkapacitet, ikke ressourcer til effektiv smitteopsporing og ingen plan for hverken værnemidler eller intensivkapacitet.
Derfor blev rådet fra SST at lade epidemien rase med de omkostninger det måtte have. Lidt som i Sverige. Ingen test. Ingen nedlukning. Mange døde.

I dag gennemgår jeg regeringens strategi vs SSTs strategi.

Men først….:

Tallene

Sidste mandag d. 25 maj så tallene således ud:

Og i dag, d. 1. juni 2020 ser det således ud:

Dødsraten er faldet til 4,9% og vi har testet 80000-90000 på en uge. Det er acceptabelt.

Sidste mandag var der 116 indlagte med en faldende tendens.

I dag er der kun 103 men med stigende tendens. I virkeligheden kunne man kalde det stagnerende uden at være helt forkert på den.

Men hvor kommer de nye tilfælde fra?

Hvis hele Danmark var befolket af københavnere, ville det se svensk ud. Heldigvis holder svenskerne sig øst for Øresund, men københavnerne, er begyndt at drage mod Nordsjælland i deres sommerhuse og sørge for at alle får glæde af deres smitstoffer, hvilket de lykkes godt med i det nordsjællandske jævnfør kortet.. De er også begyndt at husere på Ærø uden det dog er begyndt at afspejle sig i smittetrykket. Enkelte med halsklud og tilstedeværelsen af pantflasker i hækkene rundt omkring er en sikker markør for københavnere på afveje. Ærøboere panter alt, der kan pantes. Sådan er det. Og halsklude er kun for de, der savler.

Nedenfor er en graf, der viser hvor mange daglige dødsfald pr million indbyggere, der skyldes COVID 19. Sverige fortsætter med at lade coronavirus høste. 5,5 daglige pr million indbyggere svarende til omkring 55 dødsfald om dagen. Danmark ligger stabilt omkring 0,3 dødsfald pr. million. Svt omkring 1,5 dødsfald dagligt. Omkring 24. maj lignede det ellers at Sverige havde knækket kurven, men så flyttede virus sig ud af Stockholm og så startede balladen igen.

Den faglige strategi

SSTs første strategi var inddæmning.
Identificer. Isoler. Eliminer.
Det mestrede de ikke og fra den første danske skiturist blev testet positiv til vi lukkede landet ned, fordi vi var blevet oversvømmet af smittede, gik der 17 dage.
SST testede ikke, fik dermed ikke adskilt de syge fra de raske og smitten var ude af kontrol inden de fik kløet sig i nakken og formentlig nedsat en eller anden form for krisekommunikationsstab. For når man ikke kan sit arbejde, så bliver man i det mindste nødt til at djøffe derudaf og kommunikere succes.

SSTs anden strategi var afbødning med beskyttelse af de svage. Det lykkedes de heller ikke helt med pga manglen på værnemidler. SST anbefalede derfor kun værnemidler, hvis man nærmes var 100% sikker på patienten havde coronavirus OG man ikke var praktiserende læge, fordi dem ville SST ikke ofre så meget som en flaske håndsprit på (jeg er stadig ganske pikeret over at SST sendte sundhedspersonale ud, uden nødvendig beskyttelse, føj for helvede).
SST sendte de asymptomatiske, positivt testede læger, sygeplejersker, pædagoger og hjemmehjælpere på arbejde uden værnemidler og på den måde blev institutionerne, som de svage, vi skulle beskytte, boede på til rene coronakuler.
Som en dygtig krisekommunikator ville sige det: “Det lykkedes vi ikke helt så godt med, som vi gerne ville…”

Men vi trak rimeligt igennem krisen alene fordi politikerne lukkede landet. Ellers havde vi haft svenske tilstande.

Den politiske strategi

Politikerne har formentlig støttet sig til SST i starten af epidemien. Men efterhånden har politikerne mistet tilliden til SST. Og med god grund. For det politikerne ønskede var ikke et nyt Italien, men nærmere en indsats som i Sydkorea med udbredt testning og et semiåbent samfund.

Jeg tror ikke politikerne var villige til at risikere over 50000 døde danskere og jeg tvivler på danskerne var klar til det.

Den fagpolitiske linedans

SST var imidlertid ikke den store hjælp under krisen. Regeringen ville følge WHOs anbefalinger, SST ville lave deres egne strategi ala den svenske.

De var tunge i optrækket til at få testet. Tunge til at få smitteopsporet. I det hele taget på tværs igen og igen. SST mente ikke grænserne skulle lukkes -og det meldte de ud.

Magnus har måttet tale med store bogstaver igen og igen.

I det hele taget virker det som om, der har været en kamp om magten. Det løste regeringen ved at fratage SST store dele af deres beføjelser. Og det burde de gøre. SST var ikke fagligt ansvarlige, gav ikke politikerne faglig opbakning og fejlede med hver eneste opgave, de havde.

Sundhedsmyndighederne skulle angiveligt ikke have anbefalet en nedlukning af Danmark.
Hvad de så har anbefalet står hen i det uklare, men uanset har rådgivningen nok ikke spejlet det politiske ønske om at undgå en katastrofe.

Hvis Mette Frederiksen har spurgt: “Hvis jeg ser hvert eneste liv, der er forsaget af coronavirus som en tragedie og et 4 cifret dødstal som uacceptabelt, skal vi så lukke Danmark nu?”
Så ville der kun være et rigtigt svar fra SST på det spørgsmål. Jeg håber de gav det rigtige svar.

Tilbage står at SST har fået frataget ansvaret for epidemistyringen, deres magt og deres gode ry og rygte. Også blandt sundhedspersonale. Det bliver sent glemt, at det faldt SST så let at sende landets sundhedspersonale på arbejde uden værnemidler. Det kostede liv blandt os.

Jeg ved ikke hvornår epidemistyring bliver politisk. Men jeg vil tro, at hvis en sygdom forventes at høste over 10000 danskere, så vil politikerne uværgelig gerne ind over.

For hvad er en acceptabel pris på et menneskeliv? Og hvor mange vil vi ofre? SST vil ofre de liv flokimmunitet koster, mens politikerne ikke er så villige til at sælge ud.

Talleg

Dette laver jeg primært fordi jeg synes det er sjovt. Og ret uvidenskabeligt, så der er ingen grund til at Bolette ringer og melder mig til BT og Ekstrabladet igen. Stop dig selv unge dame.

Men hvor stor er risikoen for at en tilfældig du møder på gaden kan smitte dig med coronavirus på et givent tidspunkt?

Tidligere fandt vi ud af at mørketallet er cirka 5 gange højere end antallet af positivt testede. Vi ved, at der lige nu er 300 om ugen der tester positiv, altså cirka 45 om dagen. Derudover er der så 225 smittede dagligt som mørketal.

Vi antager at alle smitter i 7 dage.
Det er højt sat, men tager hensyn til de mellem 10-50% asymptomatiske og en antagelse om at folk der udviser symptomer holder sig hjemme. Normalt går der 5 dage fra smitte til symptomer.
Vi går ligeledes ud fra, at alle der tester positiv holder sig hjemme.

På et givent tidspunkt går der 1575 mennesker rundt i Danmark, der ikke aner de er smittede. Så går der, derudover 300 rundt, der ved de er smittede. VI går ud fra de holder sig hjemme.
Så ud af 6 millioner er 1575 mennesker i stand til at smitte andre. Chancen for at møde en af dem er derfor 0,026 % eller 2,6 ud af 10000.
Umiddelbart synes jeg det lyder fredeligt.

SSI må kunne lave en bedre beregning. Den vil jeg glæde mig usigeligt til. Det er nyttig og håndgribelig matematik, der ovenikøbet giver en ikke falsk tryghed for danskerne.

Værnemidler

Tja.Njaa. Der mangler stadig at blive brugt mundbind, men vindtunellerne, der sikre smittespredning er meget populære….

Nye tiltag

Vi må rejse til Norge, Island og Tyskland. Men ikke Sverige. Det kan vi godt trives med. Svenskerne er forargede. Jeg vil strække mig så lange som til at hvis der blev lagt ring om Københavne, så kunne svenskerne få lov at muntre sig med københavnerne. De er smækinficerede hele gruppen og det er ikke sådan at den ene har noget at lade den anden høre.

Panik

Nej. Men vi burde lukke København og Nordsjælland af. De inficerer hinanden og nu kan de snart ikke holde hinanden ud mere og så ender de, hvor de plejer. I udkanten.