Uge 18 2020 COVID 19

Virus er begyndt at trives igen trods de mange børn med svær håndeksem efter alt for meget kirurgisk håndvask og de mange gamle, der har lagt sig til at dø af sorg over manglende besøg udefra.
Til gengæld viser dødsstatistikkerne at vi dør som vi plejer. Helt fredeligt.

Tallene

De er fortsat rimeligvis stabile og tyvstjålet fra SSIs rapport:

https://files.ssi.dk/COVID19-overvaagningsrapport-27042020-ce23

Og jeg vil godt slå et slag for SSI rapporterne. Jeg har tidligere efterlyst tallene af nyindlagte, tal på regioner osv. Ligeså langsomt er SSI fremkommet med særdeles nyttige rapporter, der i høj grad tilfredsstiller den tidligere mangel på brugbare oplysninger. Kåre fremstår ret nørdet og det er rart, der er nogen i toppen, der har deres faglighed i behold. Selv da han meldte ud om flokimmunitet, så virkede det fagligt velfunderet og selvom han trak det tilbage igen, så var hans udtalelser som alle de andre han har lavet, på et særdeles fagligt velfunderet grundlag. Når det er videnskab, der skabes lige nu, så hedder det ikke fejl, men at vi er blevet klogere. I modsætning til SST, der mod bedre vidende efterhånden har fået en dårlig vane med at presse forkerte vurderinger og fejlbehæftede vejledninger ned over sundhedspersonale og befolkning. Det vender vi tilbage til.

Sidste uge så tallene således ud:

Denne uge er der et lille fald i forhold til for 7 dage siden, men faktisk en netto stigning på indlagte. 25 nye er kommet til. Der er færre i respirator og det er meget godt, når nu tallene stiger igen. Nogle af de nye ender i respirator.

Dødsprocenten er oppe på 4.9 af de, der har testet positivt. Fordi der er så store mørketal må man dog regne med at dødeligheden er markant lavere. Mit gæt er den roder omkring 0,1%, måske endnu lavere. Og ja, jeg er en af dem der roder med mørketal på omkring 200000. Det bliver spændende at se en dag.

Testkapaciteten er oppe på 10000 nogle dage. Til gengæld er svartiderne steget til 2-4 dage, så det tyder på, der bliver skubbet en stor pukkel foran.

Jeg har hørt, at København skulle have ret store testmuskler nu. NovoNordisk har jo budt ind og kan testet et mindre land på en uge. Det er ret imponerende og jeg synes egentlig de fortjener en hånd.

Antallet af nyindlæggelser er støt faldende. Indtil i dag, som er den dag, der ikke er medtaget. Det ser stabilt ud.

Hovedstaden ligger stadig i toppen med over halvdelen af alle indlagte i hele landet.

Hvis man kigger på, hvem, der ryger på intensiv af de, der tester positiv, så må man sige, at hvis man er en man med kronisk sygdom over 70 år, så ligger risikoen på 13% for at ende på intensiv. Igen er de 80+ årige underrepræsenterede i intensivstatistikken, fordi der er færre 80 årige, der tilbydes intensivbehandling.
Betyder det så de dør i stedet?
Ja. Og sådan er det. Også når der ikke er corona. Behandling skal være med det sigte, at der er en chance for et godt liv bagefter, ikke med sigtet at forlænge dødens indtræden nogle få uger.

De gamle

SSI har lavet en fin rapport om corona på plejehjem:

https://files.ssi.dk/COVID19-epi-trendogfokus-24042020-kl3k

Hvis en plejehjemsbeboer tester positiv for corona, så er risikoen for at dø ca. 31%. Cirka det samme som en mild gang ebola for os andre immunkompetente. Og derfor vil vi gøre alt for at holde corona ude af plejehjemmene.

For det er kun i 33/425 = 7% af tilfældene koronaen kun rammer en enkelt beboer. I 77% af tilfældene bliver over 5 beboere på samme plejehjem ramt og i en lille fjerde af tilfældene bliver over 15 beboere ramt. det koster omkring 5 liv at smitte 15 ældre mennesker.

Sundhedsstyrelsen har igen igen igen vendt på en tallerken og nu er det i orden at bruge værnemidler, når man omgås ældre mennesker. SST kalder det dog ikke en kovending, men en opdatering. En opdatering, der er i en helt anden retning end tidligere. SST bærer en stor del af ansvaret for smittespredningen på plejehjem. Hvis en kvik journalist går tilbage i de uendeligt mange vejledninger SST har lavet til sundhedspersonale og får vejledningerne fra marts måned, så vil det fremgå at asymptomatisk sundhedspersonale, der tester positivt ikke skal i karantæne, men direkte på arbejde. Hvis journalisten er superkvik, så er det bare at spørge sig frem på de ramte plejehjem. (og ja det samme skete på sygehuse).
Når vi så både sender asymptomatisk smittede på arbejde og samtidig ikke anbefaler værnemidler, ja så koster det menneskeliv. Og det er også sket i den her sag. Det er trist.

Værnemidler

Sundhedsstyrelsen har kigget på deres lagerstatus og antallet af døde plejehjemsbeboere og opdateret deres retningslinjer. Det betyder at SST nu, efter 2,5 måneder endelig kommer med vejledninger, der kan tolkes således, at der er lidt faglighed bag. Det skal man dog ikke lade sig narre af. Der er ikke fremkommet ny viden på nogen måder, men lagerstatus på værnemidler er steget og så behøver sundhedspersonalet ikke at sætte deres eget liv på spil, når de går på arbejde. Patienterne bliver også udsat for smitte, men det er en kamp EB eller BT må tage. Jeg orker næsten ikke.
Men er der mennesker, der er døde af den manglende smittehygiejne? Åh ja. Det er der.

Er der rum for forbedring i SSTs vejledninger? Åh ja. Men nu virker deres vejledninger ikke til at have det formål at udrydde samtlige plejehjemsbeboere i Danmark. Og det er fremskridt. Det at sende en asymptomatisk hjemmehjælper på arbejde virkede ondskabsfuldt overfor de ældre. Meget ondskabsfuldt.

Døden skal jo have en årsag

Du skal dø. Jeg skal dø. Vi skal alle dø.

Det er udgangspunktet. Og sidder der ved en fejl et eller andet identitetsbelastet individ fra venstrefløjens ekkokammer af underlige biologifornægtende debatører, der ikke identificerer sig med homo sapiens, men i stedet med en udødelig regnbuefarvet enhjørning, og læser med, så er det tiden at stoppe med at læse. Døden er statistik. Døden er uundgåelig. Og det er nogle gange ligegyldigt, hvad døden skyldes.
Manden med leen høster. Og han har udset sig de ældre. Om det er influenza, corona eller en blodprop er ligegyldig for det samlede billede. Og formentlig ligegyldig for den enkelte. Det er kun fjolser, der ikke anerkender at nogen sidder lidt længere ude på kanten af stolen end andre.
Dødelighed for de, der testede positiv for Corona på plejehjem var 31%. Men den var 12% for de, der testede negativ…. Så er der noget med falsk negative test, men alligevel. 12%. De sidder ude på kanten af stolen, så der skal ikke meget til. Derfor skal vi passe på dem. Men vi skal også være en smule kyniske.

Vi har ikke nogen overdødelighed i Danmark! Corona eller ej.

Nedenfor er afvigelsen af døde fra det normale. Længst ude til højre ses coronaens indtog. Der sker intet spændene i Danmark. Belgien, Italien og Sverige lader derimod manden med leen høste.
Det er den form for dødsstatistikker man bruger, hvis man er usikker på om der nu er registreret nok døde med en bestemt sygdom. Hvis Danmark havde en kæmpe stigning i døde og ikke mere end 400, der kunne tilskrives corona, så måtte man formode et enormt mørketal. Det har vi ikke grund til. I og med 1/3 af de døde er plejehjemsbeboere, så giver det ikke noget i statistikken.
Nogen skal dø, af noget.
Jeg vil godt have lov til at henlede opmærksomheden på 2018 årsskiftet og 12 uger frem. Det var influenzaåret vi stadig alle husker med gru. Ikke?
Den vinter blev der høstet.

Det gør mig lidt stolt over at være dansk. Intet fejet ind under gulvtæppet.

Ganske lille overdødelighed i Danmark:

Men ikke mere end at i 2018 (influenzarædselsåret) så det sådan ud:

Nedenfor kan man læse om 2017/2018 influenzaen og gyse.

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2017-18

For de dovne vil jeg nævne at 1644 døde af influenza det år. Heraf 14 børn….

Døden skal have en årsag.

Nye tiltag

Alle skal testes, hvis der er symptomer. I 1813 land skulle man blot kunne ringe og så bliver man testet. Symptomer eller ej. København er et meget spændende område på den måde. Om dagen er det speciallæge ved telefonen i almen praksis. Om aftenen og natten er det jordmødre og andet godt, der giver gode råd om alt fra svamp i skeden til meningitis.

Panik?

Ja. Jeg er blevet testet for Corona for anden gang. Og i de 60 timer, der gik fra test til svar gennemlevede jeg samtlige coronasymtomer. Man skal aldrig mærke efter i sin krop…

Uge 17 2020 COVID19

På trods af den tørre luft trives virus endnu ikke ordentligt. Men vi har 14 dages tid til at se resultatet af lempelserne.

Tallene

De er fortsat stabile og tyvstjålet fra SSIs rapport:

https://files.ssi.dk/COVID19-overvaagningsrapport-20042020-2dd09

Der er 131 nye smittede, 17 nye indlagte og 9 døde. Dødsraten kravler op på 4,8%. Ikke overraskende i og med det tager noget tid at dø af COVID19. Ligesom med SARS og MERS undervurderes dødeligheden i starten.

Vi tester fortsat alt for lidt til at kunne bruge det til noget fornuftigt. Kåre mente man kunne blive testet inden man besøgte sin 93 årige mormor. Heldigvis fik Magnus ham ud af den vildfarelse. Det ville kræve ressourcer vi ikke har nu. Og det ville være utopisk.

Det er interessant at se antallet af nyindlæggelser. Vi lukkede Danmark 13. marts og det var nok meget godt. Havde vi ventet en uge, havde vi haft 7 dage ekstra med stigende indlæggelser, og så havde vi kørt på reserverne. Resultatet af lock down kan ses ca. 14 dage efter i slutningen af marts. Det er modigt af Mette Frederiksen. Og klogt. Vi anede intet om, hvad der gemte sig derude pga SSTs restriktive tilgang til test.

I dag har vi 336 indlagte. Og der må være en del der ligger rigtig længe på sygehus. De seneste mange dage har nyindlæggelserne været sparsomme i snit omkring 30 den seneste uge. Det er en grimmere belastning end forventet pga den lange indlæggelsestid.

Nedenfor er statistikken for indlagte på intensiv:

Unge under 59 år har 1% (eller nærmere 1,4%) risiko for at ende på intensiv. Det er godt nok en giftig virus. Kun 4% af de 80+ årige ender på intensiv -i modsætning til 13% af de 70-80 årige….
Det er ikke fordi de 80+ årige klarer det bedre end de yngre aldersgrupper, men fordi de ikke bliver tilbudt intensiv behandling i samme grad som yngre. De dør uden behandling. Og det er som det skal være.

Fordrejede tal

I Region hovedstaden har de lavet en såkaldt quicktest, der viser om sundhedspersonalet har haft coronainfektion. Quicktesten finder kun 80% af de, der har antistoffer.

Region hovedstaden har testet og fundet at ca. 4 % af sundhedspersonalet og ca. 3% af bloddonorerne har antistoffer i blodet.

Ud fra de to tal konkluderer de at der ikke er overhyppighed af smitte blandt sundhedspersonale. Der er ellers markante 33% flere positive blandt sundhedspersonale. Det fremgår heller ikke, om bloddonorer og sundhedspersonale er testet med samme test. Hvis sundhedspersonale er testet med quicktest og bloddonorer med den mere sikre serologi, så er sundhedspersonalet endnu mere udsat.

Men videnskaben er under pres disse dage. Tal fordrejes og mange oplysninger hemmeligholdes. Hvis du har to resultater, der er opstået på to forskellige måder og sammenligner, så burde man blive dumpet. Men i disse tider tilpasses forskningen det, som myndighederne vil frem med.

Det fremgår ej heller hvem der bliver testet. Min erfaring er, at røvballefolket på sygehuset sammen med pindemadsfedlingene er de eneste, der har tid til at få taget blodprøver i arbejdstiden. Det er sjældent de, der passer et rigtigt arbejde, der har tid til den slags. Jeg kunne godt tænke mig at se blodprøverne for de, der arbejder på coronaafdelingerne. Det virker nemlig til, der er ualmindelig meget sygdom på de afdelinger. På vandrørerene forlyder det, at der blandt læger har været uhyggelig meget sygdom.

Det finder vi nok først ud af, når sandheden er politisk belejlig. Kinesiske tilstande. Nu også i Danmark.

Inddæmning-afbødning-inddæmning

Ja. Meldingerne har været mange. SST og SSI har været klar til at lade COVID19 flå gennem befolkningen, men af ukendte årsager er de nu tilbage til at mene, at det er lidt for farligt. Måske fordi det kræver at ca 0,7%-2,0% af befolkningen vil dø, hvis vi slipper tøjlerne helt. Som jeg tidligere har gennemgået, så koster 70% immune i Italien ca 1,35% døde af den samlede befolkning.
Omkring 50-100000 døde danskere, hvis vi omregner lidt. Se eventuelt tidligere indlæg for de rå tal.

Vi startede faktisk med at forsøge at inddæmme smitten.

Kan I huske da busfuld efter busfuld af snottede, hostende skiturister væltede op over grænsen og blev nægtet test, fordi de ikke havde feber…. Yes. Dem. De fik 14 dage til at smitte løs og det gjorde de i en grad så Mette Frederiksen lukkede Danmark ned.

Det var vores forsøg på at inddæmme smitten.
Identify, contain, eliminate.
Identificer, inddæm, eliminer.

Under disse første meget uværdige 2 uger, hvor SST trak ansigtsmasken op for øjnene og brugte deres lægefaglighed til heftig navlebeskuelse, lykkedes det SST at overse næsten samtlige tilfælde af corona, der væltede op over grænsen.

Hvis vi havde haft en effektiv sundhedsmyndighed, så kunne vi formentlig have fortsat med at gå i skole og arbejde, bare under restriktioner og heftig testning, således de syge kan adskilles fra de raske.

Smitteopsporing og adskillelse af syge fra raske har ikke været SSTs mål den seneste tid. Som lidt tungtopfattende hjemmeskolede rigmandsbørn, stillede de sig helt uforstående overfor, der kunne findes hjem, hvor de voksne ikke kunne isolere sig. Det tog inden da SST 2 måneder at erkende det åbenlyse: asymptomatiske patienter smitter. SST havde en fornemmelse. Internationale videnskabsfolk havde benhårde og kedelige beviser længe inden Bolette Søborg fra SST første gang opfordrede danskere til at nyde ferien i Bergamo.

Der skal testes massivt og smitteopspores, hvis vi skal forsøge at inddæmme smitten. SSTs kugleskøre indfald gennem tiderne med at sende læger på arbejde, der har testet positive, men er uden symptomer osv osv, må vel nødvendigvis holde op, nu hvor vi går fra afbødning til pseudoinddæmning. Man kan håbe, men desværre, så har de allerede i dag nye skøre ideer, der gør det svært at bevare selv den mindste forhåbning om fornuftige indfald derfra.

Eksempelvis skal frisører arbejde med visirer osv. Læger derimod skal bare vaske hænder grundigt. Vi overskrider enhver intimsfære når vi arbejder. Men kun DSAM, vores faglige selskab, forsøger at tale fornuft og anbefale masker. Vi bliver de nye coronakuler, hvis vi ikke ignorerer SST og bruger faglighed i stedet.

Slingrekurs

For 4 uger siden var det totalt passé at inddæmme smitten:

Nu er vi tilbage til inddæmning -selvom vi ikke kalder det inddæmning:

De skøre

5g netværket beskyldes for meget ondt. Herunder corona. Det er de samme skøre kugler, der er bange for tungmetalophobninger, er elektrosensitive og kan mærke kosmiske bølger banker mod hoveddøren i en grad så det forstyrrer søvnen.

Der er også en kvinde, der mener at kunne holde COVID19 fra døren med hvidløg. Hun fik en bøde.

Det er bare ikke helt rimeligt. Hvis man spiser et helt hvidløg, cirka 11 fed. Så tror jeg faktisk at folk vil holde en naturlig afstand. Man kan evt supplere med et skilt, hvor der står: “Kan du lugte hvidløg, er du for tæt på.”

Værnemidler

I Netavis Nord bliver en intensiv sygeplejerske interviewet. Lagerstatus på ffp3 masker er lav og som vi alle ved, fastlægges retningslinjerne for værnemidler af SST efter lagerstatus. Ikke efter at beskytte medarbejdere og patienter. Nu må man pludselig have ffp3 masker på i 5 timer i stedet for 3, selvom der er risiko for vand i lungerne. Arbejdsmiljøet er meget betændt for tiden.

Masker er for tøsedrenge

Rigtige mænd bruger ikke masker, kondom eller sikkerhedssele. Sådan synes holdningen at være blandt en del læger efterhånden. Da DSAMs formand gik frem og sagde, at masker på patienter og læger kunne bremse smitten og skabe tryghed, blev dette taget meget ilde op blandt en del af lægestanden. De ville ikke bruge masker -det kunne jo skræmme patienterne. Som patient ville jeg blive mere skræmt, hvis min læge ikke begrænsede smitten. Men indrømmet så er masker svære at trække vejret i, de er varme og de er ubehagelige. Vi har brugt masker siden engang i marts og det ændrer vi ikke på. Det ud fra et forsigtighedsprincip.

Jeg er selv bange for at blive syg. Det gider jeg ikke. Lige så lidt som jeg gider rendskid eller influenza. Kan en maske afhjælpe smitte med et virus, der hos mange af mine kolleger har givet 1-2 uger sygdom, så er jeg frisk. Masker. Ja tak.

Jeg forstår simpelthen ikke man kan være imod værnemidler.

Nye tiltag

Nu har toppen igen meldt ud at alle skal testes, men glemt at lave retningslinjer mv. Jeg forudser endnu en dag i morgen, hvor patienterne er blevet lovet noget, der ikke kan leveres. Så går der tid med det.

Panik?

Ja. Jeg har tabt 2 kilo, fordi vi ikke længere går til bageren. Det bryder jeg mig ikke om.

Uge 16 2020 COVID19

Solen skinner. Slimhinderne er udtørrede. Virus bæres endnu længere i den friske og tørre luft. En smuk dag at starte en epidemi på.

Tallene

Intet nyt. Det er stabilt. SSI laver særdeles udmærkede rapporter og i modsætning til SST er de tilpas nørdede til at deres oplysninger er ordentlige. SST vender vi tilbage til senere. Men SSI laver rapporter næsten magen til dem jeg har lavet. Nu har de gjort det stabilt i nogle uger og de har et frækkere layout. Det tyvstjæler jeg fra. Til gengæld er tallene de samme.

Der er 144 nye smittede. Ialt 6138

Nedenfor er antallet af test. Det virker næsten som om SSI mobber SST lidt her. Men det gør de ikke. Der er langt op til 10000 test dagligt. Matematikken og videnskaben giver daglige begmænd til SST. Det kører ikke for dem.

Corona høster blandt de ældre og syge primært. Det betyder ikke, den ikke tager en enkelt eller to yngre og raske personer, men generelt så er det altså i forvejen svækkede, der rammes hårdt. Man kan bide mærke i, at selvom coronavirus allerede har inficeret et sted mellem 18000 og flere hundrede tusinde (vi tester ikke, vi ved det ikke) så har den altså ikke engang opnået samme dødstal som en normal sløv influenza. Og den influenza der var godt i gang i marts, den er forsvundet, så måske har coronaen overtaget pladsen.

Hvem var det vi lukkede samfundet for at beskytte?

De syge, de gamle og dem med særlig risikofaktorer. Det er derfor vi gøre det her. Og så for at sygehusvæsnet ikke brækker over.

Men hvis risikopatienterne er lærere, pædagoger, læger, sygeplejesker eller lignende, så vil samfundet sådan set skide dem et stykke. De skal blive en del af de smittekæder, vi engang gjorde alt for at undgå.

Hvis jeg var konspirationsteoretiker, så ville jeg baseret på de uendeligt og intuitivt dumme vejledninger SST sender ud, tro at målet med deres virke er at få os alle smittet så hurtigt som muligt.

  • Indtil 1. april skulle plejepersonale, læger og sygeplejersker møde på arbejde hvis de havde testet positiv for corona, men ikke havde symptomer. Nu skal vi blive hjemme i 48 timer. Ret sindssygt, ikke? Desværre sletter SST gamle vejledninger, men en frisk journalist kunne lige bede om aktindsigt i retningslinjer for sundhedspersonale af 25. marts. Måske en uge tidligere. (SST har nu “korrigeret uklarheder” således man i stedet for at have pligt til at møde på arbejde, nu har pligt til at blive hjemme). Der skulle være nogle af plejehjemmene, der blev grundigt inficeret pga den vejledning.
  • Det tog SST 3 måneder at anerkende, det der var klart i artiklerne fra Kina allerede i januar: asymptomatiske smitter
  • SST vil have børn skal i skole selvom deres forældre er smittede
  • SST mener ikke der skal bruges værnemidler, medmindre man er indenfor 1-3 meter af patienten. SST mener sagtens man kan ordne negle på en patient uden værnemidler.
  • SST tror håndvask kan forhindre smitte i børnehaver. Det er vanvittigt. Børn æder harelorte og snaver hinanden i bund. De er klamme, snottede og uhygiejniske. Det er børn der driver influenzaepidemier. Nu skal de drive coronaen
  • Læger der bor sammen med en coronapositiv skal møde på arbejde….

Det virker alt i alt som om SST mener vi skal smittes. Hver og en.

Deres ide om at en forælder kan isolere sig fra deres børn, må stamme fra forestillingen om at alle børn har to forældre, to lokummer, 1 au pair pige og to annekser adskilt fra resten af huset. Som de fremførte, så kunne man jo få kommunens hjælp, hvis man ikke kunne isolere sig i hjemmet….

Er det så en lille tvangsfjernelse vi er ud i, for at sikre at barnet kan komme i skole? Er det mest skadeligt for et barn at undvære skolen i 14 dage eller undvære sine forældre?

SST må fise tilbage til deres palæer på Strandvejen. Rigtige mennesker har krav på ordentlige løsninger. Det virker til SST er så forhippet på ikke at bøje af, at de er ude i nogle ret vilde alternativer. Alt sammen for at få gennemtvunget at børn skal i skole. Jeg var ikke bekymret før, men nu virker det efterhånden ufagligt og meget betændt.

Har de ingen spindoktor eller en enkelt med sund fornuft til at læse deres alenlange dokumenter igennem? En der siger: “Nej, det er for dumt, stop jer selv!”

Tilliden til SST er efterhånden ret begrænset. De store kommuner Odense, Aalborg med flere gik sammen om at anbefale at børn af coronapositive forældre blev hjemme.

SST er ydmyget. Ingen gør rigtig hvad de siger mere, og det er nok fordi det ikke giver mening, hverken fagligt eller menneskeligt.

Magnus må være noget træt af SST: han laver ikke andet end brandslukning:

Og han er først lige blevet færdig med at rydde op efter SSTs anbefalinger om at selv risikopatienter skulle arbejde med børn nu. Det blev løst ved at lorten blev lagt over til …. Egen læge, der nu skal vælge mellem at følge SSTs elendige retningslinjer og risikere en over nakken fra dem. Eller gøre det fagligt korrekte ud fra et forsigtighedsprincip så tidligt i epidemien.

Jeg håber virkelig SST besinder sig.

Værnemidler

Ja dem er der ikke nok af. Vi mistænkeliggøres, hvis vi vil bruge dem:

Kender I det at arbejde med en FFP3 maske på? Man bliver bare ved med at bruge den. Også når det er unødvendigt….
Det er nu ikke den slags masker vi får, men en slatten kirurgisk maske, der mest er for at dække overskægget. Nogen videre virkning har den ikke:

Regionerne vil sikre, der ikke sker et overforbrug… Sidst jeg tjekkede var 20% af alle smittede sygehuspersonale. Der skal gang i forbruget af værnemidler og det kan kun gå for langsomt. Det er lidt for let at sidde på sit kontor og nægte mennesker adgang til basale beskyttelsesmidler. VI mangler værnemidler. Vi får ikke dem vi har brug for. Vi bliver mistænkeliggjort, hvis vi bruger dem…. Det er et ekstremt giftigt arbejdsmiljø, der kun kan medføre endnu flere smittede. I udlandet har de bedre udstyr end os. Vi står med fyrværkeribriller og masker fra byggemarkeder…. Alt sammen til genbrug.

Panik?

Nej. Men det er meget bekymrende SST står ved roret. Det er som at se Titanic. Det bliver mere og mere absurd.

9. april 2020 COVID19

Solen skinner.

Laboratorietal

Antallet af smittede er i dag 5635.
Antallet af nye smittede er 249.
Antallet af testede er 4675.
Under 5000 test det forløbne døgn. Der er langt op til de 15000 test, der skulle være næste mål.

Positivprocenten falder til 5,2%. En sløv dag både hvad angår antal test og antal smittede.

Dødsraten for de, der tester positiv er 4,2%. 237 mennesker er døde.

Coronaudsigten

Vi stagnerer fortsat. Der kommer til at gå 14 dage før der igen sker noget spændende.

Nedgangstider i antallet af indlæggelser. Fortsat.

Politiske tiltag

Heldigvis ingen, der involverer sundhedsvæsnet lige nu. Der er ikke plads til flere kastanjer, der skal rages ud på tirsdag. Bliv hjemme. Lad være med at gøre dumt. Det gælder også politikere i påsken.

Flaskehalse i sundhedsvæsnet

Over 20% af de samlede smittede er sundhedspersoner. Det er værre end Spanien, Italien og de andre lande, vi ellers har peget fingre af. SST bliver ved med at omskrive vejledninger, så vi ikke får den beskyttelse i form af værnemidler der er brug for. Hvor de finder deres oplysninger ved jeg ikke, men jeg ved, at det der sker nu, virker ikke. Vi bliver smittet i en hel uacceptabel grad. Nu åbner vi samfundet og forventer belastning uden vi har styr på det basale. Det er svineri.

Vi ser syge mennesker, og derfor får vi en enorm virusbyrde lige i skærmen. Vi rører ved vores patienter. Vi er helt tæt på. Og så ser vi de svageste. Almen praksis bliver de nye coronakuler, hvis vi ikke effektivt selv får organiseret os.

SST tror stadig ikke på konceptet, at asymptomatiske smitter. De burde have lært efter fadæsen med skiturister, men trods særdeles god evidens, så er det kun, hvis folk er dødssyge, at vi skal bruge værnemidler.
Berlingske virker opvakte. Læs den!

https://www.berlingske.dk/samfund/internationale-studier-og-topforskere-danske-myndigheder-giver-upraecise

Og hvis du ikke har login, så bliver der henvist til 11 store studier, der aviser at asymptomatiske patienter i høj grad smitter. Køb evt adgang. Det er artikler som den her, der er selve grunden til at vi skal støtte medierne!

Det er overraskende godt arbejde.

Nyheder

Mildt sygdomsforløb til manden med de sjove sokker. 20 Panodil skal fordeles på 2,5 dag, hvis man ikke skal brænde leveren af.

Det er ægte heltemod:

Jeg ville nok være lidt tilbageholdende, hvis jeg var i risikoalder og kendte til det høje antal af smittet personale. Jeg håber ikke Danmark fortsætter med at kaste sundhedspersonale under bussen. Ingen værnemidler? Ingen problem. Rigtige mænd arbejder uden maske. Det er desværre lidt holdningen blandt de gamle koryfæer rundt omkring. Arbejdsmiljø og sikkerhed har aldrig rigtig været en prioritet.

De dygtigste epidemiologer og virusforskere, der har enorm erfaring undrer sig over Danmark:

Men vi er lidt for fine til at lytte til asiatiske videnskabsfolk. Vi brager flokimmunitet igennem. Også på plejehjem. Og det koster på dødskontoen. Vi opsporer og isolerer ikke syge -nej vi opfordrer til at man går ud i samfundet eller møder i skole, selvom hele huset ligger med COVID19. Jeg tror vi skal smittes i Danmark. Og jeg tror vi skal smittes hurtigt.

Jeg savner bare lidt ærlighed om det…. Kunne SST ikke skrive: “Vi kører hardcore efter flere indlæggelser, flere døde og flere smittekæder, primært for at få afkortet forløbet og få overstået smitten, så vi ikke længere behøver forholde os til alle de fejl vi har begået. Nu kalder vi det en strategi og så må vi se, hvor mange der kommer til at dø. Vi har ekstra kapacitet i sygehusvæsnet. Den skal maxes ud nu, så vi kan komme videre med at behandle folks skiskader og sukkersyge.

Panik?

Ikke endnu. Men det bliver spændende at se om børn smitter. Det ved vi om 14 dage.

Tomrum

Nu går vi ind i en ny fase.

Jeg skal lave momsregnskab og årsregnskab. Der sker ikke en skid. Fra nu af udkommer denne en gang om ugen. Nemlig tirsdag. VI kan gå over til daglige updates, hvis der sker noget spændende. Men lige nu er det under kontrol. Vi har afprøvet nødbremsen. Den virker. Vi har set om SST bliver klogere af erfaring og nye studier. Det gør de ikke. Intet nyt. Momsregnskab virker ophidsende ved siden af.

8. april 2020 COVID19

Solen skinner.

Laboratorietal

Antallet af smittede er i dag 5386.
Antallet af nye smittede er 408.
Antallet af testede er 5991.
5991 test det forløbne døgn. Det ligner et forsøg på at komme i gear.

Positivprocenten falder til 6,8%. Vi tester flere, så falder antallet af positive. Men vi finder flere smittede.

Dødsraten for de, der tester positiv er 4,0%.

Coronaudsigten

Vi stagnerer fortsat.

Nedgangstider i antallet af indlæggelser. Fortsat.

Politiske tiltag

Der var lidt uenighed om, hvorvidt børn af kronisk syge forældre og kronisk syge børn skulle i institution. SST mente ja. Politikerne mente nej. Og det endte ikke overraskende med at hele spanden blev væltet ned over de praktiserende læger. Det skulle være en konkret og individuel vurdering for hver eneste….

Halloooo.

Hvem er risikogruppe nok? Læger skal på arbejde uanset, hvad de fejler.

Er det med så hensynsløse briller, vi skal se på vores patienter?

Eller skal den tvivl der er, komme patienten til gode?

Jeg ved det ikke. Jeg har brugt de seneste 4 uger på at rage kastanjer ud af ilden og skuffe patienter, der efter politikernes udmeldinger havde en reel formodning om at kunne få vaccinationer, test eller vurderinger i hjemmet. Nu skal vi så til at lave en lille halv million individuelle vurderinger uden nogen retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. Eller jeg ved da ikke om der skulle have sneget sig et vurderingspapir ind mellem det 10-20 sider nye vejledninger og 5 siders rettelser vi får hver dag.

Vi drukner i ansvarsfraskrivende elendige vejledninger.

Flaskehalse i sundhedsvæsnet

Vi tester ikke, så vi ved ikke hvem der er positive. Det sædvanlige problem med syge sygeplejersker og læger, der tvinges på arbejde. Måske målet er at få os alle smittet nu. Så skal systemet heller ikke bruge ressourcer på det senere.

Men det er rigtig fint alle bliver smittet og dem, der skal dø, dør nu. For snart er der ikke flere værnemidler, så deeet:

Nyheder

Der er et højt mørketal:

Og det er vel ikke overraskende.

Der er stor modstand mod, at børnene skal starte i skole og institution.
Jeg undrer mig over, hvordan folk tjener penge?

Mine børn har slet ikke været hjemme, men har været i superpasning hele tiden. Med pædagoger og lærere, der heller ikke har gået hjemme.
Men smittepresset bliver nok massivt, når børnene sendes af sted.

Kåre havde tal fra børn, der har gået hjemme i snart en måned. Tallene fra opgørelser i lande, hvor det ikke har været tilfældet ser meget, meget anderledes ud:

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf

Børn får corona. Meget få får symptomer. Hvor meget de smitter, ved vi ikke. Hvis vi antager corona opfører sig som influenza, så bærer børn en stor del af smitten videre til hjemmene. Nogle gange ved jeg ikke helt, hvor de fremmeste henter deres information fra. Jeg håber ikke det er samme sted, hvor de fik deres informationer om at kun skiturister med høj temperatur udgjorde en trussel.

Hvis det var blevet stoppet dengang, havde vi nok stadig haft et åbent samfund med massiv inddæmning. Begrænset økonomisk slagside. Nu smadrer vi igennem med flokimmunitet og økonomisk ruin.

Lad os håbe de har fundet nye informationskilder. Eksempelvis de udmærkede videnskabelige artikler, der er helt gratis på alle de fremmeste skrifter for læger….

Panik?

Nej. Få nu styr på de værnemidler. Og få nu styr på jeres meldinger fra borgen og SST inden I lukker det ud til 5 millioner danskere. I lægger ikke asfalten mens I kører. I forsøger at bygge båden, mens den synker.
Jeg har lavet en Brostrøm med trimmeren. Det er lidt kritisk. Jeg ligner en engelsk hooligan.

Tomrum

Nu går vi ind i en ny fase. Papiret hober sig op.

7. april 2020 COVID19

Solen skinner. Jeg har været ude hele dagen. Børnehaverne åbner. De små trin i skolen åbner. Arbejdskraften frigives.

Laboratorietal

Antallet af smittede er i dag 4978.
Antallet af nye smittede er 331.
Antallet af testede er 4628.
4628 test det forløbne døgn. Ikke meget for hverdage.

Positivprocenten falder til 7,2%. Det ligger rimeligt som det nu gør, når vi tester lidt flere..

Dødsraten for de, der tester positiv er 4,1%.

Coronaudsigten

Vi stagnerer fortsat.

Nedgangstider i antallet af indlæggelser. Fortsat.

Politiske tiltag

Genåbningen er helt anderledes end jeg havde forestillet mig. I stedet for at lukke de ældste ud, der kan forstå at holde afstand og vaske hænder, så ryger de yngste børn ud i institutionernes smittehelvede.

Det er en lidt anderledes måde at gøre det på i og med børns rolle i smittespredningen ikke er kendt. Der er ingen tvivl om vi nu ender med flokimmunitet og selvom de virker helt forkert at sende kvinder og børn ud for at blive smittet, så er der mening med galskaben. Det er børn og kvinder (i omsorgsfag), der tåler smitten bedst.

Nedenfor er der en oversigt fra Italien fra 15. marts. Altså der, hvor hele deres system var smadret og alt var kaos:

Der er ingen døde børn. Der er ekstremt få døde under 50. Og de her tal er fra dengang Italien slet ikke kunne teste, så mørketallet må formodes at være enormt. Stadig kun så få døde.

Der er børn, der er døde af COVID19. Der er også børn, der dør af influenza hvert år. Og netop influenza virker til at være betydeligt mere farlig for børn end corona.

Jeg er lidt træt af at sige det, men jeg synes egentlig det virker meget fornuftigt. Små børn har relativt unge forældre som kan tåle smitten. Samtidig bliver en stor del af arbejdskraften frigivet.

Jeg regner med, vi skal smittes nu. Og det må gå som det kan. Min bekymring er lidt, at med 2 små børn, så skal jeg beskytte andre mod mig. Ikke omvendt. Man kan ikke forklare børn, at de ikke må kramme, slikke, kysse eller røre. Det er det børn kan og gør. Heldigvis. Så nu må vi tage det som det kommer.

Men bedsteforældrene skal holde sig være de næste måneder mens smitten river gennem landets børnehaver, vuggestuer og skoler.

Det der ændrer sig nu og også ændrer holdninger, det er at vi ved mere om sygdommen og ved hvem den rammer hårdt, og hvem der går fri. Det andet vi ved er, at vi ved at lukke ned effektivt kan træde på bremsen. Jeg ved ikke om I lagde mærke til at Kåre smilede så lykkeligt, da han blev bedt om at fortælle hvad smittetrykket er. Det er 0,8. Nu ved regeringen, hvad der sker, hvis vi trækker nødbremsen. Og den kommer vi måske til at trække igen. Vi kan få coronaen til at uddø hvis vi lukker ned.

Men grunden til vi har råd til, at nogen kan gå hjemme, er desværre at andre skal arbejde. Og hvis alle stopper med at arbejde, så falder sundhedsvæsnet og velfærden sammen.

Jeg synes det er spændende at se, hvad der sker. Jeg håber dog, der kommer styr på værnemidlerne. Indtil videre har coronaen høstet ganske godt på plejehjem og sygehusafdelinger, fordi sundhedsperonalet bliver smittet og bærer smitten videre. Det er ikke et vestligt land værdigt.

Det virker helt kontraintuitivt at skubbe kvinder og børn forrest. Men fornuftigt.

Flaskehalse i sundhedsvæsnet

Vi tester ikke, så vi ved ikke hvem der er positive. Det sædvanlige problem.

Nyheder

Det er et problem at regeringen melder ud med vage retningslinjer og forventer skoler, børnehaver og vuggestuer kan åbne sundhedsmæssigt forsvarligt… Hvad ligger der i det? Det bliver pestsanatorier ligesom det altid har været. Syge børn og voksne. Snotnæser og tyndskid. Det er derfor pædagoger er så robuste.

Og I tænker I har det slemt? Bruce har det hårdt med Demi.

I en gennemsnitlig børnehave er smittetrykket betydeligt højere end på et bordel. Jeg stemmer for at åbne bordellerne.

Det er ikke børnene, der skal være bekymrede. Det er deres bedsteforældre:

Ingen påskefrokost, men åbning af vuggestuer… Det giver ikke mening det hele.

Panik?

Nej. Nu ved vi, vi kan stoppe det, hvis det går for stærkt. Vi ved hvem der kan tåle at blive smittet og vi ved snart, hvem der er immune.

Tomrum

Nu går vi ind i en ny fase. Det skal nok blive muntert.

6. april 2020 COVID 19

Solen skinner.

Laboratorietal

Antallet af smittede er i dag 4647.
Antallet af nye smittede er 278.
Antallet af testede er 3182.
3100 test det forløbne døgn. Det er ret roligt. Måske for roligt.

Positivprocenten stiger til 8,7%. Jo færre vi tester, jo højere positivprocent og jo færre finder vi af smittede. Vi bliver nødt til at screene bredt, hvis vi skal have en ide om, hvor coronakulerne er.

Dødsraten for de, der tester positiv er 4,0%.

Coronaudsigten

Vi stagnerer fortsat.

Kun Region Hovedstaden insisterer på at banke derudaf.

Og kurven er smadret. I stedet for at vise den, kigger vi dag på kortet fra SST daglige pjece. Det viser hvilke kommuner, der kæmper om pladsen som de fremmeste coronasmittesteder.

Holstebro har jo gjort sig ganske bemærkede ved både at smitte de indlagte patienter med Corona OG have spredt sygdommen til plejehjem. Spændende udvikling.

Flere af plejehjemsbeboerne er indlagt og desværre er dødeligheden høj for ældre mennesker. Der mangler værnemidler. Der mangler testkapacitet. Det her vil forekomme overalt, så længe vi bliver ved med at være bagud.

I Brønderslev kæmper de også med udbredt coronasmitte:

Men er det så slemt? Åh ja. Hvis man er gammel eller svagelig, så er corona hammerfarlig.

1/3 over 90 dør. 1/5 mellem 80 og 89 dør. Kommunerne mangler værnemidler. Nogle steder skal personalet hente det ved lederen, hvis de skal have det. Det er elendigt lederskab. Hvis man ønsker at personalet bruger værnemidler og dermed beskytter de svage, så nytter det ikke at gøre det så besværligt som muligt at gøre det rigtige.

Det er som om at bare en enkelt smittekule som et plejehjem, kan blæse tallene helt ud af skalaen. Det smitter helt vildt.

Politiske tiltag

Mette holder tale i aften. Mit bud er at afgangsklasserne får lov at starte op.

Flaskehalse i sundhedsvæsnet

Som altid. Vi tester ikke. Testene er ikke ret sensitive. Vi får ikke adskilt de syge fra de raske og de steder, hvor folk er allermest syge, der florerer coronavirussen. Og det gør den fordi SST kommer med vejledninger, der passer til lagerstatus af værnemidler.
Kommuner og regioner følger vejledninger, og sørger for at gøre det ekstra besværligt at benytte værnemidler. Og så kører det her i ring indtil vi alle er smittet eller politikerne får styr på SST.

Nyheder

Bolette Søborg vil nok sige at det er nok med rigeligt af sæbe. Men det er desværre nok kun håndvasken blandt papirnussere det hjælper på. I den virkelige verden er sundhedspersonalet tæt på patienterne:

Det koster bønder at spille skak og SST ofrer villigt de gamle og sundhedspersonalet.

STPS har fået politiet hjælp til at isolere 2 borgere i forbindelse med aktuelle coronavirus. Hvis du har glemt hvem STPS er, så er dem, der lavede “stikkerlinjen”, hvor man anonymt kunne ringe ind og anmelde sin nabo, hvis han ikke hostede i albuebøjningen.

Nu har de med politiets hjælp fået isoleret 2 mennesker, der ikke har været i stand til at isolere sig:

Vi er tilbage til at dø med coronavirus. Ikke af:

Jeg vil gætte på han døde med organsvigt forårsaget af coronavirus. Sådan bliver man nødt til at være lidt dum som journalist, hvis man skal tækkes sundhedspolitiet. For I må ikke blive bange…
Det er det vigtigste.
Heldigvis er I dumme, så I opdager aldrig coronavirus er lidt af en dræber i de ældre alderssegmenter.

Finland har modsat Danmark forberedt sig en anelse:

Grunden til der ikke opereres lige nu er ikke fordi, der mangler læger. De står såmænd klar. Det er fordi alle værnemidler er suget ud i coronafronten. Nogle gange er det rigtigt dyrt at spare alle de forkerte steder. Intet beredskab startede vi med i Danmark. Og nu har vi måske skrabede værnemidler til 14 dage. Det er lidt flovt.

Panik?

Nej. Jeg har fundet en hel ny lagerbeholdning af lokumsruller. Der er mere end jeg kan tælle på to hænder.

Tomrum

Jeg har ikke coronavirus, hvilket på positivsiden betyder jeg må komme ud. På negativsiden skal jeg selv til at lave mad. Podningsprocessen var problemfri. (eller -jeg vil tænke mig særdeles godt om næste gang, for det er da meget ubehageligt. Jeg er aldrig blevet podet i halsen før, og det skal jeg da heller ikke igen. Jeg tror endda, jeg vil finde et lidt mere empatisk ansigtsudtryk næste gang jeg poder mine egne patienter. )

På den anden positivside er jeg sket ikke blevet kaldt til kammeratlig samtale for denne blog. Det er højst usædvanligt i det offentlige Danmark. Jeg må konstatere, at enten er det kun SST, der bruger deres tid på at gennemtrawle nettet for små hjemmesider, der ikke er enige med dem, ellers så står det bare bedre til med ytringsfriheden i det høje nord.

Intet har jeg hørt. Nix -nada. Og tak for det.

5. april 2020 COVID19

Solen skinner igen. Og blæsten er kommet tilbage.

Laboratorietal

Antallet af smittede er i dag 4369.
Antallet af nye smittede er 292.
Antallet af testede er 3806.
Det er weekend og vi ligger på 3800 test. Det er meget godt gået.

Positivprocenten er stabiliseret nede omkring de 7%. Fra det ganske land berettes om, at det nu er muligt, om end besværligt, at få testet patienter med milde symptomer.

Dødsraten er 4,1%. Det er en del. Trods alt.

Coronaudsigten

Vi stagnerer. Det er godt. Der sker faktisk mange positive ting. Selv for en sortseer som jeg.

Region Hovedstaden…
Det er simpelthen ikke sundt at bo i kasser ovenpå hinanden

Og kurven er smadret. I stedet for at vise den, vil jeg vise en kurve fra SSTs pjece. Kumuleret antal dødsfald:

Det ser jo voldsomt ud. 180 døde. Men det er det ikke. Det er mindre end hvad der dør, når influenzaen hærger. 180 er intet.

Politiske tiltag

Ingen varm luft siden i går. Mette vil holde tale til nationen en af dagene.

Flaskehalse i sundhedsvæsnet

Sygehuse, plejehjem og bosteder er fortsat coronakuler. Plejepersonalet lider under at der ikke er værnemidler. De bliver smittet og så begynder beboerne at lide under det.

Et andet problem er falsk negative svar. Hvis man poder fra svælget har tidligere undersøgelser vist, at sensitiviteten kun er 50%. Det betyder at man kun fanger halvdelen af de smittede. Det er der blevet spurgt til -vist endda ministeren, der svarede at testen var sikker. Problemer er at svaret baserede sig på trakealsug. Og langt de fleste vi tester i Danmark er ved svælgpodninger. Trakealsug er en særdeles ubehagelig procedure, der ikke laves medmindre patienten er dårlig eller undersøgelsen er vigtig.
Så ministeren fik en halv forklaring. Og journalisterne har ikke lugtet blod endnu.
Men det er et problem at den prøvetagningsmetode vi bruger mest er så usikker. Jeg har ikke rundet det tidligere, fordi der blev testet så få, så det nærmest var ligegyldigt. Nu skruer vi op, så nu er det en problemstilling der kommer til at opstå hyppigt.
Og det svar der er givet gælder for de allerfærreste af prøverne. Det er en fortsættelse af strategien om halve sandheder for ikke at opskræmme befolkningen. Sundhedspersonalet kan gennemskue det. De er rædselsslagne, fordi det er dem, der står med problemerne.

Nyheder

Blodbankerne tester for om donorerne har haft infektionen. Det har 2,7% i Region Hovedstaden og ingen i Region Midtjylland.

Hvis man regner med at bloddonorer er repræsentative (det er de ikke -I know) og der er omkring 1,85 millioner indbyggere i region hovedstaden, så svarer det til at omkring 50000 i hovedstaden allerede har haft sygdommen. Det er det mørketal, der giver SSI mange bekymringer disse dage. Hvis mange er smittede og mange er klar til at give smitten videre, så eksploderer det i hovedet på os, hvis vi åbner for hurtigt.
Hvis vi antager Region Hovedstaden står for halvdelen af dødsfaldene (højt sat) så får vi en noget anden dødsrate på 90/50000= 0,2%.

Jeg ved godt ikke det kan stilles så skarpt op, på så halve tal, men noget tyder på dødsraten på 4% er kunstigt høj pga de få testede. Det her skal nok gå godt, så længe vi ikke smadrer vores sundhedsvæsen ved at oversvømme det.

I Castiglione D’Adda som er den italienske by, der var epicentret boede der 4600 mennesker. Af dem er 68 døde. Der kan komme flere, da der stadig er folk på sygehusene. Men 70% af bloddonorerne i byen er blevet immune. 1,37% af indbyggerne er døde. Og det er sandsynligt der kommer flere.
Hvis man omregner det til danske forhold, skal 76000 mennesker dø, før vi kan opnå flokimmunitet. Det er rimeligt mange menneskeliv. Hvis vi så siger halvdelen skyldes kollateral skade, fordi hele sundhedsvæsnet brød sammen, så står vi stadig med et foruroligende højt tal.
38000 danskere.

Det koster liv, når smitten løber løbsk.

Sandheden ligger nok et sted mellem SSTs altid positive tal -omkring 4000 og så 38000. Det kommer i hvert fald til at gøre ondt.

Tør vi gå efter flokimmunitet?

Panik?

Ja!!! Der er kun 6 ruller tilbage. Jeg ved ikke hvad jeg har lavet i min febervildelse, men de er væk, de ruller.

Tomrum

Pga coronasituationen giver en frisk gang feber mange fordele. Jeg er blevet betjent med boller, lasagne, burgere, saftevand og alle mulige lækkerier. Jeg har ikke i mit voksne liv oplevet så meget omsorg. Det er næsten pinligt, jeg blev frisk på 24 timer.

4. april 2020 COVID19

Solen skinner igen.

Laboratorietal

Antallet af smittede er i dag 4077.
Antallet af nye smittede er 320.
Antallet af testede er 4260.
Vi tester flere og vi finder flere. I går var vi på 5200 test. I dag er vi faldet til 4260.

Testkapaciteten nærmer sig de 5000 daglig. Men det er weekend. Bær over.

Dødsraten er 3,9%. Ikke en munter sygdom, for de, der bliver indlagt.

Coronaudsigten

Vi burde have en medalje. Der er bare ikke nogen vækst. Når Mette siger noget, så hører vi efter.

Region Hovedstaden…
Ellers ser det fornuftigt ud.

Og kurven er smadret. Vi køber tid.

Den hænger nedad…..

Politiske tiltag

Ingen varm luft siden i går.

Flaskehalse i sundhedsvæsnet

På sygehusene kører de deres egen lille flokimmunitetsstrategi. Alt personale og alle patienter bliver smittet. De syge bliver ikke adskilt fra de raske. Personalet flyver fra rene afdelinger til COVID19 afdelinger, hvor de bliver smittet, for så at smitte deres kolleger og patienter. Det er muntert.

Nyheder

Det gør mig rolig, når man forbereder på det værste:

Så behøver man ikke selv bekymre sig så meget. Jeg følte også en enorm lettelse, da alle lighuse, kapeller og sygehuse blev bedt om at melde om, hvor mange lig de kan opbevare…. Og det er ikke engang sarkastisk. Rettidig omhu. Det har der ikke været meget af.

Det koster liv, når smitten løber løbsk.

Panik?

Næ. Jeg har fået feber og er helt smadret, så jeg aner ikke hvor meget toiletpapir der er tilbage.

Tomrum

Lige nu er jeg begyndt på Twilight med mine børn. Jeg håber jeg er frisk i morgen.